Medimagazin logo

İcap Nöbetlerinde Görevli Personelin Hastaneye Ulaşımı hakkında Genelge

 İcap Nöbetlerinde Görevli Personelin Hastaneye Ulaşımı hakkında Genelge
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

 

Konu: İcap Nöbetlerinde Görevli Personelin Hastaneye Ulaşımı
 
GENELGE
 
2011/36
 
Yataklı sağlık kurum/kuruluşlarında icap nöbetlerinde, bazı hastanelerde yeterli sayıda şoför bulunmadığı, acil servise davet edilen sağlık/yardımcı sağlık personelinin evlerinden alınıp acil müdahaleden sonra tekrar evlerine bırakılamadığı, icap nöbetçisinin hastaneye geliş ve hastaneden dönüşlerinde kendi imkânlarını kullandıkları, bu nedenle acil davete icabet eden personele yol gideri veya yakıt ücreti olarak herhangi bir ödeme yapılıp yapılamayacağı, ödeme yapılabilecek ise usul ve esasların uygulanmasına ilişkin hususlara açıklık getirilmesi ihtiyacı doğmuştur.
 
Bilindiği üzere 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Tarifler” başlıklı 3’ncü maddesinin (g) bendinde; “Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri”, (h) bendinde, “Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri” ifade edeceği,
 
“Memuriyet mahalleri içinde yol masrafı” başlıklı 28’ inci maddesinde; Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken yere görev ile gönderilenlerin (48 inci madde kapsamına girenler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verileceği,
 
Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masrafın yol masrafı olarak ödeneceği, hüküm altına alınmıştır.
 
Acele ve zorunlu hallerde, iki yer arasında mutat olan taşıt aracından başka bir taşıt aracı ile yolculuk halinde, bu araçlara fiilen ödenen ücretin de ödenebileceği öngörülmüştür. Mutat aracın dışında kullanılacak araca ait yol masrafının ödenebilmesi bazı koşullara bağlanmıştır. Bu koşullar:
 
a) İşin acele olması,
 
b) Mutat taşıt aracından başka bir araç ile gidilmesinde zorunluluk bulunması,
 
c) Mutat taşıt aracından başka bir araç ile yolculuğun daire amirince onaylanmış bulunması gerekmektedir.
 
Mutat taşıt aracından başka bir araç ile gidilmesinde zorunluluk hali ise, ya gidilmesi gereken yere mutat taşıt aracının bulunmaması veya işin önemi dolayısıyla daha seri bir araç ile seyahat etmenin gerekli olduğu anlaşılmaktadır.
 
Yukarıda yazılı mezkûr mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, icap nöbeti tutan ve acele zorunlu hallerde acil servise davet edilen personelin mesai saatleri dışında evlerinden alınıp acil müdahaleden sonra tekrar evlerine bırakılma hizmetinin verilmediği veya verilemediği durumlarda, daire amirinden alınacak onaya istinaden mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masrafın, yol masrafı olarak genel bütçe kaynaklarından ödenebileceği,
 
Ayrıca, Sağlık Bakanlığına Bağlı sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin “Harcırahlar ve Zaruri Masraflar” başlıklı 40. Maddesinde; “ Döner sermaye bütçesinden ücret alanların harcırahları, Harcırah Kanunu hükümlerine göre bütçedeki tahsisattan ödenir. 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince, işin icap ettirdiği mütehassıs tabip vesair elemanların müessesede bulunmaması halinde, münferit ve acil vakalara münhasır olmak üzere müessese amirleri hariçten lüzumlu elemanları celbedebilirler. Bu elemanlara hizmetlerinin önemi ve çalışma sürelerine göre Bakanlıkça tespit edilecek tarife dairesinde ücret verilebilir. Zaruri yol masrafları da ayrıca ödenir. Veya müessesede vazifeli olup da döner sermaye işleriyle tavzif edilmemiş olan personelden hizmet icabı döner sermaye işleri için başka bir yere gönderilenlerin harcırahları Harcırah Kanunu ahkâmına göre döner sermayeden tediye olunur.” Hükmünün yanı sıra aynı Yönetmeliğin “ Döner Sermayenin Giderleri” başlıklı 7.
 
Maddesinin (g) fıkrasında; “Döner sermaye kazancının elde edilmesiyle ilgili giderler.” Hükmüne yer verilmiştir.
 
Bakanlığımıza ait sağlık kurumlarında acil sağlık hizmetlerinin bir gereği olarak yürütülmekte olan icap nöbeti hizmetlerinde aksaklığa meydan verilmemesi açısından işlemlerin yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve konunun sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulmasını önemle rica ederim.
 
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar
i̇cap
nöbetlerinde
görevli
personelin
hastaneye
ulaşımı
hakkında
genelge
Yorum (6)
enes öztürk
Ya bırak yol masrafınıda icap nöbet ücreti ne kadar sen onu söyle. telefon yanımda yatmaktan bıktım artık. tel çalar çocuk uyanır, hanım kızar, uykum kaçar, hastaneye gidersin, sabah iş, 5 dk. geç polikliniğe geçersin, hasta şerefsiz diye arkandan söver, ses çıkartamazsın. of ya bıktım bu işten. babam zengin olsada parasını yesem.
6
Cevapla
drmkose
20 yıldır göğüs cerrahi uzmanı olarak çalışmaktayım. Sayımız az olduğundan çok sık icap nöbeti yutmaktayız ve hastalarımızın acilyeti nedeniyle devlet imkanlarını değil kendi araçlarımızı tercih ediyoruz. Bunun dile getirilmesi şu depresyon zamanında bir nefes gibi geldi. Düşünenlerden allah razı olsun.
0
Cevapla
Osman D
Nihat Hocam'a teşekkür ederim. Gerçekten de mesai dışındaki acil icap müdahelelerinde açıklık getirilmesi gereken bir konu idi. Diğer daire amirleri normal mesaiye giderken devletin makam araçlarını kullanırken, doktorların bir kamu işi için kendi çocuklarının rızklarını harcaması gerçekten de çok çelişkili bir durumdu. Ancak bu iş için hastanelerde genellikle daha çok yakıt tüketen ve bu iş için gereksiz derecede büyük ve donanımlı olan ambulanslar kullanılıyor. Bence daha az yakıt tüketen küçük boy dizel otomobiller bu işe daha uygun. İcapçı hekim uygulamasını fazlaca kullanan hastaneler bu tür araçlardan 1-2 şer tane edinmeli. Bu konuya da açıklık getirilirse daha uygun olur. Saygılarımla.
1
Cevapla
me
Bu konuda daha önce burada birkaçkez bu konuyu yazmıştım ve geçen aylarda da sağlık bakanlığının sağlıkta buluşma noktasına da bu konuyu yazmıştım. Benden midir bilmem ama konunun ciddiye alınması sevindirici. UMARIM ASIL DİĞER YAZILANLAR(İCAP NÖBETİ ÜCRETLERİ,ÜLKENENİN HER HASTANESİNDE AYNI PUANA AYNI ÜCRET ALINMASI VB...) DAHA CİDDİYE ALINIR.
2
Cevapla
İG
Sayın Dr. Nihat Beyi Erzurumdan anımsıyorum. Anımsıyorum diyorum: zira kendisi tanıdığım Dr. Nihat Bey kesinlikle değil artık. Nihat Bey bilsin ki: o kadar sayıp döktüğü genelgelerin ilintili olduğu icra-i sanat karşılığında doktor ne kazanır? Bir arkadaşımın yorumundajki gibi tüm ailenin katlandığı bir sepet çile ve 12 TL. Ayrıca araç kaza yapsa ne olacak? Karşılığında hezimetten başka ne var? Merak ettimde bir gece 4.5 saat uğraştığım ve hayata dönmesine vesile olduğumu zannettiğim bir vakanın karşılığını araştırdım: Hastaya faturası 1050 TL; bana faturası 50 TL+ hastanın 400 TL lik protez diş parası isteği (o kargaşada kendilerinden kaynaklanan kaybolan protezi). Allah'a havale etmeme gerek yok. O günkü Gök Kubbe'ye saldığım avazeler bir gün karşınıza çıkar emin olun.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir