Medimagazin logo

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24 Nisan 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27914
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin “Uygulanacak İndirim Oranları” başlıklı 6.4.1 numaralı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             “(8) 20 yıldan eski ilaç statüsü kazanmış ve depocuya satış fiyatı 6,79 TL’nin altında olan ilaçlar, depocuya satış fiyatı 3,56 TL’nin altında olan bütün ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, kan ürünleri, tıbbi mamalar, radyofarmasötik ürünler, enteralbeslenme ürünleri ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun belirlediği ve Kurumun resmi internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanan SUT eki EK-2/D Listesinde ayrıca belirtilen ilaçlar için bu maddenin (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkraları uygulanmaz.”

             MADDE 2 – SUT’un “Hasta Alt Bezi” başlıklı 7.3.2 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

             a) Madde başlığı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             “7.3.2. Hasta Alt Bezi ve Çocuk Alt Bezi”

             b) Birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda tanı belirtilmek kaydı ile) nedeni ile (çocuklar için en az iki yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) hasta alt bezi veya çocuk alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlercereçetelendirilmesi durumunda bedelleri Kurumca karşılanır.

             (2) Hasta alt bezi ve çocuk alt bezi bedellerinin ödenmesinde, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz. Çocuk alt bezi bedelleri, SUT eki EK-5/A-1 Listesinde “301.220” kod ile yer alan “hasta alt bezi” için belirtilen fiyat üzerinden ödenir.”

             MADDE 3 – SUT eki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi”nde (EK-2/G) fiyatları güncellenen ve listeye eklenen ilaçlar ile fiyatları, bu Tebliğ eki Liste-1 de belirtilmiştir.

             MADDE 4 – SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-6) aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

             a) “GZ.11050” kodu ile yer alan “Yakın Okuma kepi çift*” isimli malzemenin fiyat kısmına “96,00” ibaresi eklenmiştir.

             b) “Yakın Okuma kepi tek*” adlı malzeme, 113 sıra numarası ve “GZ.11120” kod numarası ile birim fiyatı 48,00 TL olarak listeye eklenmiştir.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ’in,

             a) 1 inci maddesi bu Tebliğin yayımı tarihinden 2 iş günü sonra,

             b) 2 nci maddesi 6/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             c) 3 üncü maddesi 8/4/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             ç) 4 üncü maddesi 1/3/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             d) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

             yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

LİSTE-1

EK-2/G YURT DIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ

 

BARKODU

İLAÇ ADI

ETKEN MADDE

EŞDEĞER GRUBU

FİYATI

1

1111111100391

NATULAN 50 MG 50 CAPS.

Procarbazin 50 mg tb

I144A

199,00 €

2

1111111100404

NORAVID 200 MG 10 FLC

Defibrotide 200 mg flk

I053A

1.372,00 €

3

1111111100535

FOSCAVİR 24 MG / ML 250 ML 1 AMP

Foscarnet sodyum  24 mg / ml amp

I214A

84,70 €

4

1111111100399

TARGRETIN % 1GEL 60 G

Bexarotene %1 jel

I024A

1.280,00 €

5

1111111100476

TARGRETIN 75 MG 100 CAP

Bexarotene 75 mg kap.

I024B

1.440,00 €

6

1111111100280

EVOXAC 30 MG 100 TB

Cevimelin Hydrochloride 30 mg tb

I037A

210,00 €

7

1111111100647

ALINIA 500 MG 60 TABLET

Nitazoxanide 500 mg tab

I264A

625,00 €

8

1111111100490

KINERET 100 MG 28 AMP

Anakinra 100 mg amp

I183A

867,25 €

9

1111111100848

AMPYRA 10 MG 60 TB.

Dalfampridine 10 mg

I372A

675,00 €

10

1111111100851

RITALMEX 200 MG 30 CAPS

Mexiletin HCL 200 mg kaps.

I335 A

15,50 €

11

1111111100852

L-SERINE POWDER 1X100 G

L-Serin 100 g. Powder

I373A

25,80 €

12

1111111100847

BENDIT 100 MG 1 AMP

Bendamustin HCL  100 mg amp.

I300A

305,00 €

13

1111111100853

MOVICOL JUNIOR POWDER FOR ORAL SOLUTION 6,9X30 SACHET

Polyethylen glycol 6,9 saşe

I375A

10,50 €

14

1111111100854

ELEMENTAL 028 EXTRA POWDER 10x100 G

Tıbbi amaçlı özel gıda 100 g. Powder

I376A

100,00 €

15

1111111100855

ARGININ 500 MG 250 CAPS.

Arginine 500 mg kaps.

I014A

41,30 €

16

1111111100856

SECRELUX DRY SUBS. WİTHSOLUTİONS  1x2AMP.

Synthetic secretin amp.

I378A

175,00 €

17

1111111100857

ELEMENTAL 028 EXTRA LIQUID  18x250 ML

Tıbbi amaçlı özel gıda 250 ml liquid

I376B

115,00 €

18

1111111100858

PRADAXA 110 MG 30 KAPS.

Dabigatran etexilate 110 mg. kaps.

I380A

70,00 €

19

1111111100859

VALINE AMINOSAEURE SUPPLEMENT POWDER 30X4 G

L-Valine 30 g. Powder

I337C

57,50 €

20

1111111100860

L-ISOLEUCINE 1X250 G POWDER

L-Isoleucin 250 g. Powder

I337D

59,30 €

21

1111111100861

VIRAMUNE 50 MG/5ML  240 ML SÜSPANSİYON

Nevirapine 50 mg süsp.

I382A

101,10 €

22

1111111100862

INOVELON 400 MG 60 TB

Rufinamide 400 mg tb.

I343B

122,00 €

23

1111111100863

ILARIS 150 MG 1 AMP

Canakinumab 150 mg. Amp.

I384A

11.856,80 €

24

1111111100864

OPHTASILOXANE COLLYRE EYE DROPS 10 ML

Dimethicone 10 ml

I383A

9,95 €

25

1111111100865

GLYCINE 500 MG 100 TB.

Glycine 500 mg tb

I361B

11,05 €

26

1111111100866

PREZISTA 600 MG 60 TB

Darunavir 600 mg tb.

I299A

739,60 €

sosyal
güvenlik
kurumu
sağlık
uygulama
tebliğinde
değişiklik
yapılmasına
dair
tebliğ
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir