Medimagazin logo

Turistler için 112 acile “tercüman takviyesi”

Sağlık Bakanlığı, yaz döneminde Türkiye'ye gelen turistlerin acil sağlık hizmetlerine ulaşımında yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla önlemler aldı.
Turistler için 112 acile “tercüman takviyesi”
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

ANKARA-Yabancı hastalarla turistlerin acil sağlık hizmetleri veya hasta hakları kapsamındaki müracaatları için yurt dışı hasta çağrı merkezleri oluşturulmasına karar veren Bakanlık, 112 acil merkezini arayan turistlerin çağrılarının, yurt dışı hasta çağrı merkezine yönlendirilmesi için düzenlemeye gitti.


     Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunulacak sağlık hizmetleri ile ilgili bir genelge yayımladı.


     Tosun, genelgede, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın uygulaması sonucunda Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin sağlık hizmeti sunum kalitesi, alt yapısı ve tıbbi donanımının arttığı, acil sağlık hizmetlerimizin hizmet ağı ve kalitesinin çok üst seviyelere çıktığını belirtti.


     Helikopter ve uçak ambulanslarla uluslararası acil hasta transferlerinin yapılabilir hale geldiğini, gelecek yıllarda hizmete girecek sağlık kampüsleri ile sağlık hizmetlerinin kalitesinin daha da artacağını ifade eden Tosun, bu çerçevede yurt dışında yaşayanlara ve Türkiye'yi ziyaret eden turistlere birçok hastanede sağlık hizmeti sunma imkanı bulunduğunu kaydetti.


     Bu tür sağlık hizmetlerini talep edenlere, ilgili mevzuat ve ikili anlaşmalar kapsamının dışında farklı prensiplerde sağlık hizmeti sunulmasının uygun ve gerekli görüldüğünü bildiren Tosun, Türkiye'ye sağlık turizmi için gelenlerle turist olarak gelip sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlara yönelik düzenlemelere gidileceğini belirtti.


     Tosun, buna göre, yapılacak düzenlemelerle ilgili şunları bildirdi:
     -Bu hizmetler rutin sağlık hizmetlerini aksatmayacak.
     -Sağlık turizmi veya turistin sağlığı kapsamında çok sayıda hasta başvurusunun olabileceği potansiyel illerde, Bakanlığın uygun görmesi halinde ildeki hastanelerden biri ya da il sağlık müdürlükleri bünyesinde Yurtdışı Hasta İl Koordinasyon Merkezi kurulacak.
     -Sağlık turizmi veya turistin sağlığı açısından potansiyel illerde tıbbi teknolojik donanıma sahip, nitelikli ve uzman sağlık personeli, otelcilik hizmetleri ve hizmet kapasitesi yeterli olan bazı hastanelerimizin bünyesinde, il sağlık müdürlüğünün talebi ve Bakanlığın uygun görüşüyle Yurtdışı Hasta Birimi kurulacak.
     -Yurtdışı hasta birimi bulunan hastaneler veya yurtdışı hasta il koordinasyon merkezi bulunan il sağlık müdürlükleri, gerek gördükleri takdirde yurt dışına yönelik olarak bu hastanelerin ve sağlık hizmetlerinin tanıtımlarını döner sermaye kaynaklarından yapacaklar veya hizmet alım yoluyla yaptıracaklar.
     -Yabancı hastalar ve turistlerin acil sağlık hizmetleri veya hasta haklarıyla ilgili müracaatları için Yurtdışı Hasta Çağrı Merkezleri oluşturulacak. Bu çağrı merkezleri Bakanlık merkezinde veya Yurtdışı Hasta İl Koordinasyon Merkezi bünyesinde yapılandırılacak.
     -Yurtdışı hasta birimi bulunan hastanelerdeki tüm personelin yabancı dil seviyeleri tespit edilerek iletişim bilgileri personel şubesine bildirilecek. İhtiyaç halinde bu personel arasından geçici görevlendirme yapılacak veya günlük olarak yararlanılacak.
     -Yurtdışı hasta birimi veya yurtdışı hasta il koordinasyon merkezi bulunmayan illerdeki hastanelerde yabancı hastaların iş ve işlemleri il sağlık müdürlüğünde görevlendirilecek sağlık turizmi il temsilcilerince yapılacak.''
    
     -YURT DIŞI HASTA BİRİMLERİ VE İL KOORDİNASYON MERKEZİ-
    
     Genelgeye göre, Yurtdışı Hasta Biriminde şu düzenlemeler yapılacak:
     -Hastanelerde oluşturulacak yurtdışı hasta birimlerinde yeterli seviyede yabancı dil bilen birer yardımcı sağlık personeli ve tabip görevlendirilecek.
     -Bölgeye gelen turistlerin konuştukları dillerde ileri seviyede lisan bilen en az 3 hasta yönlendirme elemanı hizmet alımı yoluyla görevlendirilerek nöbet usulü ile çalıştırılacak.
     -Bu birime başvuran yabancı hastaların tüm kayıt, tercüme, tedavi bedelinin faturalandırılması ile ilgili iş ve işlemler buradan takip edilecek.
     -Bu hastaların ilk muayeneleri bu birimin hekimi tarafından yapılıp gerekirse diğer branşlardan konsültasyon istenecek.
     -Hastane içinde bu yabancı hastalara yabancı dil bilen hasta yönlendirme elemanları refakat edecek.
     Sağlık Bakanlığı'nın genelgesine göre Yurtdışı Hasta İl Koordinasyon Merkezi ile ilgili de şu süreç işleyecek:
     -Yeterli seviyede yabancı dil bilen en az 3 yardımcı sağlık personeli, 2'şer tabip ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni elemanı görevlendirilecek.
     -Bu merkezin hastane içinde bir yerde konuşlandırılması halinde, hastanenin yataklı servis bölümünde yeterli sayıda nitelikli yatak tahsis edilecek.
     -Sağlık müdürlüğünce, hizmet alımı usulüyle yeterli sayıda ileri seviyede yabancı dil bilen tercümanlar istihdam edilecek veya tercümanlık hizmeti döner sermaye kaynaklarından temin edilecek.
     -Hastane içinde konuşlandırılmış olması durumunda, sağlık turizmi veya turistin sağlığı kapsamında yurt dışından gelen hastaların iş ve işlemleri takip edilecek.
     -Bunların tedavileri öncelikli olarak koordinasyon merkezinin bulunduğu hastanede yapılacak, burada yeterli seviyede sağlık hizmetinin verilememesi halinde ilgili ilde bulunan Bakanlığın diğer hastanelerinde bu sağlık hizmeti sunulacak.
     -İl koordinasyon merkezine yatışı yapılan hastaların ilk tıbbi değerlendirme ve tetkikleri burada bulunan tabip tarafından yapılacak, gerek duyulması halinde uzman doktor tarafından konsültasyon istenecek.
    
     -YURT DIŞI HASTA ÇAĞRI MERKEZİ-
    
     Sağlık Bakanlığı, Türkiye'ye turist olarak gelip sağlık hizmeti almak durumunda kalanların 112 acil servisine ve ALO 184 SABİM hattına ulaşmaları konusunda da kolaylıklar getirdi.
     Buna göre oluşturulan yurt dışı hasta çağrı merkezi ile ilgili şu düzenlemelere gidildi:
     -Yurt dışından ülkeye gelen ve Türkçe bilmeyen hastaların veya acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan turistlerin 112 acil çağrı merkezlerini aramaları halinde, bu çağrılar Bakanlıkta veya illerdeki yurt dışı hasta il koordinasyon merkezlerinde oluşturulacak bir yurt dışı hasta çağrı merkezine yönlendirilecek.
     -Bunun yanı sıra sağlık hizmeti ve hasta hakları ile ilgili şikayetler için Alo 184 çağrı merkezinde de benzeri yapılanma oluşturulacak ve yabancı dildeki aramalar yine yurt dışı hasta çağrı merkezine yönlendirilecek.
     -Çağrı merkezine gelen bu şikayetler ilgili mevzuat gereğince SABİM veya hasta hakları birimlerine ulaştırılacak.
     -Bu çağrı merkezlerinde çağrılara cevap verecek yeterli seviyede yabancı dil bilen 2 tabip, 3 yardımcı sağlık personeli istihdam edilerek nöbet usulü çalıştırılacak.
     -İleri seviyede İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça bilen yeterli sayıda tercüman istihdam edilecek veya özellikle yaz dönemlerinde tercümanlık hizmetleri döner sermaye kaynaklarından hizmet alım usulüyle temin edilecek.
     -Şikayet çağrıları için, hastaların şikayet ve iletişim bilgisi alınarak SABİM ve hasta hakları birimleriyle koordineli şekilde ilgili mevzuat çerçevesinde takip edilecek.
     Genelge kapsamındaki sağlık hizmetleri için 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda öngörülen fiyat tarifesi uygulanacak.
     Genelge kapsamındaki sağlık hizmetlerini sunmak isteyen ve bünyesinde yurt dışı hasta birimi bulunduran hastane baştabiplikleri veya yurt dışı hasta il koordinasyon merkezi bulunan il sağlık müdürlükleri, yurt dışındaki sigortalılarla, yurt içindeki sigorta temsilcilikleri, seyahat acenteleri, asistan kuruluşlar, danışman ve aracı kurumlar gibi özel hukuk tüzel kişiliğine haiz şirketler ve özel kuruluşlarla hizmet protokolü yapabilecek.

turistler
için
112
acile
“tercüman
takviyesi”
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir