Medimagazin logo

Zeytinin bilinmeyen faydası

Zey­ti­nin fay­da­la­rı­na bir ye­ni­si da­ha ek­len­di. Zey­tinin içer­di­ği ole­uro­pe­in mad­de­si ile uzun ve sağ­lık­lı ya­şa­ma­nın sır­rı­nı bün­ye­sin­de ba­rın­dır­dı­ğı, sağ­lık­lı ve uzun ya­şa­mın des­tek­çi­si olan ole­uro­pe­in mad­de­si­nin ay­nı za­man­da kan­se­rin de baş düş­ma­nı
Kaynak: Bugün
Zeytinin bilinmeyen faydası
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

 

İçe­ri­sin­de A, D, E, K vi­ta­min­le­ri bu­lu­nan, pek çok ra­hat­sız­lı­ğa şi­fa olan zey­ti­nin bün­ye­sin­de­ki ‘ole­uro­pe­in’ mad­de­si­nin kan­se­re kar­şı ko­ru­yu­cu özel­li­ği bu­lu­nu­yor. Ole­uro­pe­inin hüc­re ye­ni­le­me, be­yin ve ke­mik ge­li­şi­mi­ni des­tek­le­me özel­lik­le­ri­nin ya­nı sı­ra kan­ser ila­cı ya­pı­mın­da da kul­la­nıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Zer­tum uz­man­la­rı, ge­liş­miş ül­ke­le­rin bu özel mad­de­den kan­se­ri ön­le­yi­ci ilaç üret­ti­ği­ni ifa­de edi­yor.  ­

zeytin
kanser
sağlıklı yaşam
uzun yaşam
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir