Medimagazin logo

Çok çalışan az memnun

Acil sağlık hizmetlerinde çalışan 510 kişi arasında yapılan bir ankette, meslekte çalışma süresi arttıkça memnuniyet düzeyinin azaldığı görüldü
Kaynak: MEDİMGAZİN - HELİN AYGÜN
Çok çalışan az memnun
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Ankara’da 112 acil sağlık hizmetleri çalışanları arasında yapılan bir anket çalışmasında, 10 yıl ve üzeri çalışanların memnuniyet düzeylerinin düşük olduğu görüldü. Evli olanların bekârlara göre, eşi çalışmayanların eşi çalışanlara göre daha memnun oldukları tespit edildi.

 

“Ankara 112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Çalışma Koşulları ve İş Memnuniyetinin Değerlendirilmesi” başlıklı çalışma Gazi Tıp Dergisi’nin Mart 2011 tarihli sayısında yayımlandı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalından Dr. Senem Güneri, Doç. Dr. Mustafa İlhan ve Dr. Emine Avcı tarafından yapılan araştırma, Ankara il merkezindeki, il ambulans servisi başhekimliği, KKM (Komuta Kontrol Merkezi), şube, şehir merkezindeki ve ilçelerdeki 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan doktor, hemşire, sağlık memuru, ebe, paramedik, acil tıp teknisyeni, şoför ve memurların çalışma koşulları ve iş memnuniyetlerini değerlendirmeyi hedefledi.

2009 yılı ikinci yarısında yapılan araştırmaya, 510 kişi katıldı. İncelenenlerin yüzde 57’si kadın, yüzde 64’ü evli iken, yüzde 57’sinin eşinin çalıştığı, yüzde 45’inin çocuğu olmadığı belirlendi. Ankete katılanların yüzde 96’sı bin TL’nin üzerinde geliri olduğunu, yüzde 33’ü evde bakıma muhtaç yakını olduğunu söyledi.

 

Araştırmaya katılanların yüzde 37’sini diğer sağlık personeli oluştururken, yüzde 8’ini doktorlar, yüzde 17’sini paramedikler meydana getirdi. Yüzde 61’i istasyonda çalıştığını, yüzde 51’i şu anki çalışılan yerdeki çalışma süresini 1-3 yıl, yüzde 62’si haftalık ortalama çalışma süresini 45-49 saat olarak ifade etti.

 

Araştırmaya katılanların yüzde 33’ü iş kazası ya da meslek hastalığı geçirdiğini, yüzde 67’si geçirmediğini, yüzde 6’sı ise bu kaza ya da hastalığa bağlı iş görmezlik raporu aldığını dile getirdi.

 

Paramedikler iş arkadaşlarından memnun

Anket sonuçlarına göre, işin kendisinden en çok memnun olan grup, istasyonda çalışanlar olurken; en az memnun olan grup ise 10 yıl üzeri çalışanlar olarak belirlendi. İş arkadaşlarıyla ilgili memnuniyet derecesi en yüksek olan grup paramedikler iken, en az memnun olanlar şube çalışanları oldu.

 

Amir ve idari ilişkilerde en memnun grup memur ve şoförler; en az memnun grup iş ya da meslek hastalığına bağlı iş görmezlik raporu alan grup olarak bulundu.

 

Mesleki eğitimde en memnun grubun istasyonda çalışanlar, en az memnun olan grubun da memur ve şoförler olduğu görüldü.

İşin ekonomik ve kültürel boyutunda en memnun grup acil tıp teknisyenleri ve evli olanlar, en az memnun olan grup 10 yıl üzeri çalışanlar oldu. İşin sosyal boyutunda ise en memnun grubun bin TL üzeri geliri olanlar, en az memnun olan grubun kaza veya hastalığa bağlı iş görmezlik raporu alanlar olduğu belirlendi.

 

Çözüm üretilmeli

Araştırmada, acil sağlık hizmetleri çalışanlarının çalışma koşullarının izlenip iş memnuniyetini düşüren etmenlerin belirlenmesi ve bunların giderilmeye çalışılmasının yararlı olacağı kaydedildi. Araştırmanın sonuç bölümünde şunlar dile getirildi:

 

“Fazla çalışma, fiziksel ortamların kötü olması sosyal olanakların kısıtlı olması, gibi kolaylıkla düzenlenebilecek konular yönetime aktarılıp çözüm üretilmeye çalışılmalıdır. Bunun yanında, ülke genelinde 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik ulusal düzeyde geniş katılımlı çalışmalar yapılabilir, elde edilen sonuçlara göre de ilgili mevzuatta düzenlemeler yapılabilir.”

çok
çalışan
az
memnun
Yorum (2)
Adnan öbek
İster Acil Servis ister normal poliklinik te çalışalım , rasyonel - mantıklı çalışma şartları oluşturulmalı... Çözüm için somut satırlar-öneriler saymalıyız... Tenkid etmek veya yağcılık kolay. Basit ve sade örnekler dünyanın gelişmiş ülkelerinde uygulanıyor. İsteyen özelde , isteyen devlet kurumlarında çalışmalı. Özelde çalışan da yaptıklarının karşılığını özel sigorta veya SGK dan tahsil edebilmelidir.. Kulağı tersinden göstermeye, işi yokuşa sürmeye , edebiyat parçalamaya gerek yok. Mühendis-Avukat-Muhasebeci nasıl resmi daireden maaş almıyorsa , özeli tercih eden dr.da almamalıdır. Mezkur meslek sahipleri özelde takip ettikleri işleri nasıl resmi dairelerde( Adliye-Belediye-Vergi dairesi) onaylatıyorlarsa doktorlar da özel muayenehanede yaptıklarını SGK da takip ve onaydan geçirip bedelini alabilmelidir. Halk tek fırından ekmek yiyebilir mi ? Çok fırından yemeli.. Tüm şehir tek hastaneden değil yüzlerce hastane-muayenehane veya özel merkezlerden hizmet alabilmeli... Meslekler arası eşitlik ve hizmette kolaylık böyle sağlanır.
0
Cevapla
drkimbıl
112 yi taksi hizmeti gibi kullandırıp ardındanda 1-2 dk geç gittin(yeri bulamadık trafik yoğundu gibi mazeretleri kafadan görmeyen) diye zırt pırt ver savunmanı derlerse memnuniyet beklenemez herhalde,birde ankete savunmanız alındımı ceza aldınızmı diye sorsalardı herkesin en az 2-3 tane olduğunuda görürlerdi.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir