Medimagazin logo

'Beden eğitimi öğretmeninin başhekimlik iddiaları gerçek dışı'

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Recep Özmerdivenli'nin, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastanesi) Müdürlüğü'ne vekaleten başhekim olarak görevlendirildiği, konuyla ilgili iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı.
'Beden eğitimi öğretmeninin başhekimlik iddiaları gerçek dışı'
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Üniversite Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin, Kamu Hastaneler Birliğine bağlı olmadığını, özel bütçeli ve kendi yönetmeliği olan bir kurum olduğunun kaydedildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu görevlendirme, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine uygun bir görevlendirmedir. Anılan Yönetmeliğin 7. Maddesi, gereğince "Merkez müdürü, tıp fakültesinde tam gün görev yapan öğretim üyeleri arasından rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilebilir. Süresi biten merkez müdürü yeniden görevlendirilebilir" hükmü ile merkez müdürünün görevlendirmesini açıklamaktadır. Dr. Özmerdivenli, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunudur. Daha sonra Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bölümüne bağlı Fizyoloji Anabilim Dalında, master ve doktorasını tamamlamış ve Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında Uzman olmuştur. Doçentliğini de Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında yapmıştır. Spor fizyolojisi alanında bilimsel çalışmaları olduğu ve daha önceden de deneyimi bulunduğu için, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun (BESYO) kuruluşunda müdür olarak görev almıştır. Beden Eğitimi Öğretmenliği iddiaları gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir."

'beden
eğitimi
öğretmeninin
başhekimlik
iddiaları
gerçek
dışı'
Yorum (18)
tıp doktoru
İyi de kendisi tıp doktoru değil. Başhekim olarak görevlendirilmiş. Bu açıklama neresinden tutulursa tutulsun saçma. Herkes doktora yapabilir ama BaşHEKİM sadece hekimlerden oluşur. BaşHEKİM denmesin BaşDOKTORA densin resmi olarak o zaman.
0
Cevapla
aydin sinal
asagidaki haber gazetelerden alinmis vallahi benim güzüde üniversitemis DÜ ile bir husumetim yok;2007 yilinda Kayseride hakkinda sahte recete davasi acilan 2009 yilinda 1 sene 10 hapis cezasi yargitayca onaylanan ama zan asirimindan hapis yatmayan ,Düzce üniversitesi rektörü hanimefendi tarafindan basdanismanlik ve tip fak.dekan yardimciligina getirilen kisiyi kimdir diye sormustum,cevap alamadim,bilenlerin insaniyet namina müdüriyetimize bildirmeleri rica olunur
0
Cevapla
Atila Ş
Neresinden baksanız saçmalıklara bir örnek daha. Baş"HEKİMLİK" ünvanı sadece tıp fakültesi mezunundan yani hekim/doktordan olur. Doktora eğitim ile ilgili bir ünvan değildir, mümkün değildir. oldurulursa oluyor memleketimde o başka. "müdürlük" ünavı verilmiş ise o ayrı, olabilir, anlaşılır. O zamanda bilgi anlamında haber net değil! Haberdeki başlığa göre yorum yapılmıştır.
0
Cevapla
Mütekait Muallim, Prof. Dr.
Olmaz... Efendi, Olmaz... Bu hekimlere hakarettir. Müdür olur, şef olur, dekan olur, rektör olur, YÖK Başkanı olur... Daha neler neler olur. Olur da olur... Amma velakin, Hekim, Başhekim, Tabib, Baştabip, Sertabip O L A M A Z... Herkes haddini bilmeli!
0
Cevapla
CRİSTALLER
BU AÇIKLAMAYI YAPANIN ŞUNU ÖĞRENMESİ GEREKİR Normlar Hiyerarşisi Anayasa > Kanun > Tüzük > Yönetmelik > Genelge > Yönerge BUNU ÖĞRETTİĞİMİZE GÖRE ŞUNA GELELİM. TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN MADDE 1-Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve herhangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için Türkiye Darülfünunun Tıp Fakültesinden diploma sahibi olmak şarttır. MADDE 2-Yukarıdaki maddede yazılı diplomanın geçerli olabilmesi için diplomasının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca onaylanmış ve kaydedilmiş olması gereklidir. MADDE 8-Türkiye'de icrayı tababet için bu kanunda gösterilen vasıfları haiz olan umumi surette hastalıkları tedavi hakkını haizdirler. Ancak herhangi bir şubei tababette müstemirren mütehassıs olmak ve o unvanı ilan edebilmek için Türkiye Tıp Fakültesinden veya Sıhhiye Vekaletince kabul ve ilan edilecek müessesattan verilmiş veyahut ecnebi memleketlerin maruf bir hastahane veya laboratuvarından verilip Türkiye Tıp Fakültesince tasdik edilmiş bir ihtisas vesikasını haiz olmalıdır. MADDE 10-Usulüne uygun olarak akademik unvan almamış veya sekizinci maddede belirtilen belgeleri bulunmayan bir hekimin tıp eğitimi ve uzmanlığı ile ilgili ünvanları kullanması ve bunları veya gerçeğe uymayan diğer nitelikleri herhangi bir yolla ve biçimde ilan etmesi yasaktır. MADDE 10-Usul ve nizamına tevfikan müderris,muallim ve emsali sıfatları iktisap etmemiş veya sekizinci maddede zikredilen vesikaları istihsal eylememiş bir tabibin tıp tedris ve talimine ve ihtisasa müteallik unvanları kullanması ve bunları veya hakikate tevafuk etmeyen sair sıfatları herhangi şekil ve suretle ilan etmesi memnudur. başhekimlik tıp ile ilgili bir ÜNVANDIR. BAŞHEKİM VEYA HEKİMBAŞI = TIP FAKÜLTESİİNDEN GEÇER = KANUN YUKARDA '' KANUN, YÖNETMELİK DEĞİL '' YANİ YASSSSAK GARDAŞIM YASSSAKK!!!! SEN O GENEKLEYİ SAPTIRMA... HATTA SENİN O GENELGEN KANUNUN ALTINDA OLDUĞU İÇİN ÇÖPE AT !!!! ÇÖPE ATILACAĞININ KANITI: ANAYASA MADDE 11- Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. YANİ SENİN SUNDUĞUN YÖNETMELİK '' TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN '' una aykırı olduğu için, ANAYASAYA AYKIRIDIR. HATTA BU YÖNETMELİK İLE ANAYASA İHLALİ VE ANAYASA İHLALİ YAPTIĞINIZI BASIN AÇIKLAMASI İLE BİLDİRMİŞSİNİZ. 2 DEFA SUÇ İŞLEMİŞSİNİZ. SONUÇ: BİLEMEDİK, KUSURA BAKMAYIN, ABARTTIK DEYİN VE KAPATIN, YOKSA HEP BATIYORSUNUZ. SENİN YÖNERGEN ZURNANIN SON DELİĞİ BE KARDEŞ
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir