Medimagazin logo

Hizmet Puanı

Bakanlığımıza bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (A) bendi kapsamında istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’ne tabi her bir personel için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır.
Hizmet Puanı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Bakanlığımıza bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (A) bendi kapsamında istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’ne tabi her bir personel için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır.

Hizmet Puanı nasıl hesaplanır?

Hizmet puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır.

Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda veya araştırma görevlisi, daire başkanı, il sağlık müdürü, her türlü müdürü ve bunların yardımcısı unvanlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında bulunulan sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanına ulaşılır.

İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması’nın Hizmet Puanına Katkısı Cetveli\'nin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, ayrılınan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.

Beldelerde fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablosu’ndaki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir.

Geriye doğru hesaplamalarda bu Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihteki (08.06.2004) tablolar kullanılır.

Yıl içinde sıralamalarda meydana gelen değişiklikler takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade eder.

Çalışanın yer değiştirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar gün bazında tespit edilir. * Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.

* Bakanlıkça, savaş ve deprem gibi olağanüstü hallerde yurt içinde veya yurt dışında geçici olarak görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı % 100 fazlasıyla verilir.

* Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel ise hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.

* Bakanlık ve valiliklerce re’sen geçici görevlendirilen personele fiilen çalıştığı bölgenin hizmet puanı % 50 fazlasıyla verilir.

Hizmet puanı verilmeyecek haller

* Askerlik dışında ücretsiz izinli geçirilen süreler.

* Görevden uzaklaştırılan (Yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilenler ve bir disiplin cezası almayanlar hariç), görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların görev başında geçirmedikleri süreler.

Kaynak: http://personel.saglik.gov.tr

hizmet
puanı
Yorum (1)
erkan soylu
merhaba. ben 2009 haziran mezunuyum 2009 eylüldehacettepe patolojiyi kazandım ve 6 ay çalıştım sonra istifa etttim ve şu an harrran ş.urfa merkez sağlık ocağında çalışıyorum. personel bilgi sisteminden hizmet puanı 0 çıkıyor. benim merekım tıp fakültesindeki asistanık peryodum ( 12 kasım 2009-ile 20 nisan 2010 arası devlet hizmet puanına katılmaz mı?? neden hizmet puanım 0 gözküyor..
2
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir