Medimagazin logo

Sağlıkta istihdam yüzde 2.8'den yüzde 10'a çıkacak

Sağlıkta istihdam yüzde 2.8'den yüzde 10'a çıkacak
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık Kurumları İşletmeciliğinde İstihdam

Şişli Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Erdem GÖL

 

GİRİŞ

Sağlık sektörünün komplike bir yapıda olması insan kaynağının daha nitelikli ve bilgili olma zorunluluğunu da beraber getirmektedir.  Yapılan araştırmada ülkemizde %2,8 düzeyinde olan sağlık sektöründeki istihdamın toplam istihdama oranı, 2023 yılına kadar OECD ortalaması olan %10 düzeyine çıkarılması hedeflenmektedir. Hedeflenen 2023 yılına kadar binlerce idari ve yardımcı personele ihtiyaç duyulacağı söylenmektedir. Sağlık sektöründeki istihdam açığı ülkemizde açıklanan verilere göre tam tersi bir durum göstermektedir. Sağlık sektöründe istihdam açığı giderek artmaktadır.

 

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM BAĞLAMI

Şişli Meslek Yüksekokulu sağlık kurumları işletmeciliği programı istihdam planı öğrencilerini iş hayatına kazandırmak için çeşitli bazı faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin başında sağlık sektöründeki kamu veya özel kurumlara yapılan sektör ziyaretleri ve telefon görüşmeleri gelmektedir. Bu yöntemle kurulan bağlantılar sonucunda öğrencilerin iş başında eğitimi yani staj eğitimi verilmektedir. Aynı zamanda kurulan bağlantılarla İstanbul genelinde sağlık sektöründe istihdam konularının nabzı tutularak öğrencilere bu iş kolu üzerine bilgiler verilmektedir. Yapılan bağlantılar otomatikman bir başka aşamayı ortaya çıkarmaktadır. Program istihdam konusunda öğrencilere yönelik bazı hizmetler vermektedir. Sağlık sektöründe yapılan bağlantılar sayesinde öğrencilerin kariyer analizi yapılarak hangi alanlarda donanımsal eksiklikleri varsa o alan üzerinde bilgiler verilerek ve bazı alanlarda sertifikasyon programları düzenlenerek bu yönde donanım sahibi olmaları amaçlandırılmaktadır. Bu programda okuyan öğrencilerin iş arama ve bulma faaliyetlerinde yardımcı olmak adına verilen eğitimlerle işgücü piyasası bilgi hizmeti sunularak öğrencilerin yoğunlaşmak istediği alanlar daha çok belirgin hale getirilmektedir. Bu belirginlik kapsamında öğrencileri daha nitelikli hale getirmek için ek bazı programlar düzenlenerek veya bazı kurumlarla yapılan gerek fiyat anlaşması gerek eğitimde iş birliği anlaşmaları ile öğrencilere nitelik kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Ülkemizde sağlık turizmi verileri incelendiğinde Arap hasta oranının diğer yabancı hasta oranından fazla olması sebebiyle öğrencilere Arapça öğrenme kursu düzenlenerek verilen İngilizce dili eğitimin yanı sıra ilave olarak sağlık sektöründe öğrencileri bir tık daha ileri taşıyacak ek bir dil daha öğretilmesi planlanmıştır.

 

 İstihdam bağlamında öğrencilerin gelişimine yönelik verilen hizmetleri sıralarsak;

Kariyer Analizi

İş Arama Yardımı

İş Gücü Piyasa Bilgi Hizmetleri

Yeniden Eğitim Programlama ( Donanım Kazandırma)

İş yaratan diğer planlar, projeler

Staj ( iş deneyimi)

Mesleki Rehberlik

Olmak üzere toplam 7 aşamada öğrencilere yönelik hizmet gerçekleştirilmektedir. Öğrencilere verilen bu hizmet işverene yönelik bir etkileşimi beraberinde getirmektedir.

 

 Şişli Meslek Yüksekokulunda kurulan CV bilgi bankası sayesinde işverenlere yönelik insan kaynakları hizmeti sunulmasına başlanmıştır. İşverene yönelik sunulan bir diğer hizmet ise karşılıklı yapılan iyi niyet anlaşması ile iş yerlerinin eğitimsel gelişiminin desteklenmesidir.  Yapılması planlanan bir diğer ve önemli faaliyet Şişli Meslek Yüksekokulu liderliğinde İstanbul ili genelinde sağlık kurumları işletmeciliği ve diğer sağlık bölümleri olan meslek yüksekokulları ile beraber sağlık sektöründeki istihdam sorunlarına çözüm konulu bir iş fuarı düzenlemek programın amaçları içerisinde yer almaktadır.

 

TEMEL BULGULAR

Sağlık sektöründe istihdam yaratılmasına bağlı olarak yeni kariyer fırsatlarının yaratılması kapasiteye bağlıdır. Sağlık sektörünün istihdam yapısı incelendiğinde kadın istihdamının çok fazla olması pozitif ayrımcılık yaratmaktadır. Bu kadınlar için fırsat eşitliği yaratmaktadır. Programa bu açıdan bakıldığının % 90 kısmını bayan öğrencilerin oluşturması istihdam konusunda avantaj sağlamaktadır. Sağlık sektöründe yaşana reformlar ve yeni yatırımlar bu programın öğrencilerine, mezunlarına avantaj sağlamaktadır. İstihdam konusunda öğrencilere verilen hizmetlerle kurumların daha önceden personel taleplerinin özellikleri veriler halinde elde edildiğinden öğrencilerin deneyim sorununun bu yöntemlerle çözülmesi büyük bir fayda sağlamaktadır.

sağlıkta
istihdam
yüzde
2.8'den
yüzde
10'a
çıkacak
Yorum (1)
Mücahit Altuntaş
Sağlık mevzu yetersiz istihdam değil.Akıl-ahlak dışı iş ve iş akışıdır.Bunu anlayın artık.Boşa kürek çekiliyor. Sağlığın fetişlemesidir Organ hekimliğinin alıp başını gitmesidir. Bütünsel hekimiğin kaybolmasıdır. Sağlık karlılık ve ticaretin sistem olarak kabül edilmesidir. Sevk sisteminin ne hikmetse işletilememesidir. Harcamalar 8-10 kat artmıştır.Sağlık şiddet alıp başını gitmiştir.Bakanlığında kabül ettiği üzere tükenme sendromu yaşanmaktadır. Gerçek ortadır.Akılcı , iletişimi , oryantasyonu , geribildirimi olan , kazanca endeksli sağlık değil(!) bilimsel yöntemi olan , bağımsız kuruları olan bir sistem ihtiyaçtır. Bu basit gerçekleri atlayarak parayıda , personelide sonsuz sayıda katlasanız yine de olmaz , "olmaz" Bakın ABD aynı bakış açısıyla bakıyor ve görünen köy klavuz istemez.ABD bu yöntemle sağlıkta sorunları aşamamış görünüyor.Sistemi sosyalize ediyor yani tabana yaymaya çalışıyor.Ama kriz çıkabiliyor.KArın ağrısıdır. Sistemin sağlığa yaklaşımı çok maliyetli ve fetişize haldedir.Bizde aynı yolun yolcusu üstelik milli geliri çok düşük bir ülkeyiz. Öyleyse bu ısrar bu yanlış neden ? Geribildirim ( yani sevk edilen hastanın bir önceki basama geri bildirminin verilmesi) , bütünsel yaklaşım ,akılcı bilimsel sevk sistemi anahtar kavramlardır.Atlıyoruz. Bu sitemin dışında olmak isteyenler ise verir parasını istediği doktora gider.Ama ana ekseni (sevk geri bildirim bütünsel yaklaşım) böylesi bir yaklaşımla yapmaya mahkümüz.Göstergeler bu yöndedir.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir