Medimagazin logo

Mümessilleri mesai saatleri içinde kabul edenlere yasal işlem yapılacak

Mümessilleri mesai saatleri içinde kabul edenlere yasal işlem yapılacak
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02/010-06/13935 06.04.2009
Konu : İlaç Firmaları Temsilcileri


..................... VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
GENELGE
2009/25

İlgi: a)15.12.2000 tarih ve 23911 sayılı Genelge.
b)18.07.2006 tarih ve 13728 (2006/85) sayılı Genelge.
c)15.05.2008 tarih ve 17755 sayılı yazımız.

İlaç firmaları temsilcilerinin ilaç tanıtımı yapmak maksadıyla hastanelerde görevli hekimlerimiz ile yaptıkları tanıtım görüşmeleri sırasında hizmet aksayabilmektedir. İlaç tanıtımlarının, hizmetin gereği hasta yoğunluğunun çok fazla olduğu acil, poliklinik, klinikler, laboratuar, röntgen ve benzeri birimlerde yapılmaması ilgide kayıtlı Bakanlığımız Genelgeleri ile duyurulmuş olmasına karşılık bazı hastanelerimizde ve birinci basamak sağlık kuruluşlarında gerekli hassasiyetin gösterilmediği tespit edilmiştir.

Bu konuda Bakanlığımıza intikal eden şikâyetlerden bazı kurumlarımızda hastaların yoğun olduğu mesai saatleri içerisinde ilaç tanıtımlarının sürdürüldüğü ve dolayısıyla bu durumun vatandaşlarımıza verilen sağlık hizmetlerini olumsuz etkileyerek, hizmette kesinti ve aksamalara yol açtığı anlaşılmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin ihtiyaç ve talepler doğrultusunda etkin, kaliteli, süratli, zamanında ve bekletilmeksizin verilmesi Bakanlığımızın öncelikli hedeflerinden olup hizmetin akışını engelleyen, hasta ve hasta sahiplerinin mağduriyetine sebebiyet veren bu durumun önlenmesi için ilaç firmaları temsilcileri tarafından sağlık kurum ve kuruluşları içerisinde yapılacak ilaç tanıtımlarının mesai saatleri dışında gerçekleştirilmesi için ilgili kurum baştabiplikleri ve sorumlularınca gerekli düzenlemelerin yapılarak çalışan tüm tabip ve ilgili personele imza karşılığı tebliğini ve ayrıca ilaç firma temsilcilerine de bilgilendirme yapılarak uygulamaya yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını,

Konunun bu genelge hükümlerine uygun olarak istisnasız uygulanmasından ilgili kurum baştabipleri ve sorumluları uygulamanın takibinden ise il sağlık müdürleri birinci derecede sorumlu olup genelge hükümleri hilafına hareket eden baştabip, tabip ve ilgili diğer personel müteselsilen sorumlu tutularak haklarında gerekli idari ve disiplin işlemlerinin yapılacağını,

Ayrıca, genelge hükümlerine riayet etmeyen ilaç temsilcilerinin temsil ettikleri firmaların Bakanlığımız İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne bildirilmesini,

Genelgenin iliniz ve ilçelerindeki Bakanlığımıza ait tüm sağlık kurum ve kuruluşları baştabipliklerine imza mukabili tebliğini önemle rica ederim.


Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM:
81 İl Valiliğine

mümessilleri
mesai
saatleri
içinde
kabul
edenlere
yasal
işlem
yapılacak
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir