Medimagazin logo

<b>Uzman hekim 5 bin 398 YTL maaş alsın</B>

TTB tarafından hazırlanan kılavuzda, birinci dereceden uzman hekimin 5 bin 398 YTL maaş alması önerisi getiriliyor
<b>Uzman hekim 5 bin 398 YTL maaş alsın</B>
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

TTB tarafından hazırlanan kılavuzda, birinci dereceden uzman hekimin 5 bin 398 YTL maaş alması önerisi getiriliyor

Helin Aygün-ANKARA/Medimagazin

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tazminat, gösterge puanları ve maaşlarla ilgili somut bir öneri getirerek, net rakam telaffuz etti. TTB, yasalarda yapılacak değişiklikler sonunda birinci dereceden bir klinik şefinin eline net olarak 6 bin 255, sekizinci dereceden bir hekimin ise 3 bin 490 YTL maaş geçmesi gerektiğini bildirdi.

TTB tarafından hazırlanan “Ücretlerimiz, Fazla Çalışma, Nöbetler” isimli kılavuzda, hekim ücretleri ile ilgili yasa maddeleri üzerinde değişiklik önerileri sıralanıyor. Kitapçıkta, “Ücretin, meslek uygulamasının gereklerine yerine getirebilecek yeterlilikte olması, ücretlerde personelin maruz kaldığı mesleki zararlar ve kısıtlamaların hesaba katılması, ücret düzeylerinin benzer ya da eşit nitelikleri gerektiren, benzer ya da eşit sorumlulukları taşıyan diğer mesleklerin ücretleri ile kıyaslanabilir olması, riskli ya da olumsuz koşullarda çalışmanın mesleki olarak karşılıklandırılması unsurları gözetilmelidir” deniliyor.

Genç hekime 3490 YTL maaş
Kılavuzda, ücretlerle ilgili yasa değişikliklerinin dikkate alınması durumunda hekimlerin eline geçecek net maaşlar da belirleniyor. Buna göre, iki çocuklu ve evli olmak kaydıyla sekizinci dereceden bir hekimin 3 bin 490, birinci dereceden hekimin 5 bin 299, birinci dereceden uzman hekimin 5 bin 398 ve birinci dereceden klinik şefinin ise 6 bin 255 YTL maaş alması gerektiği vurgulanıyor.

Eşdeğer konumdaki unvanlar arasındaki ücret farklılığının giderilmesi için gösterge puanları yeniden düzenleniyor. Birinci derecedeki on yıl ve daha fazla hizmeti olan klinik şefi için mevcut ek gösterge puanı 3 bin 600 iken, TTB bu puanın 7 bin 200 olmasını, birinci derecedeki bir uzman hekim için ise 6 bin 400’e çıkmasını öneriyor.

Kitapçıkta, özel hizmet tazminat oranları, makam tazminatı, temsil tazminatı oranları da yükseltiliyor.

Kanunda yer alan ve yapılan fazla çalışmaların en az 25 yataklı tedavi kurumlarında yapılması halinde dikkate alınacağı belirtilen düzenleme değiştirilerek, bütün sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin fazla çalışmalarının karşılıklandırılması, oldukça yetersiz olan ve önemli bir kısmının da karşılığı ödenmeyen icap nöbetlerine ilişkin ücretlendirilme suretiyle bir tür angaryanın ortadan kaldırılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

İzin süresi artırılmalı
Kitapçıkta yer alan diğer yasa değişiklik önerileri şöyle:
Sağlık personelinin bölgeler arasında dengeli dağılımının sağlanması için, belli bölgelerde çalışan hekimlere, bölgenin mahrumiyet derecesine göre, bir mali yıl içinde iki ile altı aylıkları tutarında mahrumiyet ikramiyesi ödenmesi,
Kamu sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanuni çalışma süresinin 40 saat olması,
Hekimlerin yıllık izin süresinin 25 ve 35 gün olarak değiştirilmesi,
Hekimlere, TTB tarafından kredilendirilen yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel toplantılara katılabilmelerini teminen, yılda toplam bir ayı geçmemek üzere mazeret izni verilmesi,
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının düzenlediği veya bu kurumlarca kredilendirilen bilimsel-mesleki etkinliklerle ilgili personelin katılımının özendirilmesi,
Tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenecek iş riski zammının, tüm hekimler için 40 bin puan olarak belirlenmesi.

<b>uzman
hekim
5
bin
398
ytl
maaş
alsın</b>
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir