Medimagazin logo

Hekim sigortalarına ilişkin düzenleme yayımlandı

Tıbbi̇ kötü uygulamaya i̇li̇şki̇n zorunlu mali̇ sorumluluk si̇gortası ödenen durumlarda, sigortacı dava sonucuna göre yargılama giderlerini ve avukatlık ücretlerini genel hükümler çerçevesinde ödemekle yükümlü tutulacak.
Hekim sigortalarına ilişkin düzenleme yayımlandı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Hazine Müsteşarlığının, "Tıbbi̇ Kötü Uygulamaya İli̇şki̇n Zorunlu Mali̇ Sorumluluk Si̇gortasında Kurum Katkısına İli̇şki̇n Usul ve Esaslara Dai̇r Tebli̇ğ'de Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına İli̇şki̇n Tebli̇ğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primine yapılacak kurum katkısına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ, doğrudan sağlık hizmeti sunan, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlarla ilgili kurum ve kuruluşları kapsıyor.

Tebliğe göre, söz konusu sigorta, sigortalının savunmasını üstlenen avukata ilişkin harcamaları sigortalıya yardım maddesi kapsamında temin edecek.

Dava açılması halinde, sigortalının ihbarıyla sigortacı takip ve idare etmek üzere davaya her aşamada dahil olabilecek. Sigortalı, sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi verecek. Sigortacı dava sonucuna göre yargılama giderlerini ve avukatlık ücretlerini genel hükümler çerçevesinde ödemekle yükümlü tutulacak. Hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde ödeyecek.

Sigortalı aleyhine cezai kovuşturmaya geçilmesi halinde, sanığın izniyle sigortacı da savunmaya iştirak edecek. Bu takdirde, sigortacı yalnız seçtiği avukatın giderlerini ödeyecek.

Sigortalının, sigortacının onayını almadan yaptığı sulh sözleşmesi, bildirimden itibaren 15 gün içinde onay verilmemişse, sigortacıya karşı geçersiz sayılacak. Sigortacı, haklı olmayan sebeplerle sulhe onay vermekten kaçınamayacak, sulhe bağlı usulüne uygun yapılmış giderleri ödemekle yükümlü olacak.


TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA

DAİR TEBLİĞ (2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’in ekinde yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1. Sigortanın Konusu başlıklı bölümüne ikinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bu sigorta, sigortalının savunmasını üstlenen avukata ilişkin harcamaları Genel Şartların Sigortalıya Yardım başlıklı B.3.4 maddesi kapsamında temin eder.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının B.3.4. Sigortalıya Yardım başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dava açılması halinde (idari davalar dahil), sigortalının ihbarı ile sigortacı takip ve idare etmek üzere davaya her aşamada dahil olur. Sigortalı, sigortacının göstereceği avukata gereken vekâletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı dava sonucuna göre yargılama giderlerini ve avukatlık ücretlerini genel hükümler çerçevesinde ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde öder.

Sigortalı aleyhine cezai kovuşturmaya geçilmesi halinde, sanığın izni ile sigortacı da savunmaya iştirak eder. Bu takdirde, sigortacı yalnız seçtiği avukatın giderlerini öder.

Sigortalının sigortacının onayını almadan yaptığı sulh sözleşmesi, bildirimden itibaren onbeş gün içinde onay verilmemişse, sigortacıya karşı geçersizdir; sigortacı haklı olmayan sebeplerle sulhe onay vermekten kaçınamaz. Sigortacı, sulhe bağlı usulüne uygun yapılmış giderleri ödemekle yükümlüdür.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

zorunlu mali sorumluluk sigortası
doktor
Yorum (3)
pork
Degisen bisey yok.sigorta ceza davasi beni ilhilendirmez diyo.hapse girmemek icin avukati dr tutmaya devam edicek.
6
Cevapla
Ali
Sigortalı, olayı sigortacıya zamanında ihbar ettiğini nasıl ispatlayacak?
2
Cevapla
dr
yani sigorta sadece tazminatla ilgilenecek meslekten men hapis cezası onun umurunda olmayacak....işimiz allaha kalmış
2
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir