Medimagazin logo

Üç siyasi partinin ortak paydası oldu

Siyasi partiler seçim beyannamelerinde turizme yönelik yeni projelerle dikkat çekerken, sağlık turizmi siyasi partilerin ortak paydası oldu
Kaynak: DÜNYA GAZETESİ - CANAN SAKARYA
Üç siyasi partinin ortak paydası oldu
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Siyasi Partiler seçim beyannamelerinde turizm sektörüne yönelik yeni proje ve vaatleriyle dikkat çekti. Sağlık turizmi partilerin ortak paydasını oluşturdu. AK Parti seçim beyannamesinde sağlık turizmi koordinasyon kurulu oluşturulacağını bildirirken, CHP sağlık turizmine yönelik yatırımların teşvik edileceğini, MHP ise serbest sağlık bölgeleri oluşturulacağını açıkladı. HDP’nin seçim beyannamesinde turizm yer almadı. İşte 3 partinin turizme ilişkin hedef ve projeleri özetle şöyle: 

 

AK Parti: Medikal turizmden 5.6 milyar dolar gelir elde edilecek 

• Turizm potansiyelini harekete geçirmek üzere kamu yatırımları planlamaya dayalı yapılacak. Turizm merkezlerinde bürokrasi azaltılacak ve sermaye akışı kolaylaştırılarak yeni “Alan Yönetim” modelleri geliştirilecek. 
• Turizm gelişim bölgeleri, turizm koridorları, turizm kentleri ve ekoturizm bölgelerinin geliştirilmesi yaklaşımıyla 9 turizm gelişim bölgesi, 7 tematik koridor, 10 turizm kenti ve 5 eko turizm bölgesi oluşturulacak. 
• DOKAP Turizm Master Planı Uygulaması çerçevesinde “Yeşil Yolculuk” kavramı öne çıkarılacak. Samsun’dan Artvin’e kadar 8 ili kapsayan alanda yeşil yol çalışmaları sürdürülecek. 
• Doğu Anadolu Bölgesi için Kış Turizmi Strateji Belgesi hazırlanacak. 
• Kıyılarda yat turizmi için alt bölgeler itibarıyla talep tahmini, gerekli yat limanı sayısı ve kapasiteleri ile yer seçimi konularını içeren bir çalışma yapılacak. Demre, Aydıncık ve İzmir Yeni Foça Yat Limanları ile İzmir Turan Yat Limanı tamamlanacak. 
• “Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı” yla Türkiye‘nin dünyada yükselen pazar konumunda olduğu medikal turizm, termal sağlık turizmi ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesi yükseltilerek, rekabet gücü artırılacak. Bu çerçevede; termal sağlık turizminde 100 bin yatak kapasitesiyle, 1.5 milyon (600.000 tedavi amaçlı) turiste hizmet sunularak 3 milyar dolar gelir elde edilecek. 
• Medikal turizm alanında, 750 bin yabancı hasta tedavi edilerek 5.6 milyar dolar gelir sağlanacak. Türkiye’nin bu hizmetler sayesinde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde yer alması sağlanacak. 
• İleri yaş turizminde 150 bin yabancı turiste hizmet vererek, 750 milyon dolar gelir sağlanacak. 
• Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu oluşturacak, sağlık turizminde hedef ülke bazlı eylem planları hazırlanıp, uygulamaya konulacak. Bu alanda hizmet verecek tesis ve kurumlara yönelik akreditasyon altyapısı güçlendirilecek. Teşvik sistemi sadeleştirilecek. Yabancı dil başta olmak üzere sağlık personelinin donanımı artırılacak. Tıp eğitiminde yabancı öğrenci kontenjanı artırılacak. 

 

CHP: Sektörün dış rekabet gücü artırılacak 

• Dört mevsime ve ülkenin tüm potansiyel bölgelerine dağılan sürdürülebilir bir turizm sektörü yaratılacak. • Yerli tur operatörleri doğrudan desteklenecek. 
• Özgün turizm ürünlerini markalaştırarak sektörün dış rekabet gücü artırılacak. 
• Festival, fuar ve kongre turizmine özel destek verilecek. Kaplıca ve hidroterapi merkezi yatırımlarına ve sağlık turizmine yönelik tesislere teşvik verilecek. 
• Eğitimli çalışanların sigorta primlerinde ‘düşük sezon’ indirimleri yapılacak. 
• Seyahat acenteleri yasası yeniden düzenlenerek, seyahat acenteleri denetleme yetkisini TÜRSAB’a verilecek. 
• Umre ve hac hizmetlerini Diyanet İşleri Başkanlığının gözetiminde, yalnızca seyahat acenteleri ile yürütülecek. 
• Yerel yönetimler eliyle bütün kıyı bölgelerinin imar planları çevre duyarlılığı ile hazırlanacak. • Okullarda kademeli tatil dönemi uygulamasıyla iç turizmde istikrarlı müşteri yakalanacak. 

 

MHP: Turizm çerçeve kanunu çıkartılacak 

• Turizm sektöründeki başıboşluğu gidermek ve yapısal sorunları çözmek için başta Turizm Teşvik Kanunu, İş Kanunu, Kıyı-Kenar Kanunu olmak üzere sektörle ilgili diğer kanunlardaki değişiklikleri de kapsayan bir turizm çerçeve kanunu ivedilikle çıkartılacak. 
• Kamu ve özel sektör işbirliği ile yeni bir Turizm Strateji Belgesi ve Turizm Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacak. 
• Kültür ve Turizm Bakanlığı yeniden yapılandırılacak, koordinasyon eksiklikleri giderilecek, dünya turizminden çok daha fazla pay alınması sağlanacak. • Dört mevsim turizm potansiyeli harekete geçirilecek. 
• Konaklama biçimleri çevre esnafını güçlendirecek, yerel ekonomiye azami katkı sağlayacak biçimde çeşitlendirilecek. 
• Turizm bölgelerinde imar planları gözden geçirilecek, çevre ve tarihi kültürel dokunun korunmasına öncelik verilecek. 
• Sağlık turizmi yaygınlaştırılacak. “Serbest Sağlık Bölgeleri” oluşturularak, yatırım ve istihdam imkânı sağlanacak, sağlık turizmi gelirleri artırılacak. Bu çerçevede, özellikle turizm bölgelerindeki kamu arazi ve tesisleri bedelsiz tahsis edilecek. Yurtdışı doğrudan yabancı sermaye girişi ve talep sürekliliği sağlanacak.

üç
siyasi
partinin
ortak
paydası
oldu
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir