Medimagazin logo

Sağlık Personelinin Planlanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durduruldu

Danıştay, Sağlık Bakanlığı tarafından 15.02.2008 tarihinde yapmış olduğu Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin sağlık personelinin planlamaya dahil edilmesine ilişkin hükmünün yürütmesini Sağlık İşletmeleri Federasyonun başvurusu üzerine durdurdu
Sağlık Personelinin Planlanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durduruldu
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Danıştay, Sağlık Bakanlığı tarafından 15.02.2008 tarihinde yapmış olduğu Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin sağlık personelinin planlamaya dahil edilmesine ilişkin hükmünün yürütmesini Sağlık İşletmeleri Federasyonun başvurusu üzerine durdurdu.

Mahkeme Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son paragrafının yürütmesini hukuka aykırı bularak durdurdu. Kararda Sağlık Bakanlığının görev alanına giren konularda düzenleme yapabileceğine ancak bu düzenlemelerin Yönetmelikle yapılmasının zorunlu olduğuna dikkat çekilmektedir. Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan 7. Madde ve son fıkrası ile dal hastaneleri ve bunlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. İptal edilen fıkra gereğince Sağlık Bakanlığı Yönetmelikle standartları belirlenmeyen dal hastanelerinin acil üniteleri ile olması gerekiyor ise yoğun bakım üniteleri, radyoloji ve laboratuar hizmetlerinin taşıması gereken asgari standartlarını tebliği ile belirleyemeyecek.

Mahkeme tarafından yürütmesi durdurulan diğer bir madde de Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesidir. Mahkeme özellikle eksilen sağlık personelinin tamamlanmasını imkan vermediği ve daha önce açılan sağlık kurum ve kuruluşlarının müktesep haklarının gözetilmediğini gerekçe göstererek bu maddenin ilk paragrafının yürütmesini “..sağlık çalışanları..” yönünden durdurmuştur.

Kara göre Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak planlamada sağlık personeli kapsam dışında tutulacaktır. Böylece, Sağlık Bakanlığı’nın yapılacak planlama çalışmalarında özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık personeli alımına sınır getirmesinin önü kapatılmıştır. Ancak Sağlık Bakanlığı’nca özel hastanelerin tıbbi hizmet birimi, teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ilave talepleri planlamaya dahil edilmiştir.

Özel Hastaneler Platformu
sağlık
personelinin
planlanmasına
ilişkin
yönetmelik
hükümlerinin
yürütmesi
durduruldu
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir