Medimagazin logo

Mesai dışı çalışanlara tekrar ek ödeme yapılabilecek

Mesai dışı çalışanlara ek ödeme sağlayan Yönetmeliğe TTB dava açmış ve yürütmeyi durdurmuştu. Bakanlık itiraz ederek yeniden ek ödeme yapılmasını sağladı
Mesai dışı çalışanlara tekrar ek ödeme yapılabilecek
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “mesai dışı çalışmalara ilişkin” hükümlerinin yürütmesi Türk Tabipler Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından açılan dava sonucu durdurulmuştu.


Bu yüzden Kamu Hastaneler Kurumu  “Mesai dışı çalışma yapan personele yapılacak ek ödemeleri düzenleyen Yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durdurulduğundan, mesai dışı çalışma kapsamında yapılan çalışmalar karşılığında ek ödeme yapılmasına imkân bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle, mezkur Yönetmelik düzenlemeleri kapsamında mesai dışı çalışma yapan personele mesai dışı tavan ek ödeme tutarı dikkate alınarak ve mesai dışı ek ödeme hesaplama formülleri kullanılarak ek ödeme hesaplanamayacaktır. Bu nedenle, 2014 Mayıs döneminden itibaren yürütmesi durdurulan mezkur Yönetmelik hükümleri kapsamında mesai dışı çalışma planlaması yapılmayacaktır.” Talimatı verilmiş idi.
Kurumun Yürütmeyi Durdurma Kararına karşı yaptığı itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kabul edildi ve “mesai dışı çalışmalara ilişkin” hükümler yeniden yürürlüğe girdi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, Ek Ödeme Yönetmeliğinde yer alan ve “Mesai Dışı Çalışma” uygulamasına yön verecek olan düzenlemeler çerçevesinde; hafta içi mesai saatleri, nöbetler ve icap nöbetleri dışında sınırları hastane yöneticisi tarafından belirlenen sürelerde her sağlık tesisi için hizmet gerekleri ve kapasiteye bağlı olarak 2016 Şubat döneminden itibaren aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde mesai dışı çalışma yapılabileceği belirtildi:

a) Mesai dışı çalışma yapabilecek ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde, mesai dışı çalışma günlerinin ve bu günlerdeki sürelerin, mesai dışında çalışacak birimlerin ve personelin hastane yöneticisi tarafından her ek ödeme dönemi öncesinde belirlenmesi gerekmektedir. (Örneğin: mesai saat 17:00’da bitiyor ise A hastanesinde haftada 5 gün, saat 17:00 ile 22:00 saatleri arasında mesai dışı çalışma yapılacağının, mesai dışı çalışmada hangi hizmetlerin verileceğinin ve bu hizmetleri verebilecek personelin belirlenmesi)
b) Mesai dışı çalışma uygulaması yapacak olan sağlık tesislerinin, hangi saatlerde mesai dışı çalışma yapılacağını duyurması ve sağlık tesisine başvuru yapan hastaların uygulamadan haberdar edilmesi gerekmektedir.
c) Mesai dışı çalışma yapan personele Yönetmeliğin tavan oranlarını gösteren Ek-1 sayılı tablosunda mesai dışı çalışma yapan personel için ünvanlara göre ayrı ayrı belirlenen tavan oranlarını geçmeyecek şekilde Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda ek ödeme yapılacaktır. Mesai dışı çalışma yapan ikinci basamak sağlık tesisi personelinin ek ödemesi mezkur Yönetmeliğin 9. maddesinin 2. fıkrasında yer alan formüller üzerinden, mesai dışı çalışma yapan üçüncü basamak sağlık tesisi personelinin ek ödemesi ise mezkur Yönetmeliğin 10. maddesinin 2. fıkrasında yer alan formüller üzerinden hesaplanacaktır.
d) Mesai dışı çalışma yapacak olan sağlık tesislerinde mesai dışı çalışma kapsamında çalışan personel dışında nöbet tutan tabiplerin nöbette elde etmiş olduğu tabip muayene ve girişimsel işlem puanları, ilgili tabibin mesai içi net performans puanının hesaplanmasında kullanılacaktır. Mesai dışı çalışma yapılan sürelerde nöbet tutan tabipler ile mesai dışı çalışma yapan tabiplerin yapacakları girişimsel işlemler mesai içi ve mesai dışı olmak üzere ayrı ayrı kayıt altına alınacaktır. (Örn. saat 17:00 ile 22:00 saatleri arasında mesai dışı çalışma yapılan bir sağlık tesisinde saat 18.30’da mesai dışı çalışma yapan bir tabibin tabip muayene ve girişimsel işlem puanı mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması için, aynı sağlık tesisinde aynı gün, saat 18.30’da acil seviste nöbet tutan bir tabibin tabip muayene ve girişimsel işlem puanı ise mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması için ayrı ayrı kayıt altına alınacaktır.)
e) Mesai dışı çalışma yapan sağlık tesislerinde mesai dışı dağıtılabilecek tutarın tespiti için öncelikle mesai dışı çalışan tabiplerin mesai dışı çalışılan sürelerde elde ettikleri tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile mesai içi çalışılan sürelerde üretilen tabip muayene e girişimsel işlem puanları toplanacaktır. Mesai içi ve mesai dışı üretilen tabip muayene ve girişimsel işlem puanları toplamının ilgili sağlık tesisi tarafından Yönetmeliğin 8. maddesi doğrultusunda belirlenen dağıtılabilecek ek ödeme tutarına oranlanması sonucu mesai içi dağıtılabilecek tutar ile mesai dışı dağıtılabilecek ek ödeme tutarı bulunacaktır.
f) Mesai dışı çalışma yapılan sağlık tesislerinde, mesai dışı çalışma yapan personel haricinde aylık çalışma saatinin üstünde çalışan, yani nöbet tutmak vb. sebeplerle fazla mesai yapan personelin söz konusu fazla çalışma süreleri mesai dışı çalışma kapsamında değrelendirilmeyecektir. Mesai dışı çalışmaya ilişkin usul ve esaslar ile çalışma süreleri ve çalışacak personel listesi önceden belirlenmiş olacaktır.

ek ödeme
mesai dışı çalışma
kamu hastaneleri kurumu
Yorum (1)
uzm
yine mi.... Bazı branşlar gunduz cok hastaları olmadığı halde, bazıları da normal mesaide bir kismini almayarak veya kontrollere şu gün aksam gelin diyerek aksama hasta buluyorlar. kimisi de aksam 60 hasta bakiyor ama ayni ucreti alıyor. zaten hastanenin mali dengesi o kadar bozukki noal ek odemeler sıkıntıda. ha bir de hastalardan tum tetkikler aksam istenince kanlar da alınsın denince hersey daha da sacmalasiyor.... gercekten israf...
50
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir