Medimagazin logo

Sağlık personeli nöbet ve süt izinleri bakımından 657 değil!

Kadın çalışanların gece nöbetleri ve süt izniyle ilgili düzenlemenin, 24 saat kesintisiz hizmet verilen sağlık tesislerinde devlet memuru statüsünde görev yapan kadın çalışanlar bakımından uygulanma olanağı bulunmadığı belirtildi.
Sağlık personeli nöbet ve süt izinleri bakımından 657 değil!
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Ali İhsan Dokucu, Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşullan Hakkında Yönetmelik ile Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümlerinin, kuruma bağlı hastanelerde görevli kadın çalışanlar bakımından uygulanıp uygulanamayacağı, 24 nöbet tutan ve izin kullanan kadın personelin süt izninin hesaplanması konusundaki tereddütleri gideren hukuk müşavirliğinin görüşlerini içeren genelge yayımladı.

Genelgede, Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikteki, "Kadın çalışanların, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süreyle gece postalarında çalıştırılamazlar" hükmü anımsatıldı.

Her iki yönetmelikte de "Uygulamada öncelikle çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümlerinin dikkate alınacağı" hükmü bulunduğu belirtilerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki, "Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir" şeklindeki düzenlemeye dikkat çekildi.

Genelgede, "Günün 24 saatinde hizmetin sürekliliği esasına göre faaliyette bulunulan sağlık tesislerinde devlet memuru statüsünde görev yapan kadın çalışanlar bakımından bu yönetmelik hükümlerinin uygulanma kabiliyetinin bulunmadığı düşünülmektedir" ifadesine yer verildi.

-"Kanunda sarih düzenleme var"

Sağlık Bakanlığının genelgesinde, "Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar" ve "Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar. Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz" hükümlerinin kadın memurlar bakımından uygulanıp uygulanmayacağı ya da nasıl uygulanması gerektiği hususundaki tereddüt de giderildi.

Söz konusu düzenlemelerin, kendi mevzuatında hüküm bulunan devlet memuru personel bakımından uygulanamayacağı, bu kişiler için 657 sayılı kanunda sarih düzenleme bulunduğu belirtildi.

Genelgede, söz konusu yasadaki, "Kadın memurlara, tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin 24. haftasından önce ve her halde hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki 2 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez" hükmünün uygulanmasında tereddüt bulunmadığı bildirildi.

-Süt izni

Sağlık Bakanlığının genelgesinde, süt izninin nöbet tutan ve 2 gün izin kullanan personel açısından nasıl uygulanacağı da belirtildi.

657 sayılı kanun gereğince, kadın memurlara hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceğinden, analık izni süresinin bitiminden itibaren bu kanunda öngörülen dönem ve sürelerde doğum izni kullanan personele icap, branş ve diğer gece nöbeti/vardiyası verilemeyeceği kaydedildi.

Kurumun eşit, kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunulmasından sorumlu ve yetkili olduğu, hak ve özgürlüklerin kamu hizmetinin yürütülmesine engel olacak şekilde kullanılmaması gerektiği dikkate alındığında, gece nöbeti/vardiyası görevi yapamayan kadın memurlara gündüz mesaisinde ve hafta sonu gündüz saatlerinde nöbet/vardiya görevi verilerek iş dağılımı yapılabileceği bildirildi.

Bu personele analık izni süresinin bitiminden itibaren ilk altı aylık dönem için günde 3 saat ve ikinci altı aylık dönem için günde 1,5 saat süt izni verilmesinin kanuni zorunluluk olduğu, gece nöbeti ve vardiyası olmamakla birlikte günlük mesai süresinin üzerinde çalışılan sağlık tesislerinde çalışan kadın memurlara verilecek süt izni süresinin, günlük 1,5 ve 3 saatlik süt izni sürelerinin çalışılan süreyle oranlanmak suretiyle hesaplanarak kullandırılması gerektiği belirtildi.
 

sağlık
personeli
nöbet
ve
süt
izinleri
bakımından
657
değil!
Yorum (16)
Md
Peki ya Yıpranma Payında neciyiz!!!
0
Cevapla
İcapçı dr
Bu genelgeye nasıl ulaşabiliyoruz hastane yönetimi icaba gelmem konusunda ısrarından vazgeçmiyor da? Genelgeyi önlerine koymak istiyorum.
0
Cevapla
yedi-yirmidört devam
sağlık personeli robot ya.... herşeyi yapması lazım.günde 24 aat,haftada 7 gün,yılda 365 gün esas duruşta her an görevde olması lazım yada göreve hazır olması lazım..bunlar yemezler ,içmezler,dinlenmezler,insani ihtiyaçları yoktur ,bir ailesi-çoluk çocuğu yoktur..her an el altında olsunlar diye görev yerinden 30 dakikadan daha uzun mesafalerde bulunmaları sakıncalıdır.şiddete uğramaları ,diplomalarına el konmaları doğaldır,yıpranma payı vs almaları hiç olmayacak bir şey..mesleğin zorluğuna uygun emekli maaşı almak mı..o da ne oluyor...çok zorlarlarsa da siz bu mesleği isteyerek seçtiniz biz sizi zorlamadık işinize gelirse derler...ne güzel memleket değil mi...maalesef şu anda sağlıkçıların içinde bulunduğu durum bu.. sadece fedakarlık hep fedakarlık...nimete gelince...bunun için galiba başka mesleklerde çalışıyor olmak gerek ...
0
Cevapla
fb
tek dileğim allah topunuzu bildiği gibi yapsın inşallah,biz insan değiliz dimi,bizim çocuklarımız insan evladı değil
0
Cevapla
ünalbey
Sn."icapcı Dr." yönetmelik bu linkte http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130724-25.htm
5
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir