Medimagazin logo

Bakanlıktan Tam Gün hakkında genelge

Kamuda görevli hekimler için özel muayenehane dönemi 18 Nisanda sona erecek, muayenehanesini kapatmayanlar, ilişikleri kesilmek üzere görev yaptıkları üniversiteye bildirilecek.
Bakanlıktan Tam Gün hakkında genelge
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Kamuda görevli hekimler için özel muayenehane dönemi 18 Nisanda sona erecek, muayenehanesini kapatmayan veya herhangi bir özel sağlık kuruluşunda çalışmaya devam edenler, ilişikleri kesilmek üzere görev yaptıkları üniversiteye bildirilecek.

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle "Torba Yasa"yla getirilen "Tam Gün" düzenlemesiyle ilgili hususlara açıklık getirildi.

Müsteşar Nihat Tosun imzalı genelgede, kamu hastaneleri, tıp fakülteleri ve GATA'da görevli hekimlerle ilgili yapılan "Tam Gün" düzenlemesi anımsatılarak, 657, 926, 2955 ve 2547 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapanlar tarafından, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açılamayacağı, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışılamayacağının hüküm altına alındığına işaret edildi.

Ancak 2547 sayılı kanun kapsamındaki profesör ve doçentlerin, üniversitenin her bir anabilim dalındaki profesör ve doçent kadrolarında çalışan tabip ve diş tabibi kadrolarının yüzde 50'sini geçmemek ve üniversiteyle çalıştırılacak özel hastane/vakıf üniversitesi hastanesi arasında bir yılı aşmayan kurumsal sözleşme yapılması ve özel hastane/vakıf üniversitesi kadro sayısının yüzde 20'sini geçmemek kaydıyla sadece özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanesinde çalıştırılabileceği yönünde düzenleme yapıldığı belirtildi.

"Tam Gün" düzenlemesini içeren yasanın yayınlandığı 18 Ocak 2014 tarihi itibariyle 2955 ve 2547 sayılı kanuna tabi görev yapanlardan serbest meslek faaliyetinde bulunanlar veya özel kuruluşlarda çalışanların 3 ay içerisinde faaliyetlerini sona erdirmeleri, sona erdirmeyenlerin üniversite ile ilişiklerinin kesileceği hükmü getirildiği kaydedilen genelgeye göre, bu düzenlemeye uygun olarak şu uygulamalar yürütülecek:

 

 

1)    Üniversitelerde 2547 sayılı Kanuna tabi profesör ve doçent kadrolarında çalışan tabip ve diş tabiplerinden yalnızca aşağıda belirtilen koşulları taşıyanlara Müdürlükçe (İl Sağlık Müdürlüğü) özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanesinde çalışma izni verilecektir.

a)    Özel hastane /vakıf üniversitesi hastanesinde, 2547 sayılı Kanuna tabi profesör ve doçent kadrolarında çalışan tabip ve diş tabipleri muvafakatları alınmak kaydıyla çalıştırılabilir.

b)    2547 sayılı Kanunun 36 maddesinin yedinci fıkrası kapsamında izin verilecek sayının üniversitenin her bir anabilim dalındaki profesör ve doçent kadrolarında çalışan tabip ve diş tabibi karolarının yüzde 50 sini geçmemesi gerekmektedir.

c)    Profesör ve doçent kadrolarında çalışan tabip ve diş tabibinin görev yaptığı üniversite ile özel hastane/vakıf üniversitesi hastanesi arasında süresi bir yılı aşmayan kurumsal sözleşme yapılması gerekmektedir.

d)    2547 sayılı kanunun 36 maddesinin yedinci fıkrası kapsamında izin verilenler sadece bir özel hastane/vakıf üniversitesi hastanesinde çalıştırılabilir.

e)    2547 sayılı kanunun 36 maddesinin yedinci fıkrası kapsamında izin verilenler için özel düzenleme yapılmış olması sebebiyle, bu kapsamda bulunanlar 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı  Sanatlarının Tarzı icrasına Dair kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olma şartı aranmaksızın özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanesinde çalıştırılabilecektir.

f)    Özel hastaneler ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalıştırılabilecek profesör ve doçent sayısının , mevcut tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla o uzmanlık dalında faaliyetinin olup olmadığına bakılmaksızın bu sayıların yüzde 20 sini geçmemesi gerekmektedir. Vakıf üniversiteleri ile iş birliği yapan özel hastanelerde yüzde 20 oranının hesabında, üniversite kadrolarındaki tabip ve diş tabibi sayısı dikkat alınmaz.

g)    2547 sayılı kanunun 36 maddesinin yedinci fıkrası kapsamında izin verilenler sadece özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanesinde çalışabilecek olup, serbest meslek icrasında bulunmak üzere muayenehane ve benzeri yerler açamayacak, özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanesi hariç diğer özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacaktır.

h)    2547 sayılı Kanunun 36 maddesinin yedinci fıkrası kapsamında izin verilenler sadece mesai saatleri dışında çalıştırılabilecektir.

i)    Özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanelerinin, ilgili mevzuata ve kurumsal sözleşme hükümlerine aykırı davranmaları halinde sözleşmesi sona erdirilir ve bunlar bu kapsamda bir yıl süreyle, aykırı davranışın üç yıl içinde tekerrüründe ise beş yıl süreyle yeni sözleşme yapamaz.

2)    18/ 01/ 2014 tarihinden itibaren 657,926,2547 ve 2955 sayılı kanuna tabi olarak görev yapan tabip ve diş tabipleri, serbest meslek icrasında bulunmak üzere muayenehane ve benzeri yerler açamaz, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. Bu nedenle 657 ve 926 sayılı kanuna tabi tüm tabip ve diş tabiplerinden halen bu kapsamda çalışanların müdürlükçe derhal çalışma belgelerinin veya ruhsatlarının iptal edilerek faaliyetlerinin sonlandırılması gerekmektedir.

3)    Müdürlükçe, halen serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan 2955 ve 2547 sayılı kanuna tabi tüm tabip ve diş tabiplerinin 18/04/2014 tarihine kadar durumlarını kanuna uygun hale getirmeleri hususunda bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Bunlardan 18/04/2014 tarihinde halen  muayenehanesini kapatmayan veya herhangi bir özel sağlık kuruluşunda çalışmaya devam eden tabip ve diş tabiplerinin ilişikleri kesilmek üzere görev yaptıkları üniversiteye müdürlükçe yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Üniversite tarafından ilişiği kesilen tabip ve diş tabiplerinin isimlerinin Müdürlüğe bildirilmesi gerekmektedir.

4)    2547 sayılı kanunun 36 ncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında çalıştırılacak profesör ve doçentler için başlatılmak istenilen özel hastanenin/vakıf üniversitesi hastanesinin tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla ve bu sayıların yüzde 20’sini geçip geçmediğinin Müdürlükçe kontrol edilmesi gerekmektedir. Özel hastane/vakıf üniversitesi hastanesinde çalışma başvurularında ilgili mevzuatta belirtilen belgelere ilave olarak Müdürlükçe aşağıdaki belgeler istenecektir;

a)    Üniversite ile özel hastane/vakıf üniversitesi hastanesi arasında akdedilen ve süresi bir yılı aşmayan kurumsal sözleşme,

b)    Özel hastane/vakıf üniversitesi hastanesi yazısı,

c)    İlgili profesör veya doçentin muvafakatını gösteren belge.

5)    2547 sayılı kanunun 36 ncı maddesinin yedinci fıkrasına uygun olarak çalıştırılacak profesör ve doçentlerin başlayış ve ayrılış işlemleri Sağlık Kuruluşları Yönetim Bilgi Sistemi(SKYS) üzerinden yürütülür.

 

bakanlıktan
tam
gün
hakkında
genelge
Yorum (9)
Dr Hakan
Pratikte işlerliği olmayan ve birçok muallak durumun olduğu bu yamalı bohçada; 1-Özelde çalışanlar mesai içinde kendi kurumunda yaptığı performanstan nasıl ücret alacak? 2-Özele giden hasta bulamaz o satten sonra da hadi buldu diyelim, SGK lı mı SGK sız mı çalışacak, SGK lı ise fark ne kadara alacak? 3-Özel hastanelerin mesai dışı hekim çalıştırmak için gerekli düzenlemeri yok 4-Şu anda bir çok üniversitede de mesai dışı çalışma için hemşire yardımcı personele ait bir düzenleme yok. 5-Bilimsel yönden aktif mesaisini araştırmalara harcayıp o 5000 puanı tutturan hocanın özelde ne işi var? Ya tam anlamıyla akıl sır erdirilemeyecek bir düzenleme. Özel cazip değil ki, zaten bu SUT fiyatlarıyla zor ayakta duruyor hangi hoca oraya güvenip de gidip mesai dışı çalışır. Neyse Anayasa Mahkemesi bu garabeti iptal edecek diye düşünüyorum. Duyumlarımıza göre HSYK nedeniyle yapılan düzenlemeler yargıyı hükümete karşı acayip kızdırmış durumda ve tam gün yasasını eğer CHP getirirse hemen iptal edileceği yönünde Anayasa Mahkemesi üyelerinin görüşleri olduğu yönünde bilgimiz var.
0
Cevapla
SÜLEYMAN
Kamuda "tamgün" çalıştığı halde, Performans ödenmeyen, Döner ödenmeyen, bunların karşılığı SGK-TSK hekimine ödenen Ek Denge Tazminatından dahi ödenmeyen binlerce hekim varken, bunları yazmak, konuşmak zulümdür..
0
Cevapla
HEKİM HEKİMOĞLU
Özel hastanelerin ihtiyacı olan uzman dr, doçent, prof sağlamak için yapılan bir düzenleme bu oyunu bozmak hekimlerin elinde 2 ay toplu istifa ile her şey yoluna girer2 ayda kimse aç kalmaz arkadaşlar 14 mart itibariyle toplu istifaya ne dersiniz
0
Cevapla
ahmet kaya
yememişler içmemişler ortalık toz duman..aman doktorlar kaçak çalşmasın!!
0
Cevapla
ö t
peki eğitim hastanelerindeki doçent ve profesörler özel hastanede part time çalışabilir mi ??
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir