Medimagazin logo

Hekim Emeği: Nasıl değerlendirilmeli?

Hekim Emeği: Nasıl değerlendirilmeli?
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
İstanbul Tabip Odası bu hafta sonu düzenleyeceği bir Çalıştayda hekim emeğinin tüm yönlerini masaya yatıracak. Çalıştay programı şöyle belirlendi:

HEKİM EMEĞİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI
AMAÇ
Türkiye’de toplum ve bireyin sağlığını korumayı öncelikli temel ilke edinerek, sağlık alanında daha nitelikli hekimlik hizmeti verilebilmesi, hekimin emeğinin karşılığını alabilmesi açısından hekim emeğini tanımlama ve karşılığını belirlemeyle ilgili ilke ve ölçütleri saptamak.

TARİH
8-9 Kasım 2008 Cumartesi/Pazar
YER
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu

PROGRAM

8 Kasım 2008 CUMARTESİ
08:30-09:00 KAYIT

09:00-09:30 AÇILIŞ

Dr. Mazhar ÇELİKOYAR / Özel Hekimlik Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. A. Özdemir AKTAN / İTO Başkanı
Prof. Dr. Gençay GÜRSOY / TTB Başkanı

09:30-11:00 HEKİM EMEĞİ ÜZERİNE

Kolaylaştırıcılar:

Dr. Gazi ZORER / Dr. Cengiz ERSEZEN
• Türkiye’de Hekim Emeğinin Belirlenmesinde Tarihsel Süreç
Dr. Şükrü GÜNER
• Hekimlerin Emekler İle İlgili Yaklaşımları
Görsel sunum
Dr. Yeşim İŞLEGEN
• Konuyla İlgili Yapılmış Ön Çalışmalardan Elde Edilen Veriler
Dr. Mehmet SOFU, Dr. Zeki AYDIN
Dr. Arda SAYGILI, Dr. Hilmi OR
• Günümüzdeki Yasal Düzenlemelerin Hekim Emeğine Yansımaları
Av. O. Meriç EYÜBOĞLU / İTO Hukuk Danışmanı
• Hekim Emeği ve Etki Eden Faktörler
Hekim Emeğine Yaklaşım
Yrd. Doç. Dr. Burçay ERUS / Boğaziçi Üni. Ekonomi Fak.
• Dünyada ve Türkiye’de Neoliberal Politikaların Hekim Emeğine Yansımaları
Doç. Dr. Cavit Işık YAVUZ, Kocaeli Üni. Halk Sağlığı AD

11:00-11:30 ARA

11:30-13:00 DÜNYA’DA HEKİM EMEĞİNE YAKLAŞIM / KONFERANS

Kolaylaştırıcılar:

Dr. Özgür KASAPÇOPUR / Dr. Hale ÖNÜR
• Fransa’da Hekim Emeği Kamuda ve Özelde Nasıl Değerlendiriliyor
Dr. Serdar DALKILIÇ
SNPAC (Fransız Yabancı Hekimler Sendikası) eski Başkanı; INPH (Ulusal uzman hekimler sendikası) yöneticisi, FEMS(Avrupa ücretli hekimler federasyonu) Fransa temsilcisi
• Daha Az Ödemenin Bedeli: Hekim Emeğinin Adilane Değerlendirilmesi (The Price for Paying Less: Fair Compensation for Physician Services)
Prof. Dr. Robert O. VALDEZ
RWJF Center for Health Policy, The University of New Mexico
13:00-14:00 ARA / ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-18:00 HEKİM EMEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KURUMSAL YAKLAŞIMLAR / PANEL

Kolaylaştırıcılar:

Dr. Şükrü GÜNER
Dr. M. Mazhar ÇELİKOYAR
• Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Nitelikli Sağlık Hizmeti Açısından Hekim Emeğinin Değerlendirilmesi
Mehmet DEMİR / Sağlık Bakanlığı
• Kamusal Sigortacılık Açısından SUT Uygulamalarında Hekim Emeği
Sosyal Güvenlik Kurumu
• Özel Sağlık Sigortacılığında Hekim Emeği Değerlerine Yaklaşım
Dr. Haluk ÖZSARI, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
• İşletme Maliyetinde Hekim Emeğinin Yeri
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği / OHSAD
• Hekim Emeğinin Belirlenmesinde ve Korunmasında Hekim Örgütlerinin Yeri
Dr. Eriş BİLALOĞLU, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri
• Hekim Emeğinin Yerini Bulmasının Toplam Maliyete Olan Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Burçay ERUS / Boğaziçi Üni. Ekonomi Bölümü
• Nitelikli Sağlık Hizmeti Ve Toplam Kalite Açısından Hekim Emeğinin Değeri
Yılmaz ARGÜDEN / Kurumsallaşma ve Yönetişim Uzmanı
• Sağlığın Ekonomisi
Prof. Dr. Robert O. VALDEZ
RWJF Center for Health Policy, The University of New Mexico
19 EKİM 2008 PAZAR
09:00-10:00 SERBEST BİLDİRİLER VE SUNUMLAR

Kolaylaştırıcılar:

Dr. Yeşim İŞLEGEN / Dr. Zeki AYDIN
10:00-13:30 ÖZEL HEKİMLİK ALANINDA
TEK LİSTE VE BİRİM UYGULAMASI / FORUM
Kolaylaştırıcılar:
Dr. A. Özdemir AKTAN / Dr. Güray KILIÇ
Konular:
• Hekim Emeğinde Ölçütler ve Birim Kavramı
• Asgari Ücret Belirlenebilir mi?
• Hekim Emeğinde Uzmanlık Derneklerinin Yeri ve Görevleri
• Hekim Emeğinde Performans Kavramı ve Mevcut Uygulamalar
• Hekim Emeğinde TTB’nin Yeri ve Görevleri
• Hekim Emeğinde Yeni kavramlar
13:30-14:00 KARAR ÖNERİLERİ

14:00-14:15 KAPANIŞ BİLDİRGESİ

DÜZENLEME KURULU
Dr. M. Mazhar ÇELİKOYAR (Başkan)
Doç. Dr. Arda SAYGILI (Sekreter)
Dr. Hilmi OR (Sekreter)
Dr. Şükrü GÜNER
Dr. Hale ÖNÜR
Dr. Mehmet SOFU
Dr. Gazi ZORER
Dr. Güray KILIÇ
Dr. Cengiz ERSEZEN
Dr. Zeki AYDIN
Dr. Hasan OĞAN
Dr. Yeşim İŞLEGEN
Dr. Özgür KASAPÇOPUR
BİLİMSEL KURUL
Dr. Şükrü GÜNER
Dr. Gazi ZORER
Dr. Mehmet SOFU
Prof. Dr. Özgür KASAPÇOPUR
Yrd. Doç. Dr. Burçay ERUS
Doç. Dr. Arda SAYGILI
Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU
Katılım ücretsizdir.
hekim
emeği:
nasıl
değerlendirilmeli?
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir