Medimagazin logo

Anayasa Mahkemesi ek ödeme kanununda 2 maddeyi iptal etti!

Türkiye Büyük Millet Meclisinden (TBMM) 132 milletvekilinin Anayasa’ya aykırılık bulunduğu iddiasıyla davası açtığı döner sermaye yönetmeliğinden 2 madde iptal edildi
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Anayasa Mahkemesi ek ödeme kanununda 2 maddeyi iptal etti!
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

MEDİMAGAZİN - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ile birlikte 132 milletvekili 16 Haziran 2022 tarihli ve 7411 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinde Anayasa’ya aykırılık bulunduğu iddiasıyla iptal davası açtı.

Davada, kanunun 3. maddesiyle 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'un 5. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen üçüncü cümlesinde yer alan "...disiplin durumu...." ve "...yönetmelikle... " ibarelerinin,

8. maddesiyle 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 1. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen ikinci cümlesinde yer alan ...yönetmelikle..." ibaresinin,

Anayasa'nın bazı maddelerine aykırı olduğu ileri sürülerek, iptal edilerek yürürlüklerinin durdurulması talep edildi.

İki madde Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildi

Dava sonucunda, döner sermaye ve ek ödemeleri belirleyen kanunda önemli değişikliklere gidildi. Buna göre;

Kanunun 3. ve 5.  maddelerinde yer alan ibarelerin iptaline, 8. maddesiyle ek 1. maddesinde yer alan ibarenin iptal isteminin ise reddine karar verildi.

Ayrıca, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine oybirliğiyle karar verildi.

İptali istenen kanun hükümleri ise şöyle:

209 sayılı Kanun'un 5. maddesinin birinci fıkrası:

"(...) döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar ve sözleşmeli personel ile açıktan vekil olarak atananlara mesai içi veya mesai dışı ayrımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabilir. (Ek cümle: 16/6/2022-7411/3 md.) Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulur. (Değişik cümle: 16/6/2022-7411/3 md.) Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate almamak suretiyle ek ödemenin oranı, usul ve esasları ile inceleme heyetlerinin yapısı, çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

3359 sayılı Kanun'un ek 1. maddesinin birinci fıkrası:

"Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunları yerleştirilmeleri Sağlık Bakanlığınca sınavsız ve kura ile yapılır. (Değişik cümle: 16/6/2022-7411/8 md.) Kuraya ilişkin usul ve esaslar ile bunların Sağlık Bakanlığındaki atamalarına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. "

Kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

anayasa mahkemesi
iptal davasi
ek odeme
hekim
doktor
doner sermaye
Yorum (1)
hekım
zaman gecırmeden yenı kanun gelmelı yoksa cok karısacak.
1
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir