Medimagazin logo

Sağlık Müdürlüğünden anında yalanlama

Sağlık Müdürlüğünden anında yalanlama
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Medimagazin'in yaklaşık 1 saat önce sitesine girdiği habere İzmir Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama geldi. İzmir Sağlık Müdürlüğü gönderdiği açıklamada TSM'lerinin doğrudan sağlık hizmeti sunmakta olan kurumlardan olmakta olduklarından, Kanun gereği burada çalışan çalışıp sigorta yaptıran hekimlerin ödedikleri miktarın yarısının Müdürlük tarafından ödeneceği kaydedildi.

İşte açıklama:

 

 

MEDİMAGAZİN HABER MÜDÜRLÜĞÜNE

 

6 Eylül 2010 tarihinde saat 16:15’te yayınladığınız “TSM’ler sigorta ödemelerinde tek başına” başlıklı haberiniz ile ilgili olarak, Müdürlüğümüz 3 Eylül 2010 tarihinde basın kuruluşlarına “KANUN GEREĞİ SİGORTA YAPTIRAN HEKİMLERİN ÖDEDİKLERİ MİKTARIN YARISI MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DÖNER SERMAYESİNDEN KARŞILANACAKTIR.”bilgisini içerenaşağıdaki açıklamayı göndererek konuya ilişkin bilgilerin doğru olmadığını belirtmiştir. Sitenizde yayınlanan bu haber üzerine açıklamayı sizlerle paylaşma gereksinimi duyulmuştur.

 

Bilgilerinize sunarız.

                                                                                                         

İZMİR İL SAGLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bürosu

 

 

“5947 sayılı Üniversite Ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesinde "1219 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "EK MADDE 12 - Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorundadır. Bu sigorta priminin yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı döner sermayesi, bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçelerinden ödenir.’’ denilmektedir.

 

Ayrıca 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı resmi gazetede yayınlanan (2010/1) sayılı Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğin 2. maddesinde "(1) Bu Tebliğ doğrudan sağlık hizmeti sunan, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsar." denilmektedir.

 

Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması Ve Çalıştırılmasına Dair Yönergenin 4. maddesinde "Toplum sağlığı merkezi: Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını gejiştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşunu, ifade eder" denilmektedir.

 

Toplum sağlığı merkezleri, doğrudan sağlık hizmeti sunmakta (acil sağlık hizmetleri, AÇSAP  hizmetleri,  VSD  hizmetleri,  çevre  sağlığı  hizmetleri,  iş  sağlığı  ve  güvenliği hizmetleri, toplu  yaşam  alanları ve okul  sağlığı  hizmetleri vs.) olan sağlık  kurumları olmalarından dolayı burada çalışan tabiplerin, bu düzenlemeler doğrultusunda Mesleki Malî Sorumluluk Sigortası yaptırmaları gerekmekte olup KANUN GEREĞİ SİGORTA YAPTIRAN HEKİMLERİN ÖDEDİKLERİ MİKTARIN YARISI MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DÖNER SERMAYESİNDEN KARŞILANACAKTIR.

 


izmir
tsm
toplum sağlığı merkezi
sigorta
zorunlu sigorta
mesleki sorumluluk sigortası
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir