Medimagazin logo

Sedef Hastalığı Alzheimer Hastalığı ile İlişkili Olabilir mi?

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Okan, İstanbul Tıp Fakültesi Biokimya Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Pervin Vural, Prof.Dr Semra Doğru-Abbasoğlu ve ekibi ile birlikte yaptıkları çalışmada, sedef hastalarında sinir hücrelerinde iskelet görevi gören nörofilament ve Tau protein seviyelerinin, hasta olmayan bireylere göre daha yüksek olduğunu, özellikle 40 yaş altı şiddetli sedef hastalığı olan kişilerde daha belirgin artış tespit ettiklerini bildirdi. Detaylar haberimizde...
Sedef Hastalığı Alzheimer Hastalığı ile İlişkili Olabilir mi?
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Okan, şu bilgileri paylaştı:

"Tüm dünyada yüzde 2-3 oranında görülme sıklığına sahip, kronik seyirli, deride pullanma ve kızarıklık ile kendini belli eden sedef hastalığı, geçmişte sadece deriye sınırlı bir hastalık olarak kabul edilirken, günümüzde çok sayıda sistemi etkileyen, birçok hastalığın da aynı zamanda eşlik ettiği kronik, sistemik iltihabi bir hastalık olarak ele alınmaktadır."

-Sedef hastalığı sadece bir deri hastalığı mıdır?

Sedef hastalığı deri dışında eklemleri, kalp damar sistemini tutmakta, obezite, metabolik sendrom, yağlı karaciğer hastalığı, malignite, inflamatuar bağırsak hastalığı riskinin de hastalarda artmış olduğunu destekleyen veriler bulunmaktadır. Hastalara sedef tanısı konduktan sonra belirli aralıklarla eşlik eden diğer durumlar için risk faktörleri ve belirtilerine göre tarama testleri ile araştırılma yapılmalıdır.  Sedef hastalığına eşlik eden ikinci hastalıklara daha çok orta şiddet ve şiddetli seyir gösteren hastalarda rastlanmaktadır."

-Sedef hastalığı nörolojik problemlere neden olur mu?

Sedef hastalığının etkilediği sistemlerden biri de sinir sistemi olup, sedef hastalarında bilişsel bozukluk ve demans riskinin arttığı bazı çalışmalar ile gösterilmiştir. Sedef hastalarında bilişsel bozukluklar hastalığın başında ya da hastalığın ilerleyen dönemlerinde gelişebilir. Sedef hastalarında görülen görülen bilişsel bozuklukların direkt sedef hastalığından mı yoksa sedef hastalarında sık görülen kalp damar hastalıkların bir sonucu mu olduğu netlik kazanmamıştır. Her iki hastalıkta da hem ortak genetik polimorfizm, hemde iltihabi patogenez  rol oynamaktadır.  Sedef hastalığında artan sistemik inflamasyon, nöroinflamasyona neden olmaktadır.

Sedef hastalığı Alzheimer hastalığı ile ilişkili olabilir mi?

Alzheimer hastalığı sinsi başlayan ve genellikle yavaş ilerleyen bellek, konuşma becerisi, düşünce ve davranış bozukluklarına neden olan en yaygın demans türüdür. Hastalardaki bilişsel fonksiyonlardaki bozukluklar zamanla kişinin günlük yaşam aktivitesini ciddi düzeyde etkilemeye başlar.  Alzheimer hastalığı hafif, orta ve ileri evre olarak üçe ayrılır. Hastalığın henüz belirtilerinin ortaya çıkmadığı preklinik dönem de bulunmaktadır.Preklinik dönemde   bile hastalık beyne zarar vermeye başlayabilir. Alzheimer hastalığının preklinik dönemde teşhis edilmesi ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Hafıza kaybı gibi semptomların olmadığı bu erken evrede, bireylerin beyinlerinde, beyin omurilik sıvısında ve kanlarında Alzheimer hastalığının en erken belirtilerini gösteren biyobelirteçlerin tespiti erken teşhis için çok önemlidir.

Sinir hücresi hasarında artış gösteren biyobelirteçler nelerdir?

Nörofilamanlar, sinir hücrelerinde salgılanan ve iskelet görevi gören proteinlerdir. Tau proteini ise nörofilamanlar gibi hücre iskeletini oluşturan ve sinir hücrelerinde yer alan bir diğer proteindir.  Sinir hücreleri zarar gördüğü zaman nörofilamanlar ve Tau proteini önce beyin omurilik sıvısı ve sonra da kana geçer. Kanda bu protein seviyelerinin artışı nöronların hasarını gösterir, nörolojik hastalıklarının takibi ve tedaviye olan yanıtı değerlendirmede bu değerlerin ölçümü önem kazanır.

Journal of Clinical  Laboratory Analysis dergisinde yayımlanan makalede 45 sedefi olan hasta grubu ile 45 kontrol grubunda serum nörofilaman hafif zincir ve Tau protein seviyeleri ölçülmüş. Hasta ve kontrol grubunun hiçbirinde başlangıçta Alzheimer hastalığı bulunmamakta imiş. Sedef hastalarında nörofilaman ve Tau protein seviyeleri, sedef olmayan gruba göre daha yüksek bulunmuş. Sedef hastalığının şiddeti arttıkça bu ilişki daha belirgin bulunmuş. Özellikle 40 yaş altı şiddetli sedef  olan hastalarda nörofilamant hafif zincir ve Tau seviyeleri arasında ilişki daha belirgin tespit edilmiş. Ancak çalışma, bu ilişkinin daha derinlemesine anlaşılabilmesi için daha fazla sayıda, daha fazla denekle araştırma yapılması gerektiğini vurgulamış.

Gelecekte Alzheimer'a yakalanma ihtimali olan sedef hastalarını tespit etmek mümkün olabilir mi?

Gelecekte orta ve şiddetli sedef hastalarında biyobelirteçler sayesinde Alzheimer’a yakalanma ihtimali olan hastaları erken tespit etmek mümkün olabilir.  Sedef hastalarının takiplerinde nörolojik muayene gerekebilir. Nöroloji hekimleri tarafından bellek fonksiyonlarını ölçen bazı testler uygulanarak, bazı kan tetkikleri, beyin görüntüleme (MRI, PET gibi) ve gerekli görülürse daha ileri tetkikler yapılarak, hastalığın hikayesi, muayene ve tetkikler sonucuna göre Alzheimer hastalığı olup olmadığına karar verilir. Yapılan tedaviyle hem hastalığın belirtileri azaltılabilir ve ilerlemesi durdurulabilir ya da yavaşlatılabilir, hem de hastaların yaşam kalitesi en yüksek seviyede tutulmaya çalışılır. Erken tanı ile mevcut tedavi olanaklarından daha fazla yararlanılma söz konusu olabilir.

alzheimer
sedef hastalari
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300