Medimagazin logo

Bakanlık 60-72 aylık çocukların gelişim özelliklerini çıkardı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 4+4+4 sistemi kapsamında okula başlama yaşını 60 aya çekmesine velilerden tepkiler gelmeye devam ederken, Bakanlık hazırladığı müfredat ile 60-72 aylık çocukların gelişim özelliklerini belirledi
Kaynak: VATAN - Kıvanç El
Bakanlık 60-72 aylık çocukların gelişim özelliklerini çıkardı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

. Bakanlığa göre ilkokula başlaması gereken 60 aylık çocuklar; neden sonuç ilişkisi kurup, topu yerde 5-6 kere sektirebilmeli ve tek ayak üzerinde de 10 saniye durabilmeli. Bakanlığın hazırladığı "okul öncesi" müfredatına ilkokula kaydettiği 60-72 aylık çocukları da alması ise dikkat çekti.
60-66 aylık çocukları okullara almaktan geri adım atmayan MEB, Okul Öncesi Müfredat programı hazırladı. Çocukları 60-66 ay arasında olan veliler bir sağlık rapor almadan yazılı başvuru ile çocuklarını ilkokul birinci sınıf yerine okul öncesi eğitime başlatabilecek. Ancak 66 ayı dolduran veya yıl sonuna kadar dolduracak çocuklar ise okula başlamak zorunda. Bakanlık, bu çocukların zihinsel ve fiziki gelişimlerini tamamlayamadıklarının velileri tarafından ispatlanması halinde ilkokul birinci sınıf yerine okul öncesine alabilecek. Velilerin bunun için Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerden rapor almaları gerekiyor. 66 ayı doldurduğu ve rapor almadığı halde çocuklarını okula göndermeyen veliler de günlük 15 TL ceza ödeyecek. 60-66 aylık arası çocuklardan toplam 2.313.888 çocuk ikametlerine en yakın ilkokula MEB tarafından yerleştirildi. 60-66 aylık arasında yaklaşık 250 bin, 66 aydan büyük zorunlu okula gitmesi gereken de 600 bini aşkın çocuk bulunuyor.

BAKANLIĞIN ÇELİŞKİSİ

MEB 60 ayı doldurmuş tüm çocukları ilkokula kayıt yaptırmasına karşın hazırladığı "Okul Öncesi Müfredatı"nda 60-72 ay arasını da "okul öncesi" programı kapsamına aldı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan programa ilişkin Bakanlık yetkilileri, "Çocuğunu rapor alıp okula göndermeyenlerin de okul öncesine gelme ihtimalleri dikkate alınarak hazırlandı" yorumunu yaptı.

GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Bakanlık Okul Öncesi Programına eklediği "12" numaralı ek dosyada da ilkokula otomatik kayıtları yapılan 60 aylık çocukların gelişimsel özelliklerini sıraladı. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda "Bilişsel Gelişim", "Dil Gelişimi", "Motor Gelişimi", "Özbakım Becerileri", "Sosyal ve Duygusal Gelişimi" başlıkları altında 60-72 aylık çocukların gelişim özellikleri sıralandı. Buna göre Bakanlığın 4+4+4 yasası ve genelgeyle ilkokulda okumayı uygun gördüğü 60-72 aylık çocuklardan beklenen ve olması gereken gelişimsel özellikler şöyle:

20'YE KADAR SAYAR HAFTANIN GÜNLERİNİ SÖYLER

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİ:

* Eksik insan resmini kol ve bacak çizerek tamamlar
* 10-25 parçalı yap-bozu tamamlar
* Geometrik şekilleri birleştirerek yeni şekiller oluşturur
* 6-10 nesneyi herhangi bir özelliğine göre gruplandırır
* 1’den 10'a kadar olan nesne grupları le rakamlar arasında ilişki kurar
* 1'den 10'a kadar olan nesneleri kullanarak toplama yapar
* 1'den 10'a kadar olan nesneleri kullanarak çıkartma yapar
* Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir
* 1’den 20'ye kadar olan rakamları sıralar
* Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı nasıl yaptığını açıklar
* Neden sonuç ilişkilerini kurar
* Kısa bir süre gösterilen bir resimdeki ayrıntıları hatırlar
* Bir olaydan sonra ne olabileceğini tahmin eder
* Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler
* Bir dizi içerisindeki nesnelerin birbirlerine göre konumlarını söyler
* Miktar bildiren kıyaslama ifadeleri kullanır
* Haftanın günlerini sırasıyla söyler
* 20'ye kadar ritmik sayar
* Günün farklı zaman dilimlerinin isimlerini söyler
* Yaptığı işe dikkatini verir
* Problem durumunun çözümüne yönelik akıl yürütür
* Somut nesneleri kullanarak grafik oluşturur
* Nesne grafiğini okur
* Üç öğeden oluşan örüntüler oluşturur

ZAMAN ZARFI KULLANIR AKICI KONUŞUR

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMİ:

* Sesler arasındaki farklılıkları söyler
* Sesler arasındaki benzerlikleri söyler
* Verilen sese benzer sesler çıkarır
* Sesinin tonunu, hızını, şiddetini ayarlar
* Sıralı ve bileşik cümleler kurar
* Cümlelerinde özneye uygun fiil kullanır
* 6 ve daha fazla sözcükten oluşan cümleler kurabilir
* Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı kullanır
* “Kim, ne, ne zaman, nerede, neden, nasıl?” gibi soruları yanıtlar
* Cümlelerinde “çünkü, daha sonra” gibi bağlaçlar kullanır
* İşaret ve kişi zamirlerini kullanır
* Konuşmalarında zaman zarflarını kullanır
* Çoğunlukla dilbilgisi kurallarını doğru kullanır
* Bazı sözcüklerin zıt, eş ve eşsesli anlamlarını söyler
* Sohbete katılır ve sohbeti sürdürür
* Akıcı konuşur
* Dinlediği bir öyküyü anlatır
* Resim, nesne, ya da olaylar arasında ilişki kurarak anlamlı öykü anlatır
* Konuşmalarında mizahı kullanır
* Çevresindeki yazılı materyalleri tanır
* Yazının bir anlam ifade ettiğini bilir
* Yetişkinlere duygu ve düşüncelerini anlatır
* Okumanın günlük yaşamdaki yeriyle ilgili konuşmalara katılır
* Yazının yönünü gösterir
* Kitaplarda anlam taşıyan ögenin yazı olduğunu söyler
* Kitaptaki resimlere bakarak okuyormuş gibi yapar

TOPU 6 KERE SEKTİRİR 10 SANİYE TEK AYAK ÜSTÜNDE DURUR

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN MOTOR GELİŞİMİ:
* Engelin üzerinden koşarak atlar
* Ritmik olarak galop(tek ayak üzerinde yukarı zıplamak) hareketini yapar
* Ritmik olarak seker
* Tek ayak sıçrayarak 2-3 m. ilerler
* Topu tek elle omuz üstünden atar
* Topu tek elle yerden yuvarlar
* Belli bir mesafedeki hedefi vurur
* Topu yerde 5-6 kere sektirir
* İp atlar
* Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak dengede durur
* Tek ayak üzerinde 9-10 saniye durur
* Yardımsız öne yuvarlanır (takla atar)
* Çeşitli hareketleri müzik ve ritim eşliğinde ardı ardına yapar
* Yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçalı kompozisyonlar oluşturur
* Model gösterildiğinde kâğıdı çapraz şekilde katlar
* Modele bakarak daire, üçgen, kare ve dikdörtgen çizer
* Yatay, dikey, eğri ve eğik çizgiler çizer ve bunlardan yeni bir şekil oluşturur
* Kalemi doğru tutar
* 1-5 arası rakamları kopya eder

HAVA ŞARTLARINA UYGUN GİYSİ SEÇER

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN ÖZBAKIM BECERİLERİ:

* Dişlerini fırçalar
* Elini yüzünü yıkar, kurular
* Vücudunu yıkar
* Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılar
* Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirir
* Hava şartlarına uygun giysiler seçer
* Giysilerini kendi kendine çıkarır, giyinir
* Giysilerinin düğme ve çıt çıtlarını çözer ilikler
* Ayakkabılarını bağlar
* Yemek araç gereçlerini yetişkin gibi kullanır
* Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini taşır
* Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır
* Tehlike yaratacak durumları fark eder

TELEFON NUMARALARINI SÖYLER

60 - 72 AYLIK ÇOCUKLARIN SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMİ:

* Evinin adresini söyler
* Ebeveynin telefon numarasını söyler
* Duygularını belli eder
* Başkalarının duygusal ifadelerini açıklar
* Kendini özgün yollarla ifade eder
* Kurallara uyar
* Gerekli durumlarda kuralları başkalarına açıklar
* Aldığı sorumluluğu yerine getirir
* Kendine güven duyar
* Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar
* Yeni tanıştığı bireylerle kolay iletişim kurar
* Amaçları doğrultusunda davranır
* Duygularını kontrol eder
* Gerektiği durumlarda liderliği üstlenir


GÖNDERMEYENE CEZA

60-66 ay arasında olan ve okula kaydı yapılmış olan çocukların velileri dilekçe vermeleri halinde çocuklarını ilkokula göndermeyebilecek. 66 ayı doldurduğu ve rapor almadığı halde çocuklarını okula göndermeyen veliler de günlük 15 TL ceza ödeyecek. Birçok velinin bölgesindeki devlet okullarına çocuklarının 66-72 ay arasında olduğunu belirtip, "Ana sınıfına alamaz mısınız?" başvurusu yaptıkları da ifade edildi. Bu başvurulardan olumsuz yanıt alan ve maddi durumları yeterli olan velilerin de özel okullara başvurdukları öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer daha önce yaptığı açıklamada 66. aydan itibaren okula kayıtların zorunlu olarak yapılacağını belirterek, göndermeyen velilerden hesap sorulacağını belirterek "'Okulda bez de bulundurun' gibi değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye’de zaten 60 ile 72 ay arasındaki çocukların yüzde 67’sini biz eğitiyorduk, okullarımıza almıştık" demişti.

SAYI NETLEŞECEK

MEB ilkokul öğrenci kayıtlarını 23 Temmuz’da tamamladı. Kayıtlarda, çocukların adresleri esas alındı. Mecburi ilköğretim çağına giren 60 aylık 2.313.888 çocuk ikametlerine en yakın ilkokula yerleştirildi. Bu yıl 2 milyon 313 bin öğrencinin kaydının yapılmasına karşın geçtiğimiz yıl 1 milyon 258 bin 839 öğrencinin ilköğretime 1. sınıfa alınması da eğitimcileri endişelendirdi. 2001 yılında 1 milyon 93 bin olan sayı 2011 yılında 1 milyon 258 bine çıkmış yani 10 yılda toplam 165 bin artmıştı. Ancak 4+4+4 yasasıyla bu rakam 1 yılda neredeyse 1 milyon artarken eğitimcilerde “60-70 kişilik sınıflara hazır olun” uyarıları yapıyor. Bakanlık ise böyle bir görüntünün yaşanmayacağını gerekirse okullarda ikili eğitimin yapılacağını ifade ediyor.

bakanlık
60-72
aylık
çocukların
gelişim
özelliklerini
çıkardı
Yorum (2)
merve aydın
benım oğlum 66 ayını doldurdu yanlız parmak ucunda yurume problemı var tedavı goruyor ben okula gondermek ıstemıyorum rapor almak ıstıyorum,raporda ıleride cocuk ıcın sorun oluyormus sorun olurmu ,olmazmı benı tam olarak bılgılendırırmısiniz..
1
Cevapla
drmiyazaki
merve hanım konuyla ilgili bir bilgim yok ama turkiyede boyle bir evri saklama sistemi yok. Sizin aldığınız rapor zaten kaybolup gidecek kaldıki bu zihinsel fiziksel gelişim raporunda verilen sonuç, daha sonra cocougun lerlemesiyle tıbbi onemide kalmayacak
4
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir