Medimagazin logo

Aile hekimliğine geçiş için genel muvafakat izni verildi

Aile hekimliğine geçiş için genel muvafakat izni verildi
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Sayı: B. 10.1 .HSK.0.06.00.00/OOO/929

Konu: Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri

VALİLİĞİNE

İlgi: 28/03/2011 tarihli ve B.10.0.THS.0.20.00.01/11017 sayılı yazı.

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanun'un 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Bakanlığımız "Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakati üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye yetkili" kılınmış olup ilgi yazı ile aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş idi.

02/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması amaçlanmış olup mezkûr Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık teşkilât yapısında değişikliğe gidilmiştir.

Bu itibarla, gerek teşkilat yapısındaki değişim gerekse uygulamada karşılaşılan bir takım hususlara açıklık getirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. Bu çerçevede;

1) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli aile hekimi/aile sağlığı elemanı olmak üzere müracaat eden personel, kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.

2) Halen sözleşmeli aile hekimi/aile sağlığı elemanı olarak görev yapan ve zımni olarak aile hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları sözleşmeli olduğu müddetçe ve sözleşme yenilenirken de korunacaktır.

3) Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları kadro ve pozisyonlarında görevli aile hekimliği uzmanları dışındaki diğer uzman hekimlere muvafakat verilmeyecek olup bu personele muvafakat verilmesine ilişkin kriter belirleme çalışmalarının tamamlanmasını müteakip gerekli duyuru yapılacaktır.

4) 4924 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan sözleşmeli personel, sadece pozisyonunun vize edildiği ilçe sınırları içindeki aile hekimliği birimleri için sözleşme imzalayarak aile sağlığı elemanı olabilecektir.

5) 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrosunun bulunduğu ilçe sınırları içerisindeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.

6) Bir sertifikaya sahip olması nedeniyle özellikli birimlerde görev yapan(diyaliz sertifikası, yoğun bakım hemşireliği sertifikası v.b) ve aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personel için, ilin hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak muvafakat verilip verilmeyeceğine personelin kadrosunun bulunduğu Kuruma göre il sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü veya kamu hastane birliği genel sekreterliğince karar verilecektir.

7) Aile hekimliği uygulamasında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden ve bu nedenle de aile hekimliği uygulamasında görev almasında sakınca bulunan personelin dosyaları Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna gönderilecek, Kurumca muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

8) Bakanlık ve bağlı kuruluşları taşra teşkilatında görev yapmakta olup yukarıda sayılan maddelere girmeyen tüm personele aile hekimliği uygulamasında görev alabilmesi için muvafakat verilmiştir.

9) İlgi yazı yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

aile hekimliği
muvafakat
Yorum (8)
asç
Aile hekimliği uzmanı dışındaki uzmanlar halen kamuda çalışıyorlarsa muvaffakat verilmeyecektir deniyor. Emekliliğe hak kazanmış ve halen kamuda çalışmakta olan ben, emekli olup aile hekimliğine geçebilir miyim? Bunu bilen bir yetkili cevap yazarsa teşekkür edeceğim.
1
Cevapla
atilla
kamu görevlisi olmayan hekim arkadaşlar ancak kamuda çalışan hiç bir hekimin başvurmadığı ve aylarca bu sebepten dolayı boş kalmış bir birim olursa ve bakanlık da onaylarsa müdürlük o zaman ilan eder ve o birim için kamu görevlisi olmayan aile hekim alım ilanı açar ki bu geçmişte izmirde oldu ancak ben bir daha böyle bir alım duymadım ve de bir daha böyle bir alım yapılacağını da tahmin etmiyorum...
0
Cevapla
kasabalı
Sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapıyorsanız muvafakat verilmeyecek anlamı çıkıyor, emeklilikten sonra çalışma yı hiç göz önüne almamış..kriter bakanlığa bağlı kurum da çalışıp çalışmama..
4
Cevapla
yusuf kenan
arkadaşlar benim kadrom merkez tsm de ama şimdi ilçe asm lerden biri boşaldı.şimdi ben oraya başvuramayacak mıyım?
0
Cevapla
metin turan
Merhaba ben devlet hizmet yükümlüsü pratisyen hekim olarak kamuda çalışmaktayım ban aile hekimliğine geçiş için muvafakat vermediler böyle bir hak var mı? gerekçede sana ihtiyacımız var deniliyor.ben bu durumda ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir