Medimagazin logo

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik yayımlandı

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik yayımlandı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.4.C numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasında yer alan “cyberknife” ibaresi “Robotik Lineer Akselaratör ile yapılan Stereotaktik Radyoterapi/Radyocerrahi İşlemleri” şeklinde ve “gammaknife” ibaresi “Kobalt-60 kaynaklı Teleterapi Cihazları ile yapılan Stereotaktik Radyoterapi/Radyocerrahi İşlemleri” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Dördüncü fıkrasında yer alan “Cyberknife (stereotaktik radyo cerrahi)” ibaresi “Robotik Lineer Akselaratör ile yapılan Stereotaktik Radyoterapi/Radyocerrahi İşlemleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğ eki;

a) “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi (EK-2/A)” Ek-1’deki şekilde,

b) “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)” Ek-2’deki şekilde,

c) “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)” Ek-3’teki şekilde,

ç) “Diş Tedavileri Puan Listesi (EK-2/Ç)” Ek-4’teki şekilde,

d) “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/A)” Ek-5’teki şekilde,

e) “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-1)” Ek-6’daki şekilde,

f) “Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-2)” Ek-7’deki şekilde,

g) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-1)” Ek-8’deki şekilde,

ğ) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-2)” Ek-9’daki şekilde,

h) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-3)” Ek-10’daki şekilde,

ı) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-4)” Ek-11’deki şekilde,

i) “Göz Sağlığı ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/G)” Ek-12’deki şekilde,

j) “Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/H)” Ek-13’teki şekilde,

k) “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/I)” Ek-14’teki şekilde,

l) “Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/J)” Ek-15’teki şekilde,

m) “Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/K)” Ek-16’daki şekilde,

n) “Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/L)” Ek-17’deki şekilde,

o) “Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/M)” Ek-18’deki şekilde,

ö) “Allogreft Ürün Grubu Listesi (EK-3/N-1)” Ek-19’daki şekilde,

p) “Xenogreft Ürün Grubu Listesi (EK-3/N-2)” Ek-20’deki şekilde,

r) “Hematoloji-Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/O)” Ek-21’deki şekilde,

s) “Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/P)” Ek-22’deki şekilde,

ş) “Gastroenteroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/R)” Ek-23’teki şekilde,

t) “Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/S)” Ek-24’teki şekilde,

u) “Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/T)” Ek-25’teki şekilde,

ü) “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)” Ek-26’daki şekilde,

değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğin;

a) 1 inci maddesi ve 2 nci maddesinin (a) ilâ (ç) bentleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

b) 2 nci maddesinin (d) ilâ (u) bentleri yayımı tarihinden 3 iş günü sonra,

c) 2 nci maddesinin (ü) bendinde düzenlenen ekli listede; listeye giriş tarihi, aktiflenme tarihi veya pasiflenme tarihi bulunan ilaçlar belirtilen tarihlerde, listeye giriş tarihi, aktiflenme tarihi veya pasiflenme tarihi bulunmayan ilaçlar yayımları tarihlerinde, listeye giriş tarihinde (*) işareti bulunan ilaçlarda yapılan düzenlemeler ise 3/9/2023 tarihinde,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

resmi gazete
saglik uygulama tebligi
sgk
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir