Medimagazin logo

Tam günde söylenen oldu: Hocaya 17 bin lira döner

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, şubat 2011 dönemine ait ilk performans ödemelerini üst limitten yapmayı başardı. Erciyes’te, geliri iyi olan kliniklerde çalışan bir profesör 17 bin TL ek ödeme aldı
Kaynak: MEDİMAGAZİN - Helin AYGÜN
Tam günde söylenen oldu: Hocaya 17 bin lira döner
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

ANKARA-Tam Gün Yasası ile performansa dayalı döner sermaye ödemesine geçen üniversite hastanelerinin personeline yapacağı ek ödemelerde, korkulduğu gibi düşüş yaşanmadı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tam Gün Yasası sonrası yaptığı ilk performans ödemesinde, bir profesöre 17 bin lira ek ödeme yaptı.

 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın Tam Gün uygulaması ilgili ifade ettiği performansa dayalı ödeme sisteminde en üst ek ödeme rakamlarına ulaştıklarını söyledi. Hastanenin gelirleri iyi olan bir kliniğinde bilfiil çalışan profesöre, Tam Gün Yasası ilk çıktığında ifade edilen 17 bin TL ek ödeme sağlayabildiklerini dile getiren Doğru, ek ödemelerin yüksek gerçekleşmesinde hoca farkı adı altında ödenen meblağların da gelire ilave edilerek kullanılmasının payı olduğunu kaydetti.

 

Başhekim Doğru, “Yüksek ek ödemelerin gerçekleştirilmesi sayesinde muayenehanesi olan öğretim üyelerimizin bir kısmı muayenehanelerini kapatıp tam gün statüsüne geçmeye başlamıştır, bir kısmı da tam güne dönmeyi düşünmektedir. Hastane gelirlerinin ve hoca farkı adı altında yapılan ödemelerin devamı halinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi performansa dayalı ek ödemelerini Tam Gün Kanunu limitleri dâhilinde gerçekleştirmeye devam edecektir” dedi.

 

Ek ödeme matrahının 3-11 katı uygulandı

Üniversite hastanelerinde Tam Gün Yasası kapsamında YÖK Yönetmeliği gereği ek ödeme yönergesi hazırlayan Erciyes Üniversitesi, bu yönerge kapsamında Şubat 2011 dönemine ait ilk performans ödemelerini üst limitlerden yaptı. Ek ödeme kapsamında öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri ve diğer personeline limitleri dâhilinde ödemeler yapılırken, bu ödemeler profesörlerde ek ödeme matrahının 3-11 katı, doçentlerde 3-10, yardımcı doçentlerde 3-10, araştırma görevlilerinde 2-4 katı şeklinde uygulandı.

 

Yeni ek ödemelerle araştırma görevlilerinin ek ödemeleri yüzde 50-70 oranında arttı ve ek olarak araştırma görevlilerine nöbet ücretleri dışında fazla mesailer de ödendi. Bu sayede araştırma görevlilerinin Erciyes Üniversitesini tercih etmeleri özendirilirken, ek ödemeler kapsamında diğer çalışanlara da limitleri dâhilinde ek ödemeler yapıldı.

 

Dağıtım nasıl yapılıyor?

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esasları Yönergesi’ne göre, mesai içi (B1) işlemi olmayan personelde birim ortalamasına göre, adına B1 puanı girilen öğretim elemanlarına ilgili alt birimin tüm gelirleri ve her bir gider kalemi bağımsız ve net olarak hesaplanabiliyorsa alt birim ortalamasına, hesaplanamayanların ise birim ortalamasına göre kurumsal katkı (A) puanı hesabı yapılıyor. Gelir getirici faaliyeti olmayan alt birimlerde birim ortalamasına göre ek ödeme veriliyor.

 

Gelir getirici faaliyeti olan ve tüm gelirleri ve her bir gider kalemi bağımsız ve net olarak hesaplanabilenalt birimlerde alt birim ortalaması birim ortalamasının altında ise birim ortalamasından (A) puanı hesabı yapılıyor. Bu yerlerde alt birim ortalaması birim ortalamasından büyük ise alt birim ortalamasından (A) puanı hesaplanıyor. Ancak alt birimde çalışan ve adına B1 işlemi girilen öğretim elemanlarına alt birim ortalaması, diğer personele birim ortalaması dikkate alınarak yapılacak hesaplamalarda hesaplanan toplam ek ödeme miktarı alt birim işlem gelirinin yüzde 40’ından fazla ise alt birim ortalaması dikkate alınmıyor, birim ortalamasından ek ödeme yapılıyor.

 

 

Öğretim üyeleri ve görevlileri için, A puanından yüzde 210’u, B1 puanından yüzde 400’ü, B2 puanından yüzde 400’ü, C puanından yüzde 150, D puanından yüzde 150 ve E puanından üst limitin yüzde 15’ini geçmeyecek şekilde ek ödeme veriliyor. Kanunda geçen üst limiti yüzde 200 olan personel için limit katsayısı kullanılıyor.

 

Hastaneler otomasyon sisteminde hastanın hesabına yatak ücreti işlenmemişse vizit puanı verilmiyor. Mesai içi ve dışı yapılan konsültasyonlar ve vizitler iş günleri içinde ilgili alt birim sekreterlerine bildirilmek suretiyle hastaneler otomasyonuna işleniyor. Mesai dışı çalışma tanımına uyan alt birimlerde yapılan ve rutine girmeyen raporların otomasyona işlenmesinde B1 ve mesai dışı (B2) puanları gözetilerek değerlendirme yapılıyor. Mesai içi mesleki faaliyetlerinden dolayı ek ödeme alamayacaklarından, mesai içi işlem zorunluluğu olmayan yöneticiler için B2 puanı aynen alınıyor.

 

Birimde çalışan öğretim üye ve görevlileri her ay gelir getirici faaliyette bulunup bulunmadıklarına göre değerlendiriliyor. Gelir getirici faaliyeti olmayan öğretim üye ve görevlileri, ilgili ek ödeme dönemi için birimde görevli olmakla birlikte gelire katkısı olmayan öğretim üye ve görevlileri olarak değerlendiriliyor. Bu durumda mesai içi ek ödeme limiti yüzde 600 olarak alınıyor ve mesai dışı ödeme yapılmıyor.

 

Eğitim-öğretim faaliyetleri (C) puanı, döner sermaye kapsamında yapılmayan eğitim-öğretim faaliyetleri için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Puan Cetveli’nde yer alan puanlar toplamından oluşuyor. Eğitim-öğretim faaliyetleri, kalite verimlilik unsurları dikkate alınarak puanlanır. Bu puanın hesaplanmasında kullanılacak cetvelde, genel ve bireysel memnuniyet anketleri, ulusal ve uluslararası eğitim değerlendirme ölçütleri, kurumun belirleyeceği usule uygun olarak hazırlanmış ders notlarının ve/veya sunumlarının basılı veya elektronik ortamda bulundurulması, örnek sınav sorularının ve cevaplarının elektronik ortamda yayınlanması gibi kalite unsurlarına yer veriliyor.

 

Bilimsel yayın faaliyeti (D) puanı ise döner sermaye kapsamında bir önceki yıl yapılmayan bilimsel faaliyetleri için, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Puan Cetveli‘nde yer alan puanlar toplamının dört katı olarak hesaplanıyor. Cetvel‘de yer alan puanlar her bir işlem 1 bilimsel faaliyet 1 poliklinik muayenesi kabul edildiğinde alınacak puan olurken, her faaliyet günlük en az 1 saate karşılık kabul edileceğinden ve 1 saatte en az 4 poliklinik muayenesi öngörüldüğünden cetvelden hesaplanan puan 4 ile çarpılarak yıllık puan bulunuyor. Bu puanlama bilimsel faaliyetlerin ölçme ve değerlendirilmesi amacıyla yapılıyor.

tam
günde
söylenen
oldu:
hocaya
17
bin
lira
döner
Yorum (80)
Tip doktoru
Bana manuplatif göstermelik bir ödeme gibi gözüktü. halkı yanıltmaya yönelik bir ödemedir. 3000 liradan fazla alamayacak bence hocalar.
0
Cevapla
Dr Hakan
Başıkta "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, şubat 2011 dönemine ait ilk performans ödemelerini üst limitten yapmayı başardı. Erciyes’te, geliri iyi olan kliniklerde çalışan profesörler 17 bin TL ek ödeme aldı" Altta ise "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tam Gün Yasası sonrası yaptığı ilk performans ödemesinde, bir profesöre 17 bin lira ek ödeme yaptı." yazıyor. Yani hepi topu 1 profesör almış, o zaman Helin Hanım'dan rica ediyorum. Bundan sonra tüm üniversitelerde, ortalama ne kadar alınmış onu yazsın bakalım. Örneğin bizde ortalama 4-5 bin lira olucak performans ödemeleri...
0
Cevapla
AHMET AYDIN
BU NASIL BİR BAŞLIK BEKLENEN OLDU!!!BÖYLE HÜKÜMETE HOŞ MU GÖRÜNECEKSİNİZ?YASAYI UYGULAMAYA GEÇENE HALKIN DESTEĞİNİ ALANA KADAR 17 DE VERİR 57 DE AMAÇ NE YASANIN REKLAMI.SONRASINDA NE OLUR YAVAŞ YAVAŞ KESİLİR.BİZ BU FİLMİ İZLEDİK KARDEŞİM DEVLET HASTANELERİNİN DÖNER SERMAYESİNDE İLK GÜNLERDE VERİLEN RAKAMLAR NEREDE ŞİMDİ?MUAYENEHANENİZE GİTMEYİN DİYEREK TATLI TATLI UYUŞTURDULAR RIZALARI İLE KAPATIRDILAR.ASIL ACI İLAÇLAR ŞU TAMGÜN BİR NETLEŞSİN HEKİM CAMİASI BİR SUSSUN GÖRÜRSÜNÜZ?HEKİM MAAŞIYLA GEÇİNEMİYORUM DİYEN PROFLARIN SESİNİ ,GİDECEK ÖZEL HASTANE KADROSU BULAMAYAN ÖZEL MUAYENEHANE AÇAMAYAN MAHKUM EDİLEN HEKİMLERİ HOŞ BAZI YORUMLARI OKUYUNCA HAKEDİYORSUNUZ DEMEK GELİYOR İÇİMDEN AMA EMEĞİNİZE YAZIK BE KARDEŞİM BU ARADA SN ERTOSUN İLE İLGİLİ YORUMUMU CANINIZ MI YAYINLAMAK İSTEMEDİ NEDENİNİ ANLAYAMADIM PARDON!!!!!!!!!!
0
Cevapla
İG
Medimagazin yayıncılığı da öğrenmelidir. Bu olgu şöyle verilebilir: Tam Gün'ü destekleyen bir olgu: Kayseri'de 1 hoca 17000 tl almış. Türkiyede kaç hoca var? Bir çiçekle bahar mı gelirmiş. İnsaf, insaf... Bir gün sular çekilir de bakarsınız saf saf...
0
Cevapla
Tip doktoru
Zorla çalıştırdığı doktora yüksek ucret vermezler. Su anda direnci kırmaya çalışıyorlar. Sonra özlük haklarımiz gidince niye ücreti iyileştirsinler? Muayene ve özel hastane haklarımız cok onemli.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir