Medimagazin logo

Özel göz hastanesinin kornea ithali talebine ret

Danıştay 15. Dairesi, kornea ithal yetkisini göz bankaları ile sınırlandırarak, doku nakil merkezlerini bu kapsam dışında bırakan Göz Bankası ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesi'nin ilgili maddesinin iptal istemini reddetti
Özel göz hastanesinin kornea ithali talebine ret
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Dünya Göz Hastanesi, Göz Bankası ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesi'nin, kornea ithali yapma yetkisinin göz bankaları ile sınırlayan 28. maddesinin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Dava dilekçesinde, hastanede 20 hastaya kornea nakli yapılabildiği, sırada bekleyen 110 hasta bulunduğu, ihtiyaca yeterli sayıda kornea temin edilemediği belirtilerek, kornea bankalarının temin ettiği korneaların kendi ihtiyaçlarına bile yetemediği savunuldu. Dilekçede, yurt içindeki kaynaklardan karşılanamayan kornea ihtiyacının acilen ve yeterince karşılanabilmesi için doku nakli yapacak sağlık kuruluşunun ithalatı kendi mali kaynaklarıyla yapmasının sağlanması istendi.

Danıştay 15. Dairesi, davayı oy çokluğuyla reddetti.

Dairenin kararında, dünyada ve Türkiye'de organ ve doku nakli yoluyla hastalıkların tedavisinin, giderek önemi artan, hayat kurtaran tıbbi uygulamalarda başarı oranlarının günden güne yükselen bir yöntem olduğu belirtildi.

Buna karşın, organ ve doku temininde güçlükler yaşanması, bağışların yeterli düzeyde olmayışı gibi nedenlerle kamu sağlığı için büyük faydaları olan bu hizmet alanında, organ ve doku ticaretinin, kayıt dışı nakiller gibi suistimallerin yaşanabildiği vurgulanan kararda, "Bu durumun alanın sıkı denetimini zorunlu kıldığı açıktır" denildi.

Bu kapsamda kornea toplama ve dağıtma yetkisinin, sınırlı sayıdaki korneaların en adil biçimde ve tıbbi aciliyet sırasına uygun olarak dağıtılmasını temin için göz bankalarına verildiği ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Kornea ithalatının Bakanlığın onayı ile doku kalitesinden sorumlu göz bankaları aracılığıyla yapılmasının, ithal dokunun seçimi, bozuk olması durumunda imha edilerek hastaya naklinin engellenmesi hususlarının denetimine imkan verdiği, ülke içinde kornea alım ve dağıtımı konusunda yetkilendirilmeyen nakil merkezlerinin yurt dışından kornea alım ve dağıtımında yetkilendirilmesinin tıbbi açıdan sakıncalı işlemlere ve denetim zafiyetine yol açabileceği, kornea ihtiyacının yurt içindeki göz bankalarından karşılanamaması ve nakil bekleyen hasta sayısında ciddi artış olması gibi nedenlerle ülke genelinde ithalat zorunluluğu doğduğu durumlarda Bakanlıkça herhangi bir kamu kurumu veya bir bankaya belirli sayı ve belirli bir zaman aralığı içinde kornea ithalatı yetkisi verilebilmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde, kornea ithal yetkisin göz bankları ile sınırlandırarak doku nakil merkezlerini bu kapsam dışında bırakan Yönerge hükmünde kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık görülmemiştir."

kornea nakli
kornea ithali
dunya goz hastanesi
danistay
bakanligin onayi
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir