Medimagazin logo

Travma sonrasında ilk 60 dakika "altın saat"

Başta trafik kazası, ateşli silah yaralanması gibi travmalarda ölüm riskinin azaltılması için "travma sistemi"nin ülkelerin sağlık politikalarının içinde olması ve uygulanabilirliğinin sağlanması gerektiği belirtiliyor.
Kaynak: AA - YEŞİM SERT KARAASLAN
Travma sonrasında ilk 60 dakika "altın saat"
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Manouchehr Eskandari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, travmanın yaralıların ölümüne neden olabileceği gibi kalıcı sakatlıkların oluşumu ile hem bireysel hem de toplumsal anlamda ciddi sorunlara yol açabildiğini söyledi.

Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerindeki verilere göre, travmanın tüm yaş gruplarında beşinci, kırkbeş yaştan önce birinci ölüm nedeni olarak kabul edildiğini belirten Eskandari, travmaya bağlı ölüm nedenlerinde genellikle ilk sırayı trafik kazalarının, ikinciliği ateşli silah yaralanmalarının, üçüncülüğü zehirlenmelerin ve yüksekten düşmelerin aldığını ifade etti.

Türkiye'ye ilişkin travma olgularına ait verilerin kaydı ve değerlendirilmesini sağlayan sistem bulunmadığını dile getiren Eskandari, bu nedenle travmanın ölüm nedenleri arasında kaçıncı sırada olduğunun net olarak ortaya konamadığını bildirdi.

Eskandari, şöyle konuştu:

"Ankara Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Eğitim Biriminin bir sunumuna göre, ABD'de her 25 travma olayında bir ölümle sonlanma söz konusuyken, Türkiye'de bu oran her 10 travma için bir ölüm düzeyindedir. Travmaların önemli bir kısmını oluşturan trafik kazalarına ait Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının rakamlarına bakıldığında, 2011'de Türkiye'de 1 milyon 228 bin 928 trafik kazasında 3 bin 835 ölüm ve 238 bin 74 yaralanma gerçekleşmiştir."

-Travma sonrasında ilk 60 dakika "altın saat"

Eskandari, ölümlerin yüzde 62'sinin yaralıların hastaneye kabul edildikten sonraki ilk dört saatte gerçekleştiğinin bildirildiğini belirterek, "Geç ölümler, sıklıkla beyin hasarı, sepsis ya da çoklu organ yetmezliği gibi nedenlerle kazadan günler ya da haftalar sonra gerçekleşirler. Yaralıya, erken dönemde uygun, sistematik, organize ve multidisipliner yaşam desteğinin sağlanması çok önemlidir. Bu nedenle, travmadan sonraki ilk 60 dakika 'altın' saattir" diye konuştu.

Kuzey Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde yürürlükte olan travma sistemlerinin uygun, erken ve sistematik yaklaşım ile ölüm oranlarının azaltılmasının amaçladığını dile getiren Eskandari, "Almanya'da ve ABD'de organize travma sistemi ile travmadan ölümlerin ciddi oranda gerilediğini" söyledi.

Eskandari, "Almanya'daki organize travma sisteminin yürürlüğe girmesi ile travmadan ölüm oranı yüzde 40'dan yüzde 8'e geriledi. ABD de travma merkezlerine dayalı travma sisteminin devreye girmesi ile ülke çapında bu nedenle ölüm oranlarında yüzde 15-20 azalma olduğu bildirildi. ABD'nin San Diego bölgesinde travma merkezi sisteminin devreye girmesi ile travmadan ölüm oranı yüzde 26'dan yüzde 8'e geriledi" diye konuştu.

-"Türkiye'de bu yönde politika bulunmuyor"

Eskandari, Kuzey Amerika ve bazı Avrupa ülkelerindeki yerleşik ve işlek durumundaki travma sistemlerinin aksine "Türkiye'de bu yönde bir politika bulunmadığı" eleştirisinde bulundu.

"Türkiye'de travmaya ait verilerin toplanması ve işlenmesi için bir mekanizma yoktur ve kendine özgü travma sisteminin planlanması ve uygulanması gereklidir" diyen Eskandari, planlanacak travma sistemi ile travma verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi; verilerin analizi ile bölgesel gereksinimlere yönelik planlarda revizyon yapılması ya da planların yenilenmesi gerektiğini bildirdi.

Eskandari, şunları kaydetti:

"Travma sistemi ile bölge ve populasyona özgü travmadan koruma tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanması gerekir. Yaygın ilkyardımcı eğitimi sağlanmalı, mobil sağlık birimlerinin ekip ve ekipman olanakları çerçevesinde görev tanımları ve standart prosedürler için iş akış planı ve kontrol mekanizmaları oluşturulmalı, yerleşik sağlık kurumlarının personel ve donanımları temelinde travma sistemi şemasındaki yerleri belirlenmeli ve görev tanımları yapılmalı, sağlık çalışanlarının çalıştıkları birim ya da kurumda travma ile ilgili görevleri belirlenmeli, bu görevlere yönelik periyodik hizmet içi eğitimleri sağlanmalı.

Yerleşik ve yatışlı sağlık kurumlarında acil, yoğun bakım ve kliniğe yatış alt aşamaları için hem disiplinlere özgü hem de multidisipliner yaklaşım gerektiren standart süreçler için iş akış planı ve kontrol mekanizmaları oluşturulmalı. Kurumlararası koordinasyon ve bu koordinasyon işlerliğinin kontrol mekanizmaları tesis edilmeli, kitlesel travmalara yönelik bölgesel planlar hazırlanmalı ve aralıklı tatbikat yapılmalı, hastane ve hastane sonrası rehabilitasyon programları ile maksimum işgücü geri kazanım sağlanmalı."
 

travma
transport
trafik kazası
Yorum (8)
postenflamatuar
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim açıklamaları güzel. Travmalara yaklaşım için hem disiplinlere özgü hem de multidisipliner yaklaşım gerektiren standart süreçler için iş akış planı ve kontrol mekanizmaları oluşturulmalı demiş ve "Türkiye'de bu yönde bir politika bulunmadığı" nı belirtmiş. Ülkemizde her türlü travmalı hastayı bir pratisyen hekim, bir cildiyeci, bir göz doktoru, bir nörolog veya bir çocuk hastalıkları uzmanı gayet rahat idare eder, hastayı ilk 2-3 saat çok güzel tek başına tedavi eder. Ülkemizdeki eğitim kalitesi dünyaya parmak ısırtıyordur. Çünkü kanunen bu uzmanlardan her biri bu travmalı hastalara ve diğer acil hastları tek başına yönetebilir ve görevlendirildiğinde yönetmek zorundadır. Bir problem olup mahkemeye düşüldüğünde bilir kişi o vakayla ilgili uzmanlardan oluşturuluyor ve trilyoncuklarınıza el koyuyorlar. Trilyoncuklarınız yoksa mühim değil bir ömür o hastanın mirasçılarına veya hastanın kendisine çalışırsınız. Bu sistem tüm dünyaya örnek olmalı. Kuzey amerika ve avrupa ülkeleri hem disiplinlere özgü hem de multidisipliner yaklaşım gerektiren standart süreçler için iş akış planı ve kontrol mekanizmaları oluşturma gibi "müsrif" ve mali yükü ağır yapılanmalara gitmesin. Gelin türkiyedeki uygulamaları örnek alın. Bir pratisyen, bir cildiyeci ile herşeyi halledersiniz!
0
Cevapla
Mücahit Altuntaş
Şehirde kendi gettolarımızda olduğu gibi "sorunlarda" , "çözümlerde" , "siyasette" de kendi gettolarımızda yaşıyoruz.Bize dokunmadığı sürece sorun yok.Lokalizasyonumuza girmiyor. Dolaysıyla olimpiyatalarıda alamıyoruz elimizden kaçırıyoruz.Daha bütünlüklü bakış gerekiyor. Ensarinin dediği bu ülkede trafik kazaları konusunda ön sıralarda yer almamız dolaysıyla önemli.Çok önemli.Trafik kazaları ülkemizde çok. Fakat daha önemli şeyler var.Acil travma müdahalesinde organize olmanın yanında "Sağlık Hizmetlerinin" kendi içinde dezorganizasyonu , acil servislerin hepimizn bildiği pecmurde halleri , siyaseti yürütenlerin sağlık hizmetini verenlerle iletişim organizasyon sorunları ne olacak ? Türkiyede trafik kazası demek acil servis demek ! Peki Acil servislerin sorunlarını , yükünü mevcut yaklaşımlarla politikalarla artırıyormuyuz , azaltıyormuyuz ? Acil Sağlık Hizmetlerinin FeryadıDoç. Dr Cem OKTAY, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı Öğretim Üyesi Medimagazinden yazısını okuyun. Yazı şöyle başlıyor Pazartesi, 09 Eylül 2013 "Son 10 yıl içinde ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli değişiklikler yapıldı. Bunlardan bazıları reform niteliğinde, kolaylıkla başarılamayacak düzenlemelerdi. Öncelik verilen ve 4 “A” olarak adlandırılan alanlardan biri de “acil sağlık hizmetleri” idi. Ancak, şu an itibariyle acil sağlık hizmetlerinin durumu hiç de iyi değil, hatta can çekişiyor" Bırakın travmada organize olmayı daha kötüsü tüm acil hizmetinde organize olamamaşlığımızı gösteriyor. Peki Almayanda organize hizmeteten ölüm oranı 5 kat ABD de 3 kat ile %15 oranında değişen oranlarda ölüm azalmış. Bizim acil himzetlerinde dahada geneli sağlık hizmetlerinde organize olmamız halinde bir sürü insanın hayatı kurtulabilir. Ahmaklık bizi trafik kazaları ve ölümlerinde , acil hizmetleirnin pecmurde hallerinde ölüme götürmektedir. Eskandari, şöyle konuştu: "Ankara Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Eğitim Biriminin bir sunumuna göre, ABD'de her 25 travma olayında bir ölümle sonlanma söz konusuyken, Türkiye'de bu oran her 10 travma için bir ölüm düzeyindedir. Evet bu tablodan , acillerin organize olmaması yada Acil Öğretim üyesi açıklamasındaki Acil Sağlık Hizmetlerinin Feryadı açıklamsında kim neden niye tınmıyor. Peki sağlık sisteminin kendi iç iletişim ve oryantasyonu.Orası nasıl ? Herbirimiz bu soruları ne kadar muhatap kabül eders çözüme o derece yakınız demektir.Yoksa herkes birbirine havale etmeyi güzel ve mahir biçimde yapmakta ve ölümler devam etmektedir. Sayın Öğreitm Üyesi Cem Oktay son paragraf ve önerileri şöyle..."İvedilikle hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin sunumunun gözden geçirilmesi ve acil servislerinin halkın ihtiyacına cevap verecek şekilde etkin bir sağlık hizmeti sunabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için Sağlık Bakanlığının, Türk Tabipleri Birliğinin, uzmanlık derneklerinin, hastane yöneticilerinin ve acil servis çalışanlarının katıldığı bir platform içinde doğru politikaların oluşturulması şarttır. Aksi takdirde, daha çok sayıda acil sağlık çalışanı tükenecek, mesleğini bırakacak, saldırıya uğrayacak ve acil sağlık hizmetine gerçekten ihtiyacı olan çok sayıda hasta zarar görmeye devam edecektir." Tıpkı şehirde kendi gettolarımızda olduğu gibi "sorunlarda" , "çözümlerde" , "siyasette" de kendi gettolarımızda yaşıyoruz.
0
Cevapla
aydin sinal
Prof.Metin Eskandari "10 travmadan biri ölüyor"diyor,bende geri kalan 9 hastada sakat kaliyor deyimde cümle tamamlansin.Karsilastirma olarak ABD ve Almanyayi misal vermis.ABD 52 devletin meydana getirdigi bir kita Türkiyeye örnek olmaz,hangi eyaletini Türkiye ila karsilastiracaksin.AB veyasadece Almanya belki örnek olur,ama Türkiye dünyada organizasyonda bir numara olan 40 senedir calistigim Almanya ilada asik atamaz,Ben olsam Ispanya ila karsilastirirdim. Her neyse;travmada ilk 60 dakka degil her dakka önemlidir,beyin ölümü icin 3-4 dakka kafidir,her ehliyet alana,polise,okullara ilk yardim kurslarini mecbur tutmasan,bir shock ta ne yapilacagini bilmezlerse zaten ambulans gelenceye kadar hasta ölür. Bir travmada ne gibi organizasyon gerekli defalarca yazdim,defalarca tenkit edildim,tekrara gerek yok,istenirse Almanyadaki"Trauma-Update S3-Leitlinie Polytrauma"isimli travma da yapilmasi mecbur olan kurallari gönderebilirim,yazabilim.belki ilgilenen olur.travma yalniz bir kisinin yapabilecegi bir organizasyon degil ulusal saglik politikasi icinde cok büyük masraf ve insan gücüne dayanir,ama bu yatirim siyasiler icin sempatik degildir cünki oy getirmez,bilakis poliklinik,ilac giderlerinden kisip politrauma organizasyonuna para ve insan gücü aktarmak oy kaybina sebep olur.düsünün;misal Nigde devlet hastahanesine politrauma gelince gece acil poliklinigini kapatip bütün nöbetci hekimlerin yarali ile mesgul oldugunu...vallahi isyan cikar. Insallah bir gün Türkiyede hastahanelerin poliklinik yapmayi terk edip sadece acil veya yatan hastalar icin calistigi günler gelince travma hastalarida yeterli tedavi imkanlarina kavusurlar.frankfurtan selamlar
0
Cevapla
Mücahit Altuntaş
Bu ülkede acil servisi yani sağlık hizmetinin mutfağı olan bu alandaki sorunları çözen sağlığıda çözer. Acil hızlı , organize , doğru hizmetin gerektiği hizmet alanıdır.Bu kıstaslar sağlıkta kaliteyi ifade ediyor.Kaliteyi dışa vuruyor.Kaliteyi dışa vurur. Ülkemizde Acil servis muracat ülke nüfusunu aşmış bulunuyor.Sayın Ensarinin ilk 60 dk kanıtları ve açıklamasıyla birlikte şunu idrak etmek ve söylmek zorundayız.Acil hizmetlerinin mevcut hali sağlıkta birçok insanın hayatını riske ettiğimizin kanıtıdır. O zaman acil yada eşdeğeri sağlık hizmeti konusunda yazılmış güzel paragrafıda ve çözümüde alıyorum.Açıklık ve katkı için teşekkür ediyorum.Kamu görevidir.Her eleştiri ve katkıya açık olmak kamu görevidir.Bunu kimse unutmasın ! Ben acil için söylenen bu sözleri tüm sağlık sistemin çözümü için alıyorum.Aynı kabül ediyorum. Sayın Öğreitm Üyesi Cem Oktay Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı Öğretim Üyesi son paragraf ve önerileri şöyle. Medimagazin Yazarlar sayfası YAZARLAR Acil Sağlık Hizmetlerinin FeryadıDoç. Dr Cem OKTAY, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı Öğretim Üyesi Tüm YazılarıPazartesi, 09 Eylül 2013 "İvedilikle hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin sunumunun gözden geçirilmesi ve acil servislerinin halkın ihtiyacına cevap verecek şekilde etkin bir sağlık hizmeti sunabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için Sağlık Bakanlığının, Türk Tabipleri Birliğinin, uzmanlık derneklerinin, hastane yöneticilerinin ve acil servis çalışanlarının katıldığı bir platform içinde doğru politikaların oluşturulması şarttır. Aksi takdirde, daha çok sayıda acil sağlık çalışanı tükenecek, mesleğini bırakacak, saldırıya uğrayacak ve acil sağlık hizmetine gerçekten ihtiyacı olan çok sayıda hasta zarar görmeye devam edecektir." http://www.medimagazin.com.tr/authors/cem-oktay/tr-acil-saglik-hizmetlerinin-feryadi-72-50-3474.html Biliyoruz zincir en zayıf halkalardan kopar.Sonuç.Acil hızlı , organize , doğru hizmetin gerektiği hizmet alanıdır.Bu kıstaslar sağlıkta kaliteyi ifade ediyor.Kaliteyi dışa vuruyor.Kalite budur.Gereğini hepbirlikte rica ediyoruz. Elbette işbirliği , elbette samimiyet , elbette bilginin , görgünün , gücün , yetkinin paylaşılması.Kalite bunlarla birlikte , sağlık bunlarla birlikte olabilir. İç hastalıkları uzmanıDr.Mücahit Altuntaş
0
Cevapla
ahmet kemal
türkiye'de, travmalı bir hastaya cildiyeci müdahele eder ve hasta da ölürse: savcı,travmaya neden olan sebepleri araştırmaz,veya travmaya sebep olan kişiye ceza bile vermez fakat cildiyeciye der ki: "gel bakalım kardeşim sen acil ya da travma uzmanı mısın ki müdahale ettin".. o nedenle günümüz şartlarında kahramanlık yapıp yollarda falan gördüğünüz vakalara müdahale etmeyin, 112'yi çağırın..
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir