Medimagazin logo

Maliye'ye dava: Hastane giderlerinde çalışanların dönerleri neden 4. sırada?

Sağlık Sen Döner Sermaye Yönetmeliğine göre öncelikli ödemeler listesinde olan personel döner sermaye ödemelerine sınırlama getiren Maliye Bakanlığı genelgesinin iptali için dava açtı
Maliye'ye dava: Hastane giderlerinde çalışanların dönerleri neden 4. sırada?
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Sağlık Sen Döner Sermaye Yönetmeliğine göre öncelikli ödemeler listesinde olan personel döner sermaye ödemelerine sınırlama getiren Maliye Bakanlığı genelgesinin iptali için dava açtı.

Sağlık Sen Hukuk Bürosu, Maliye Bakanlığı’nın hastanelerde, döner sermaye gelirlerinin tüm ödemeleri karşılayamadığı durumlarda giderlerin hangi sıra ile ve nasıl ödeneceğine dair açıkladığı genelgenin iptali için dava açtı.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün; 25 Aralık 2008 tarihinde tüm valiliklere gönderdiği genelge, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerini sınırlayan biçimde döner sermaye gelirlerinin dağılımını yeniden düzenliyor. Söz konusu düzenleme; ödemelerin yapılmasındaki öncelikler sıralamasında d bendinde yer alan personel döner sermaye ödemeleri ile ç beninde yer alan dışardan hizmet alımından kaynaklı giderleri aynı başlıkta birleştiriyor. Genelge, Döner Sermaye Yönetmeliğine aykırı biçimde kısıtlama getirerek, ilk üç bentteki (a,b,c) zorunlu giderlerin ödenmesinden sonra kalan gelirin yüzde 65’inin ç ve d bendindeki giderlere harcanması şartını koşuyor. Personele yapılacak ödemeye sınır getiren Maliye’nin işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açan Sağlık Sen Hukuk Bürosu, dava dilekçesinde şu görüşlere yer verdi:

“Bu genel yazıda, işletmelerin (hastanelerin) nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması hâlinde, giderlerin hangi sıra ile ve nasıl ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemede, “Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (d) bendi ve 01/05/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne dayanılmış, ancak dayanılan KHK ve Yönetmelik hükümlerinin yetki vermediği bir değişikliğe gidilmiştir. Bu durum, idarenin genel yazısının, dayandığı Yönetmeliğin getirmediği sınırlamaları getirmesi anlamını taşımaktadır. Oysa ki genel yazının, dayandığı Yönetmeliğin getirmediği sınırlamalar oluşturması yasaya ve Danıştay’ın yerleşik içtihatlarına aykırıdır.

Davalı idarenin işlemi, usul açısından yasal olmadığı gibi esas açısından da hukuka aykırıdır. Zira İdarenin işlemi ile çalışanların hak ettiği ödemelerin kendilerine ulaşması zorlaştırılmaktadır. Daha açık bir ifade ile döner sermayenin azalması durumunda bunun ceremesi çalışanlara çıkarılmaktadır. Zaten Yönetmelik, çalışanların döner sermayeden alacaklarını 4. sıraya koymak suretiyle ek ödeme, katkı payı gibi ödemeleri zorlaştırmıştır. Bununla birlikte, bu ödemelerin ayrıca belli bir yüzde ile sınırlandırılması, bu zorluğu daha da ileri bir noktaya taşımış, çalışanların alacaklarını almasını daha da bir zorlaştırmıştır. Hali hazırda, Sosyal Devlet ilkesinin bir gereği olarak, çalışanların daha iyi şartlarda çalışmasını, bireyin daha iyi bir hayat standardına ulaşmasını sağlaması gereken idarenin, çalışanların kanunla tanınan haklarına sınırlama getirmesi hukuk aykırıdır.”
maliye'ye
dava:
hastane
giderlerinde
çalışanların
dönerleri
neden
4.
sırada?
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir