Medimagazin logo

Özellere verilen kadroların dağıtılması hakkında...

Özellere verilen kadroların dağıtılması hakkında...
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sayı   : B.10.0.THG.0.79.00.02/

 

12.10.2011/41856

Konu : Kadro Talepleri

                                                             

……………….. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

 

15.02.2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek 1 inci Maddesinin (Ek:RG-11/3/2009-27166) (Değişik:RG-6/1/2011-27807) birinci fıkrasının (f) bendi (Ek:RG-7/4/2011-27898)ile (g) bendi (Ek:RG-7/4/2011-27898) hükümleri kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilebilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzün 17.08.2011 tarih ve 35129 sayılı onayına istinaden oluşturulan komisyon tarafından belirlenen kriterler Bakanlığımız Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulmuş olup komisyon tarafından  alınan 2011/24-1 numaralı kararın uygulamaya konulması için Bakanlık Makamından 26.08.2011 tarih ve 36537 sayılı Onay alınmıştır.

 

Bakanlık Makamından alınan 04/05/2011 tarih ve 19911 sayılı Onaya istinaden Bakanlığımız internet sayfasında yayımlanan duyuru kapsamında kadro talebinde bulunan kuruluşların kadro taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda verilen kadrolar Valiliklere gönderilmiştir.

 

Ancak, Valiliklere gönderilen yazılarda verilen bu kadrolara hangi uzmanların başlatılacağına dair bilgi yer almadığından bu konuda hatırlatma yapılmasına gerek duyulmuştur.

 

Sözkonusu duyurunun son sayfasında; “Her üç maddede yazılan kuruluşlar bakımından Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi kapsamında kuruluşta kadro dışı geçici çalışan uzmanlar öncelikle Bakanlıkça verilecek bu kadrolara başlatılacaktır.” ibaresi yer almaktadır.

 

Bu kapsamda; ilinizde faaliyet gösteren tıp/dal merkezleri ile müessese ve laboratuvarlara Bakanlığımızca verilen kadrolarda mezkûr Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi kapsamında kuruluşta kadro dışı geçici çalışan uzmanların başlatılması hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

                       

Doç.Dr.Turan BUZGAN Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

 

 

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine

özellere
verilen
kadroların
dağıtılması
hakkında...
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir