Medimagazin logo

İlk araştırma: COVID-19 aşıları kalp krizinden ölümleri artırdı mı?

Yeni çalışma, COVID-19 aşılamasının akut miyokard enfarktüsü (AMI) geçiren hastalar arasında tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarında önemli bir azalma ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. Toplam 1.578 denekten elde edilen verilerin analiz edildiği çalışmada, aşılanan hastaların AMI geçirdikten sonra hem 30 gün hem de altı ay içinde ölme riskinin daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır.
Kaynak: MEDİMAGAZİN
İlk araştırma: COVID-19 aşıları kalp krizinden ölümleri artırdı mı?
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

MEDİMAGAZİN - Dünya COVID-19 pandemisiyle boğuşmaya devam ederken, aşıların virüsün yayılmasını azaltmada etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, bu aşıların kardiyovasküler etkileri şimdiye kadar kapsamlı bir şekilde incelenmemiştir. Yakın zamanda sonuçlanan bir çalışma, COVID-19 aşılamasının, daha yaygın olarak kalp krizi olarak bilinen akut miyokard enfarktüsü (AMI) geçiren hastalar arasındaki ölüm oranlarını nasıl etkilediğini anlamayı amaçladı.

Çalışma: Metodoloji ve Hedefler

Tek merkezli retrospektif gözlemsel çalışma, Kuzey Hindistan ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü (NORIN-STEMI) kayıtlarına kayıtlı hastalara odaklanmıştır. Altı aylık bir takip süresi boyunca, alınan aşı türü de dahil olmak üzere hastaların aşılama durumlarına ilişkin veriler toplanmış ve analiz edilmiştir. Çalışmanın birincil amacı, AMI'den sonraki bir ay ve altı ayda tüm nedenlere bağlı mortaliteyi değerlendirmekti.

Temel Bulgular: Aşılanmış ve Aşılanmamış Gruplarda Ölüm Oranları

Çalışmaya dahil edilen 1.578 hastanın %68,8'i COVID-19 aşısı olurken, %31,2'si aşılanmamıştır. Aşılama sonrası kalp krizi vakalarında belirli bir kümelenme tespit edilmemiştir. Bununla birlikte, aşılanan grupta, aşılanmayan gruba kıyasla hem 30 günde (düzeltilmiş olasılık oranı [aOR]: 0,58) hem de altı ayda (aOR: 0,54) tüm nedenlere bağlı ölüm oranı önemli ölçüde daha düşüktü.

Azalan Ölüm Oranının Ardındaki Mekanizmanın Araştırılması

COVID-19 aşılamasının AMI sonrası mortaliteyi hangi mekanizma ile azalttığı tam olarak bilinmemekle birlikte, influenza aşıları üzerine yapılan önceki araştırmalar bazı ipuçları sunmaktadır. Bu aşıların, muhtemelen sistemik bir anti-enflamatuar etki veya aşılanmış bireylerin genellikle sağlık konusunda daha bilinçli olduğu bir "sağlıklı kullanıcı etkisi" yoluyla hastalarda majör advers kardiyak olayları (MACE) azalttığı gösterilmiştir.

Küresel Bağlam: Destekleyici Kanıtlar

Çalışmanın bulguları, COVID-19 aşılamasını takiben kardiyovasküler olay riskinde azalma olduğunu gösteren küresel araştırmalarla uyumludur. Kore ulusal COVID-19 kayıtlarından ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal COVID Kohort İşbirliği'nden elde edilen veriler de aşılanmış bireylerde daha düşük MACE riski bildirmiştir.

Tartışma Çözüldü: Aşı ile Kalp Krizi Arasında Bağlantı Yok

Başlangıçta, COVID-19 aşıları ile AMI arasında olası bir bağlantı olduğunu öne süren endişeler ve anekdot raporları vardı. Ancak mevcut çalışma, diğer metodik araştırmalarla birlikte, aşılama sonrası kalp krizi vakalarında zamansal bir kümelenme olmadığını göstererek bu efsaneleri ortadan kaldırmaktadır.

SONUÇ

Bu öncü çalışma, COVID-19 aşılarının viral bulaşmayı önlemedeki rollerinin ötesinde koruyucu etkilerine yeni bir ışık tutmaktadır. AMI'den muzdarip aşılanmış bireylerde azalan ölüm oranları, yalnızca pandemi kontrolü için değil, aynı zamanda kardiyovasküler riskleri azaltmak için bir strateji olarak geniş ölçekli aşılamanın önemine işaret etmektedir.

Bu çığır açan araştırmayı daha iyi anlamak için okuyucuların, kurumsal etik kurul tarafından onaylanan ve küresel etik standartlara uygun olan çalışmanın tamamına erişmeleri tavsiye edilir. 

covid asisi
kalp krizi
kalp krizinden olum
kovid asisi yan etkileri
Yorum (3)
nevzat kulukçu
çok ciddi ve geniş bir çalışma. hem de çok güvenilir bir merkez yapmış. ben ikna oldum.
5
Cevapla
HALİT YAŞAR
araştirmayi pfi̇zer-bi̇ontech fi̇nanse etmi̇ş sanirim..
9
Cevapla
EMİNE KAYA
yazı çom güzel fakat kurumsal etik kurul tarafından onaylanan ve küresel etik standartlara uygun olan yazıya nereden ulaşacağım bilgi verirseniz çok sevineceğim
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir