Medimagazin logo

Türkiye, dünya tıbbi cihaz pazarında en büyük 30 pazar içinde

Türkiye’nin, dünya tıbbi cihaz pazarında en büyük 30 pazar içinde yer aldığı, geçen yılki tıbbi cihaz, ekipman ve sarf malzeme pazarının 2.1 milyar doları bulduğu belirtildi.
Türkiye, dünya tıbbi cihaz pazarında en büyük 30 pazar içinde
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongresi ve Sergisi’nin sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride, tıbbi cihazlar ve cerrahi el aletleri sektörünün en önemli temel sorununun politika olmayışı olduğuna dikkat çekildi.
   

Bu eksikliğin, biran önce giderilmesi gerektiğinin ifade edildiği bildiride sektörle ilgili kamu, sanayi, üniversite, meslek odalarının katılımıyla ulusal plan, politika ve stratejiler oluşturulup hayata geçirilmesi önerildi.
   

Samsun Canik Kültür Merkezi’nde, 23-24 Eylül tarihlerinde yapılan, 90’ı kayıtlı delege olmak üzere 850’ye yakın mühendis, teknik eleman, doktor, hemşire, sağlık memuru, hastane müdürü, öğretim elemanları, üniversite öğrencileri, sektör temsilcileri ile yurt dışından tıbbi cihaz ve yedek parça üretici ve satıcısı kuruluşların temsilcilerinin katıldığı 4. 'Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayi Kongresi ve Sergisi'nin sonuç bildirisi yayınlandı.
  

  Türkiye’nin, dünya tıbbi cihaz pazarında en büyük 30 pazarın içinde yer aldığının vurgulandığı bildiride, geçen yılki tıbbi cihaz, ekipman ve sarf malzeme pazarının 2.1 milyar doları bulduğu belirtildi. Sektörün ithalata bağımlılık oranı yüzde 85'e çıkarken, 189 milyon dolar tutarında ihracat yapıldığı kaydedildi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 9 çıktı.
  

  TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından açıklanan sonuç bildirgesinde, sektörün temel sorununun sektöre ilişkin politika olmayışı olduğunun altı çizildi. Sağlık hizmetlerinde ve tıbbi cihaz kullanımında, toplumun geneli için eşit, ulaşılabilir ve parasız sağlık hizmetinin gerçekleşmesini sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesine yönelik bir planlama ve sağlık politikaları oluşturulmasının önerildiği bildirgede, şu ifadelere yer verildi: “Son yıllarda sağlık alanında mühendisliğin rolünü geliştirici adımlar atılmasına rağmen bu acil ihtiyacı karşılayacak bir planlamanın gerçekleşmediği görülmektedir. Bu doğrultuda sağlık kuruluşları ve karar alıcılar tutarlı, devamlı ve yeniliklere açık bir anlayışla sağlık teknolojileri politikaları geliştirmeli, bu politikalar sağlık teknolojileri ve tıbbi cihaz kullanımına yönelik araştırma geliştirme, düzenleme uygulama, bakım onarım faaliyetleri gibi birçok alt basamağı kapsamalıdır.“
  

  Tıbbi cihaz ürünlerinin başlıca alıcısı konumunda bulunan, kamuya ait teşhis ve tedavi merkezlerinin ihtiyaç ve satın alma bölümlerinde, konularında ilgili meslek odaları tarafından eğitilerek belgelendirilmiş Makina, Elektrik-Elektronik, Kimya, Biyomedikal ve ilgili mühendislik disiplinlerinin istihdamına yönelik yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması, gerçekleştirilecek olan tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri alımlarında yetkilendirilmelerini sağlayacak yasal düzenlemelerin biran önce hayata geçirilmesinin istendiği sonuç bildirgesinde, ihtiyaç duyulan ancak yerli üreticilerin üretmediği tıbbi cihaz ve malzemelerin envanterlerinin çıkarılarak oluşturulacak strateji ve politikalar doğrultusunda yerli üreticilerin desteklenmesi sağlanarak dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğine dikkat çekildi.
   

Bildirgenin önemine dikkat çeken MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, “Bu sorunlardan çıkış için yatırımlar artırılmalı, ithalat politikaları gözden geçirilmeli, öz kaynak ve birikimlerimize, bilim ve teknoloji politikalarına dayalı olarak yerli yatırımcı özendirilmeli ve korunmalı, katma değeri yüksek ileri teknoloji alanlarında yapılacak yatırımlar desteklenmeli, devletin ekonomideki yönlendiriciliği artırılmalıdır. Sanayinin fason yapısı değiştirilmeli, yeniden yerli girdi oranını artıran kredi mekanizmasını KOBİ’lere yönelik olarak yaygınlaştıran, istihdamı önplana çıkaran, eksenine insanların mutluluk ve refahını, sosyal devlet anlayışını oturtan, üretim yatırım boyutu olan, bölgelere göre kapsamlı kalkınma planı geliştiren bir strateji yürürlüğe konulmalıdır.“ şeklinde konuştu.
 

türkiye
dünya
tıbbi
cihaz
pazarında
en
büyük
30
pazar
içinde
Yorum (1)
yeter derik
hem halkımız hemsağlık çalışanları ve Dr lar . Üzerimizde oynanan oyunların göstergesi bunlardır. Almanyada Bir şehirde kaç hastane var kaçtane MR var kaçtane Tomografi var litfen sağlık bakanlığı bunu açıklasın. Ama Türkiye sağkıta dönüşüm politikası adı altında Onlarca hastane açıldı ekipmanlar alındı açılacak ve alınacaklarda ayrı. Hizmet kalıtesi bunca yatırma rağmen nekara başarılı oldu. rakamsal olarak belki ama nitelik olarak hiçbir şey değişmedi. Bu aletler hırdavatla bir iki yıl içinde teknolojik olarak geri kalacak. sonra yeniden alacağız. Bu paraları kim ödeyecek Recep Akdağ mandıraları ödemeyecek ya. Biz ödeyeceğizzz biiiiiizzzzz. Uyanın arkadaşlar hep soyuluyoruz. Köleleştirilmeye çalışılıyoruz. Birilerini zengin etmek için çalışmaya devam. Durmak yok.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir