Medimagazin logo

2011 Yılı Nisan Ayı Eş Durumu Mazereti Atama Kurası (Halen Görevde Olanlar İçin)

Sağlık Bakanlığından duyuru...
2011 Yılı Nisan Ayı Eş Durumu Mazereti Atama Kurası (Halen Görevde Olanlar İçin)
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Bakanlığımızda Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı olarak görev yapan personel için 21/04/2011 Perşembe günü aşağıdaki esaslar ve takvim çerçevesinde noter tarafından Eş Durumu Mazereti Kurası çekilecektir.
GENEL BİLGİLER
1- Bu kuraya Bakanlığımızda Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı olarak ( 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 4 A maddesine göre) görev yapan ve eş durumu mazereti nedeniyle atanma talebi olanlar başvurabilecektir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 B maddesine göre çalışanlar müracaat edemezler.
2- Başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) (www.yenipbs.saglik.gov.tr) üzerindenyapılacak olup, başka herhangi bir başvuru kabul edilmeyecektir.
3- Mazereti kabul edilen adaylar; http://personel.saglik.gov.tr/pbs İnternet adresi üzerinden söz konusu atamalar için ilan edilen münhal yerlerden en fazla 5 (beş) tercih,  ilgili unvan ve branşta 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir.
4- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Değişik 30 uncu maddesinde “Bu Yönetmeliğin 16, 19, 20, 21 ve 26’ncı maddelerine göre atanmış olup atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı sürece bir yıl süre ile atama talebinde bulunamazlar.” denildiğinden eş durumu mazereti kurasına başvurup iptal isteyenler mazeret durumunda yeni bir değişiklik olmadığı takdirde bir yıl süre ile tekrar atama talebinde bulunamayacaklardır.
           
KURA TARİHİ VE BAŞVURU ŞEKLİ
1- Kura başvuruları 21/03/2011 Pazartesi günü başlayıp, 25/03/2011 Cuma günü saat 18.00’de sona erecektir.
2- Başvurular PBS (www.yenipbs.saglik.gov.tr) üzerinden yapılacak olup başvuru formunun çıktısı imzalanıp eş durumunu gösterir belgeler ( *) ile birlikte, en geç 29/03/2011 Salı saat 18.00de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS ya da özel kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.
3- Başvurusunu yapan personel, mazeretinin kabul edilip edilmediğini, kabul edilmedi ise nedenini ve kabul edildi ise kendisi için açılan münhal yerleri Personel Bilgi Sistemi üzerinden takip edecektir. Başvurusu kabul edilenler tercihlerini PBS (www.yenipbs.saglik.gov.tr) üzerinden yapacak olup tercihler için başvurular 12/04/2011 Salı günü başlayıp, 14/04/2011 Perşembe günü saat 18.00 de sona erecektir.
4- Başvurusunu yapan personelin başvuru formunun çıktısını imzalayıp, çalıştığı kurum amirine (amirin adı soyadı, unvanı açık şekilde yazılacak ve kurumun mührü olacak) ya da notere onaylatarak, en geç 18/04/2011 Pazartesi günü saat 18.00 de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS ya da özel kargo ile göndermesi gerekmektedir.
5- Onaylı başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde, adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu kişiler ile tercih bildirmeyenler, hatalı form gönderenler ve tercihlerine yerleştirilmeyenler söz konusu kura için ilan edilen yerlerden boş kalan yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.
6- Münhal yerlere yerleştirme işlemleri 21/04/2011 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ilr yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde (http://personel.saglik.gov.tr) daha sonra ilan edilecektir.
(*) Müracaatlarda İstenecek Belgeler
Tabip, Uzman Tabipler ve Uzman (TUTG)’ler
a)- Evli olduğunu gösterir evlilik cüzdanının noter tasdikli sureti veya vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı,
b)- Eşinin çalıştığı kurumdan alınmış onaylı görev belgesinin aslı
c)- Eşi başka kurumda çalışanlar için eşinin statüsünü, görev süresini ve kazanılmış hak aylık derecesini gösterir görev belgesinin aslı,
Diş Tabibi ve Eczacılar,
a)- Evli olduğunu gösterir evlilik cüzdanının noter tasdikli sureti sureti veya vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı,
b)- Eşinin çalıştığı kurumdan alınmış onaylı görev belgesinin aslı,
c)- Eşi Bakanlığımız haricindeki kurumlarda çalışanlar için görev belgesi ile birlikte eşinin statüsünü, son öğrenim durumunu ve kadro derecesini gösterir hizmet cetvelinin aslı,
d)- Eşi Bağ-Kur’lu veya SSK’lı olarak çalışanlar için eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınmış görev belgesi, vergi dairesi veya ilgili meslek kuruluşlarından alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak toplamda en az 4 yıl; müracaat tarihi itibariyle son bulunduğu yerde kesintisiz 2 yıl prim ödediğini gösterir, onaylı ve tasdikli (tasdik edenin adı, soyadı ve unvanını belirtir) belge  aslını göndereceklerdir.

2011
yılı
nisan
ayı
durumu
mazereti
atama
kurası
(halen
görevde
olanlar
i̇çin)
Yorum (1)
Ali
2006 da yönetmelik çıkalı beri nerede ise 5 yıl oldu. biz, SSK ve Bağkurlu eşler hala hekim eşlerimizle biraraya gelemedik. Bazı yuvalar yıkıldı, bazı yuvalar dejenere oldu, bazılarımız ise hala ısrarla bize acıyacakları günü bekliyoruz maalesef. Boş kadroların hemen doldurulması sebebi ile kurum içi atama şansımız da hiç olamadı. 2 aylık bebeğim babasız büyüdü. Hala insaf umuyoruz, çünkü bu konuda TTB nin açtığı davanın (anayasanın eşitlik ilkesinin süresiz kısıtlanması)sonucu konusunda en ufak bir ışık yok. En azından devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olan hekimleri birleştirselerdi dedik hep, SSK ve Bağkurlu eşler dışında tıp dışı öğretim üyeleri bile hekim eşini yanına getirebiliyor artık. Bulunduğum yerde hep aynı branştan hekimler eş tayini ile gelip gidiyor. biz kıvranıyoruz,bu bize ne ıstırap çektiriyor anlatılamaz.Bize bir ışık verin artık!
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir