Medimagazin logo

Danıştay ATT Yönetmeliğinde bazı maddelerin yürütmesini durdurdu

Danıştay, Özel Hastaneler Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulmasının ardından Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütmesini de durdurdu
Danıştay ATT Yönetmeliğinde bazı maddelerin yürütmesini durdurdu
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Danıştay, Özel Hastaneler Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulmasının ardından Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütmesini de durdurdu.

Sağlık İşletmeleri Federasyonu ve Özel Hastaneler Platformunun 16.04.2008 tarihinde açmış olduğu iki ayrı davada da kısmen yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Danıştay tarafından verilen karar doğrultusunda ortaya çıkan yeni durumu şu şekilde oluştu:

25. maddenin 1. fıkrası ile yürütmesi durdurulan hüküm şöyledir: "Sağlık kuruluşlarında, sadece kendi hastalarına yönelik teşhis hizmetlerinde kullanılmak ve tetkiki isteyen tabibin sorumluluğunda olmak kaydıyla, 38 inci madde uyarınca yayımlanan tebliğde belirtilen temel laboratuvar tetkikleri ile radyolojik tetkikler, 992 sayılı Kanun ile 3153 sayılı Kanun uyarınca ruhsat alınmaksızın yapılabilir."
Buna göre özel sağlık kurum ve kuruluşları temel laboratuvar tetkikleri ile radyolojik tetkikler ruhsat alınmayan ünitelerden yaptıramayacaktır.

25. maddenin 2. fıkrası ile yürütmesi durdurulan hüküm şöyledir: "Sağlık kuruluşunda, 38 inci madde uyarınca yayımlanan tebliğde belirtilenler haricinde ve uzmanlık dallarının gerektirdiği ileri seviyedeki diğer laboratuar ve radyoloji tetkikleri için, 992 sayılı Kanun ve 3153 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili dallardaki uzman tabiplerin sorumluluğunda olmak kaydıyla işleten adına ruhsatlandırılan laboratuvar ve radyoloji ünitelerini bulundurabilir veya bu hizmetleri Bakanlıkça ruhsatlandırılmış kuruluş ve/veya hastanelerden karşılayabilir. Hizmet satın alınması durumunda bununla ilgili belgeler Müdürlüğe sunulur."

Buna göre özel sağlık kuruluşları ileri seviyedeki diğer laboratuar ve radyoloji tetkiklerini için, ilgili dallardaki uzman tabiplerin sorumluluğunda olmak kaydıyla işleten adına ruhsatlandırılan laboratuvar ve radyoloji ünitelerini bulunduramayacak veya bu hizmetleri Bakanlıkça ruhsatlandırılmış kuruluş ve/veya hastanelerden karşılayamayacaktır.

Geçici 2 nci maddenin 2 nci fıkrası ile yürütmesi durdurulan hüküm şöyledir: "39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılmış olan sağlık kuruluşları, 38 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört yıl içinde, tabip sayısı hariç olmak üzere bu Yönetmeliğe uyum sağlamak ve ruhsat almak zorundadır. Tabip sayısında yapılacak artışlarda 9 uncu maddeye göre yapılan planlamaya uyulması zorunludur. Dört yılın sonunda ruhsat almayan sağlık kuruluşlarının, uygunluk belgeleri iptal edilir."
Buna göre özel sağlık kuruluşları için öngörülen 4 yıllık geçiş süresi hukuka uygun bulunmayarak yürütmesi durdurulmuş ve yok hükmünde sayılmıştır.Özel Hastaneler Platformu

danıştay
att
yönetmeliğinde
bazı
maddelerin
yürütmesini
durdurdu
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir