Medimagazin logo

Sağlıkçıların yükselme ve unvan değişikliği esaslarında değişiklik neler getiriyor?

Eğitim ve araştırma hastanelerinin baştabipliğine klinik ve laboratuvar şefi veya şef yardımcısı tabiplerle, tıp alanında doçent veya profesör olanlar, il sağlık müdürlüğüne en az 5 yıl hizmeti olan uzman tabip veya tabipler, başhemşire kadrosuna ise hemşirelikte en az lisans eğitimi alanlar atanabilecek.
Sağlıkçıların yükselme ve unvan değişikliği esaslarında değişiklik neler getiriyor?
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

ANKARA-Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi


     Yönetmelikle görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarla ilgili hükümler yeniden düzenlendi.


     Buna göre, il sağlık müdürlüğüne en az 5 yıl hizmeti olan uzman tabip veya tabipler, idari ve mali işlerden sorumlu il müdür yardımcılığına Bakanlıkta en az 2 yıl hizmeti bulunan ve 5 yıl mesleki deneyime sahip olan lisans düzeyinde öğrenim veren hukuk, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset ve kamu yönetimi, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler yönetim bilişim sistemleri, sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık kurumları yöneticiliği, ekonometri bölümlerinden mezun olanlar atanabilecek.


     Eğitim ve araştırma hastanelerinin baştabipliğine klinik ve laboratuvar şefi veya şef Yardımcısı tabipler ile tıp alanında doçent veya profesör olanlar, özel dal hastanelerinin baştabipliğine ilgili dal uzmanları, diğer hastanelerin baştabipliğine uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip ya da iktisat, işletme, kamu yönetimi, hukuk, maliye, sağlık yönetimi, muhasebe alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi alan tabipler, baştabip yardımcılığına uzman tabip, tabip, eczacı veya diş tabipleri, başhemşireliğe ise hemşirelikte en az lisans eğitimi alanlar getirilebilecek.


     Başhemşire kadrosuna atanabilmek için kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilecek.


     Değişiklikle görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklar için aranan, ''son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son 3 yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmama'' şartı kaldırıldı.


     Görevde yükselme sınavına tabi olarak il sağlık müdürlüklerinde şube müdürü kadrosuna atanabilmek için en az lisans veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olma şartı da getirildi.


     İl sağlık müdürlüklerindeki halk sağlığı (toplum sağlığı) eğitim işleri ile ilgili şube müdürü, yataklı tedavi hizmetleri işleri ile ilgili şube müdürü, kamu yataklı tedavi kurumları işleri ile ilgili şube müdürü, özel yataklı tedavi kurumları işleri ile ilgili şube müdürü, tıp meslekleri ve özel tanı tedavi merkezleri işleri ilgili şube müdürü, tıp meslekleri işleri ilgili şube müdürü, ayakta teşhis ve tedavi ve özel tanı merkezleri işleri ile İlgili şube müdürü, bulaşıcı hastalıkları işleri ile ilgili şube müdürü, toplum sağlığı işleri ile ilgili şube müdürü, sağlık ocakları işleri ile ilgili şube müdürü, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması işleri ile ilgili şube müdürü, tıbbi cihaz ve biyomedikal işleri ile ilgili şube müdürü ve çevre sağlığı işleri ile ilgili şube müdürü kadrosuna atanabilmek için tercihan uzman tabip veya tabip, il sağlık müdürlüklerindeki ağız ve diş sağlığı işleri ile ilgili şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için tercihan diş tabibi, eczacılık işleri ile ilgili şube müdürü ile eczaneler ve ecza depoları işleri ile ilgili şube müdürü kadrosuna atanabilmek için ise tercihan tıbbi farmakoloji uzmanı veya eczacı olmak gerekecek.


     Hastane müdürlüğüne, sağlık idaresi yüksek okulu, sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık kurumları işletmeciliği mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunları, hastane müdür yardımcılığına ise sağlık idaresi yüksek okulu, sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık kurumları işletmeciliği mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla fakülte veya dört yıllık yüksek öğrenim mezunları atanabilecek.


     Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydı ile sınavsız ve kura ile yapılabilecek. Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirenler, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilecekler.


     Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü de yapabilecek.


     Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyi aşmamak üzere, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerli olacak.


     Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamayacak.


     Düzenlemeyle ilgililere sınav sonuçlarına itiraz için daha önce tanınan 10 günlük süre 5 güne düşürüldü.


     18 Nisan 1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, yükselme sınavı için öngörülen eğitim durumunun uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim; lise ve dengi okul mezunu olanlar ise iki yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilecek.


     Söz konusu tarihte görevde bulunan ortaokul mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ambar memuru, santral memuru, memur, daktilograf ve şoför kadrolarına atanabilecek.

sağlıkçıların
yükselme
ve
unvan
değişikliği
esaslarında
değişiklikneler
getiriyor?
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir