Medimagazin logo

Sağlık Bakanı: SUT’u gider esaslı olmaktan çıkarttım… Özel hastanelere kadro… İşte diğer başlıklar

Sağlık Politikalarında birlik ve istikrar arayışı 8. Sağlık zirvesi Ankara’da başladı. Zirvenin ikinci gününde konuşma yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “SUT fiyatları güncellensin ben gider esaslı olmaktan bugün çıkarttım” dedi
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Sağlık Bakanı: SUT’u gider esaslı olmaktan çıkarttım… Özel hastanelere kadro… İşte diğer başlıklar
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Özel Hastaneler Platformu tarafından düzenlenen Sağlık Politikalarında Birlik ve İstikrar Arayışı 8. Sağlık Zirvesi ikinci gününde katılımcıları ile buluştu. 6 Kasım’da başlayan Zirve’ye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca onur konuğu olarak katıldı. Zirvenin ikinci gününde konuşma yapan Bakan Koca Sut fiyatları, özel hastaneler ve sağlık politikaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı olarak, herkesin özel-kamu ayrımı olmaksızın mevcut tüm sağlık hizmetlerine, eski yeni ayrımı gözetmeksizin gerekli olan tüm ilaçlara, hizmetin gerektirdiği tüm teknolojilere ulaşması amacında olduklarını belirten Bakan Koca “Sağlık politikalarını belirlerken her kurum, kendi zaviyesinden sorumluluğunun bilincinde olarak kendisine verilen görevi en iyi şekliyle yerine getirme çabasındadır.. Buna rağmen öncelikleri farklılık gösterebilmektedir. İsteriz ki, toplum sağlığı önceliğimiz olsun, ülke olarak sağlık göstergelerimiz en yüksek değerlere ulaşsın.” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyaç halindeki her vatandaşın sağlık hizmetlerine hakkaniyetli bir şekilde erişebilmesini hedeflediğini dile getiren Bakan Koca

“Hazine ve Maliye bakışı mevcut sınırlı kaynakların hakkaniyetli paylaşımına odaklanmakta, her geçen gün harcamaların kontrolünün sağlanması ve verimliliğin artırılmasına yönelik politika arayışlarına girmektedir.” dedi.

Sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunulmasına yönelik düzenlemeler yapılırken bazen kurumlarımız arasında geçici süre birbiri ile çelişir gibi görünen yaklaşım olabildiğine dikkat çeken Bakan Koca tutarsızlıkların uyumlu bir hükümet yapısı sayesinde kısa sürede çözüldüğüne dikkat çekti.

Kamu yöneticilerinin görev alanındaki tüm işlerin sağlıklı işlemesini sağlama yükümlülüğü olduğuna vurgu yapan Bakan Koca sağlık alanının çok uzun vadeli etkileri olabilecek eylemlerle dolu olduğu gibi saniyeler içinde çözülmesi gereken olayları da içinde barındırdığını belirterek şunları kaydetti:

“Küçük bir aksama cana malolabilmekte, basit görünen bir ihmal toplumsal faciaya yol açabilmektedir.

Bu açıdan kamu sorumluluğu taşıyan yöneticilerimizin sağlık alanında daha korumacı, daha düzenleyici ve daha hassas olması yadırganmamalıdır. Bir sistem olarak sağlığın örgütlenmesi, aktörler arası ilişkilerin belirlenmesi ve hatta bazı sınırlamaların getirilmesi gibi örnekler şaşırtıcı değildir. Devlet mekanizması bu alanda kendini daha fazla kontrol sahibi olma ihtiyacı içinde bulmaktadır. Ancak günümüzde geldiğimiz yer özel ve kamunun, birlikte, aynı hedefleri gözeten, bazen rekabet içinde, bazen işbirliği yaparak sunduğu hizmet sunum modeli olmuştur.”

“Özel hastaneler arasındaki haksız rekabete son verdik”

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile değişim ve gelişim süreci yaşandığını ve devletin özel sektörden hizmet aldığı, kendi kurumlarında birlikte hizmet sunduğu, özel sağlık kuruluşlarında yapılan işlemlerin ve yine buralarda yazılan reçetelerin, özel eczanelerde SGK tarafından geri ödemesinin yapıldığı bir ortak hizmet sunum modeli sunduğunu hatırlatarak açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Bu dönemde insan kaynağı, kapasite ve teknolojik alt yapı planlamaları dahil sağlık hizmet sektörünün dengeli gelişimine yönelik standartlar getirilmiş, zaman zaman gelişen şartlara göre bu ölçütlerde değişikliğe gidilmiştir. Kamuda hekim kadroları personel dağılım cetveline (PDC) göre paylaştırılırken, özel sağlık kuruluşlarında bu kadrolar belli ölçütlere bağlanmıştır. Hekim sayısındaki artışa göre bu ölçütlerde zamanla ayarlamalar yapılmaktadır. “

Özel hastanelere bir değil birkaç kadro  

8. Sağlık Zirvesinde Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat  Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin (USHAŞ) önemli görevler yapabileceğine inandığını belirttikten sonra şunları ifade etti:

“İyi yapılandırılmazsa zaman içinde özel sektör rekabeti oluşturabilecek bir kamu sektörü olabilmesinden endişe duyuyoruz. Sizin zamanınızda bunun mutlaka kurallarının konup, adeta değişemeyecek hale getirilmesinde de çok fayda görüyoruz. Özellikle sağlık turizminde özel sektörün ağırlıklı olması gerektiğini siz de defalarca ifade ettiniz. Eğer gerçekten USHAŞ ilerde kamu hastanelerine hasta yönlendirmeye kalkarsa bizim sektör olarak ayakta kalmamız çok zor olduğu gibi bunun sağlık turizminin çok da hayrına olacağını düşünmediğimizi belirtmek istiyorum. Özellikle sağlık turizmi yapan özel hastanelere ödül verilecek ya da branş verilecek ya da kapasite artışını sağlayacak çözümlerin mutlaka düşünülmesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimin çok önem verdiği normal doğumlar için ceza yöntemlerinin fayda etmediğini hepimiz görüyoruz. Bu konuda da teşvik edici yöntemlerin olmasında fayda var. 550 tane özel hastane var. Birer tane kadro vermeden bu kürsüden inmeyin derim.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise konuşmasında Dr. Bahat’ın konuşmasına cevaben “ Önümüzdeki dönemde daha hassas ve şeffaf götürerek belki bir değil daha fazla kadro verme imkanı da oluşturabileceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum.” dedi.

Serbest rekabet ortamında, piyasa şartlarına göre yatırım yapmayı hedefleyen bazı işletmecilerin bu uygulamaları “kısıtlama veya sınırlama” gibi algılayarak eleştiriler yönelttiğini dile getiren Bakan Koca şunları kaydetti: 

"Bu süreçte özel sektör yatırımlarını nerden nereye geldiğine bakmak yeterlidir. Sosyal güvence kapsamındaki sağlık hizmetlerindeki rolü ihmal edilebilir düzeyde olan özel hastanelerimizin bugün hizmetteki payı yüzde 30’un üzerine çıkmıştır.

Mayıs ayından bu yana çeşitli mevzuatlarda üst üste değişiklikler yaptık. Özel hastaneler yönetmeliğindeki değişikliklerle hem bizim hem de sektörün sıkıntı duyduğu bazı konulara çözümler getirmeye çalıştık. Özel hastanelere aynı bölgede olmak şartıyla Bakanlık iznine tabi olmadan ihtiyaç duydukları branşlarda birbirleri arasında kadro aktarımı yapma, bu sayede hizmete daha yaygın bir şekilde erişimi sağlamayı hedefledik.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle özel hastanelerin aynı ilde başka bir özel hastane ile birleşmesine imkân sağladık. Farklı illerdeki birleşme talepleri ise Bakanlığımızın iznine tabi olacak.  

Sağlık Bakanlığı’ndan izin alarak inşaatına başlamış ancak herhangi bir nedenle inşaatını vaktinde tamamlayamamış hastanelere inşaatlarını tamamlama süresi tanıdık. Benzer şekilde daha önce faal olan ancak değişik nedenlerle sağlık hizmetini sunamadığı için faaliyeti askıya alınmış hastanelere de ruhsat devir hakkı tanıdık. Bu sayede atıl duruma düşmüş yatırımların ekonomiye kazandırılmasını amaçladık.

Vakıf üniversite hastaneleri ilk defa bir düzenlemeye tabi tutularak asgari standartlara uymaları zorunluluğu getirildi. Yine Vakıf üniversiteleri ile özel hastanelerin iş birliği protokollerinin hayata geçebilmesi için standartlar tanımladık. Diğer yandan bu protokollerin sağladığı imtiyazları ortadan kaldırarak özel hastaneler arasındaki haksız rekabete son verdik.”

Sağlık hizmeti sunucularının basamaklandırılmasını yeni bir anlayışla ele aldıklarını dile getiren Bakan Koca hastane binasının aidiyetine göre yapılan basamaklandırma yerine hastanenin hizmet kapasitesi ve niteliğini esas alan bir basamaklandırma tanımladıklarını kaydetti.

Sadece Kamu hastaneleri için geçerli olan, 4. Basamak diyebileceğimiz 3A tanımlamasını yaptıklarını hatırlatan Bakan Koca  "Kapasite, branş çeşitliliği, yoğun bakım kapasitesi, özellikli hizmetler verebilme özelliklerine göre özel hastanelere de üçüncü basamak hastane olarak hizmet verme imkanı sağlanmış oldu. Şehir hastaneleri ile özel sektörün sağladığı yüksek nitelikli otelcilik hizmetlerini kamu da sağlayarak rekabete girmiş oldu. Özellikle sağlık turizmine özel sağlık kuruluşlarının vermiş olduğu katkı ile geldiğimiz seviyeyi baz alırsak, hep birlikte büyük hedefler belirlemiş olarak harekete geçtik." dedi. 

USHAŞ marifetiyle sağlık sektörüne ek kaynak temin edecek olan sağlık turizmini teşvik edecek çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan Koca şunları kaydetti:

“Hizmet kalite standartları ile hastanelerimizde denetim yaparken TÜSEB Sağlık Akreditasyon Enstitüsü marifetiyle kamu ve özel hastanelerde akreditasyona başladık.

Kısa zaman önce yaptığımız düzenleme ile diyaliz, aferez ve yanık tedavi merkezlerine ilişkin standart ve yaptırımlarda kamu ve özel ayırımını kaldırmayı hedefledik. Artık bu merkezlerin hem özelde hem de kamuda aynı şartları taşıması isteniyor.” 

“SUT fiyatlarının belli bir katsayıya bağlanarak güncel tutulması kanaatindeyim ”

“Özel, kamu bütün sağlık hizmet sunucularının SUT fiyatlarının güncellenmesi beklentisinde olduğunu biliyoruz.” diyen Bakan Koca, SUT fiyatlarının belli bir katsayıya bağlanarak güncel tutulması gerektiği kanaatinde olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bir gayret içinde olduklarını dile getiren Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütçe kısıtlılığının yetkili birimlerimizin bu durumu sürdürmesine yol açtığını biliyoruz. Ancak bütçeden sağlığa ayrılan payın artırılmasının da önemli bir gereklilik olduğuna inanıyoruz.

Bakanlık hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneleri ile tüm sağlık kuruluşları sağlıklı bir toplum inşası için kamu hizmeti sunmaktadır. Bizim görevimiz bunların arasında ayırım yapmak değil, başta insan kaynağı olmak üzere imkanların dengeli dağılımını sağlayacak planlamalar yapmaktır. Kaliteli hizmetin verildiğini temin edecek standartlar belirlemek ve denetimlerini yapmaktır.”

SUT’un hakkaniyetli olması gerektiğine inanıyorum

Sağlık Bakanı Koca 15 yıla yakın süredir güncellenmeyen SUT fiyatlandırması ile ilgili şunları kaydetti:

“SUT fiyatları güncellensin ben gider esaslı olmaktan bugün çıkarttım. Gelir esaslı olmaya ben her zaman varım. Global bütçe adı altında verilen bütçenin geçen yılını örnek verecek olursam; bizim fatura ettiğimiz 30,5 milyar TL idi, alınan 38 milyardı. 38 milyarın içinde 4,6 milyar birinci basamak sağlık hizmeti vardı. 1,6 yatırım. 1,8 Suriye göç nedeniyle yapılan hizmetlerin payı vardı. Merkezi bütçe dediğimiz hava ambulans vb hizmetler bunun içindeydi. Yani biz fatura ettiğimizi de alamadık.  Dolayısıyla SUT’un hakkaniyetli olması gerektiğine inanıyorum“ dedi.  

sağlık bakanı
fahrettin koca
Yorum (9)
Ahmet
SUT fiyatları güncellensin diyor. Kim diyor Sağlık bakanı diyor, Kime diyor orası soru işareti işte:))
68
Cevapla
Tuğrul
Sut fiyatları güncellensin... 15 yıldır her sene işyükü artarken aldığımız para eridi.. Peki 15 yıldır zam yapılmadığı için kaybettikletimiz ne olacak??? Dünyada örneği yoktur bunun.. Şu an bırakın geliimiş ülkeleri, Afganistan, Irak gibi ülkelerde dahi hekimler bizdeki gibi maddi sıkıntı çekmiyor... Eğer artış olacaksa önce en az %200 oranında zam yapılsın.. Sonra Sut fiyatları, trafik cezası fiyat artışı oranına endekslensin.. Memur zammı gibi rakamlar telaffuz edip, kendilerine güldürmesinler...
64
Cevapla
ali güney
2008den beridir diş sut fiyatları aynı.döner sermayede personel sayısı hep artmaktadır..DİŞ SUT fiyatları tüm dişhekimlerinin huzursuzluğudur.DİŞ SUT fiyatları sağlıkta dönüşümün başarısızlığıdır.
36
Cevapla
düş hekimi
saglik bakanliği ve Saglikta dönüşüm projesi Diş Hekimlerine üvey evlat muamelesi yapmaktadir.11 yildir SUT Diş fiyatlarinin tek kalemine zam yapilmamistir...fiyat guncellemesi bile yapilmamiştir.Artik buna bir dur denilmelidir.
14
Cevapla
OSMAN
agam bizimle eğleniğir... hey allahım sayın bakanımız sut fiyatları arttırılsın diye bize sesleniyor... bakanım bize değil hükümetinize söyleyiniz...zira isterseniz buna muktedirsiniz... isterseniz tabi.
29
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir