Medimagazin logo

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı personeline yapılacak ek ödemeye ilişkin genelge

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı personeline yapılacak ek ödemeye ilişkin genelge
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Müsteşarlık

Sayı : B.10.MUS.00.00.00/000/72 11/06/2012

Konu: 2012/1 sayılı Hakem Kurulu Kararı hk

GENELGE

2012/27

İlgi :06/01/2012 tarih ve 972 sayılı ve 2012/2 Nolu Genelge

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin 15/01/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi sebebiyle Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelin ek ödeme işlemlerinin 15/01/2012 tarihinden itibaren, 161 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği ilgi Genelge ile duyurulmuştur.

1 Haziran 2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin 2012/1 sayılı Hakem Kurulu Kararının 4 üncü maddesi uyarınca 01/01/2012-30/06/2012 tarihleri arasında geçerli olmak üzere aylık katsayısı (0,068835) olarak belirlenmiştir. Bu itibarla Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez teşkilatlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapan personele aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

1) 375 KHK'nın Ek 9 uncu maddesi uyarınca 01/01/2012 tarihinden bu yana personele ödenen ek ödeme tutarları (0,068835) katsayısına göre yeniden hesaplanacak ve 01/01/2012 ile 15/06/2012 tarihleri arasında yapılan ek ödemeler yeni tutarlar ile her ay bazında kıyaslanarak anılan dönemlere ilişkin aradaki farkın ödenmesi gerekmektedir.

Örnek-1: 1.derecede Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan personelin 01 Ocak 2012 tarihinden 15 Ocak 2012 tarihine kadar olan 14 günlük süreye ilişkin ek ödeme için aşağıdaki şekilde fark ödemesi tespit edilecektir.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ek Ödeme Oranı (%) Brüt Ek Ödeme (TL) Damga Vergisi (TL) Net Tutar (TL) 14 Günlük Net Tutar (TL)
209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre hesaplanan ek ödeme 110 9500x 0,066187 x1,10 = 691,65 691,65x0,0066 = 4,56 687,09 310,30
Yeni Belirlenen katsayıya göre yapılması gereken ek ödeme 110 9500x0,068835x1,10 = 719,33 719,33x0,0066 = 4,75 714,58 322,71
Fark Ödemesi 322,71 – 310,30 12,41

Örnek-2: 1.derecede Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan personelin 15 Ocak 2012 tarihinden 14 Şubat 2012 tarihine kadar olan bir aylık süreye ilişkin ek ödeme için aşağıdaki şekilde fark ödemesi tespit edilecektir.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ek Ödeme Oranı (%) Brüt Ek Ödeme (TL) Damga Vergisi (TL) Net Tutar (TL)
375 sayılı KHK'nın ek 9 uncu maddesine göre hesaplanan ek ödeme 110 9500x 0,066187 x1,10 = 691,65 691,65x0,0066 = 4,56 687,09
Yeni Belirlenen katsayıya göre yapılması gereken ek ödeme 110 9500x0,068835x1,10 = 719,33 719,33x0,0066 = 4,75 714,58
Fark Ödemesi 714,58 – 687,09 27,49

2) Ayrıca, söz konusu döneme ilişkin toplam fark ödemesinin %2,25'i oranında geç ödeme farkının ödenmesi gerekmektedir.

Örnek-3: 1.derecede Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan personele 01/01/2012 ile 15/06/2012 tarihleri arasında geç ödeme farkıyla birlikte toplam ödenecek fark tutarı aşağıdaki şekilde tespit edilecektir.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ödenen net ek ödeme tutarı(TL) (A) Yeni katsayıya göre ödenmesi gereken net ek ödeme tutarı(TL) (B) Ödenmesi gereken fark tutarı(TL) (C) = (B-A) Geç ödeme farkı (TL) (D) Ödenmesi gereken toplam tutar (TL) (E) = (C + D)
15/01/2012 tarihine kadar 14 günlük süre 310,30 322,71 12,41 0,28 12,69
15/01/2012 687,09 714,58 27,49 0,62 28,11
15/02/2012 687,09 714,58 27,49 0,62 28,11
15/03/2012 687,09 714,58 27,49 0,62 28,11
15/04/2012 687,09 714,58 27,49 0,62 28,11
15/05/2012 687,09 714,58 27,49 0,62 28,11
TOPLAM FARK ÖDEMESİ 153,24

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Müsteşar

sağlık
bakanlığı
merkez
teşkilatı
personeline
yapılacak
ek
ödemeye
ilişkin
genelge
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir