Medimagazin logo
Sağlık kurumlarının hizmet alımları
Danıştayın, kamu hastanelerindeki biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları, ameliyathaneler ve fizik tedavi üniteleri gibi birimlerindeki hizmet alımlarının, uzman ve teknisyen düzeyindeki personel ile yapılabilmesine olanak tanıyan düzenlemenin yürütmesini durdurmasının ardından yeni bir düzenleme yapıldı
Sağlık kurumlarının hizmet alımları
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Danıştayın, kamu hastanelerindeki biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları, ameliyathaneler ve fizik tedavi üniteleri gibi birimlerindeki hizmet alımlarının, uzman ve teknisyen düzeyindeki personel ile yapılabilmesine olanak tanıyan düzenlemenin yürütmesini durdurmasının ardından yeni bir düzenleme yapıldı


Buna göre, hizmet alımı yapılan kuruluştan, sadece kurdurulacak cihazların bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, kaliteli ve verimli hizmet verebilmesi için gerekli personel bulundurması istenebilecek.


YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Danıştay 13. Dairesi, Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası'nın (SES) başvurusu üzerine, Gebze Fatih Devlet Hastanesine 2006 ve 2007 yılları için radyoloji görüntüleme hizmet alımına ilişkin ihaleyle buna dayanak oluşturan Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının genelgesinin “Hizmet satın alınarak kuruma kurulan tıbbi cihazların işletilmesi için gerekli olan uzman personel ve teknisyen düzeyindeki personel ile birlikte hizmet satın alınabilir” şeklindeki (g) bendinin yürütmesini durdurmuştu.

Kararda, Sağlık Bakanlığının doğrudan, genel idare esaslarına göre yürüttüğü, bir kamu hizmeti olan sağlık hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında, memurlar ve diğer kamu görevlilerince yerine getirilmesi gerektiği belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığının davaya konu düzenlemesinde, idarenin doğrudan genel idare esaslarına göre yürüttüğü sağlık hizmetinin hizmet satın alınması yoluyla gördürülmesi şeklinde, “yasada öngörülmeyen bir yöntem benimsendiği” kaydedilmişti.

Kararda, söz konusu genelgeye dayanarak yapılan ihalenin şartnamesinde hizmet alımının radyoloji uzmanı ve röntgen teknisyeni gibi personelle birlikte yapılacağına yer verilmek suretiyle “yasal düzenlemelere aykırı kurallar getirildiği” ifadesine yer verilmişti.

Daire, bu nedenlerle Gebze Fatih Devlet Hastanesine 2006 ve 2007 yılları için radyoloji görüntüleme hizmet alımına ilişkin ihale ile bu işleme dayanak olan Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının ilgili genelgesindeki (g) bendinin yürütmesini durdurmuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞININ YENİ DÜZENLEMESİ

Sağlık Bakanlığı yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda yeni bir düzenlemeye gitti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:“Bu yürütmenin durdurulması kararı muvacehesinde (yüz yüze gelme);
-İlgi Genelgenin (g) bendi uygulamadan kaldırılmıştır.
-İlgi Genelgeye '(j) Tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralanarak kuruma kurdurulacak olan cihazın/cihazların bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca kaliteli ve verimli hizmet verebilmesini temin için gerekli personel bulundurulması istenebilir' hükmü eklenmiştir.”

Genelgede, yürütmenin durdurulması kararının “evvelce yapılan ferdi işlemleri ortadan kaldırmayacağından, önceki düzenleme çerçevesinde akdedilmiş bulunulan sözleşmelerin, belirlenen süre sonuna kadar tatbikine devam edileceği” belirtildi.

Akdağ, genelgede, tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralamalara ilişkin ihalelerde genelgenin yürürlükte bulunan hükümleri ve yeni eklenen (j) bendi gereğince işlem yapılacağını kaydetti.

TEREDDÜTLERİ GİDEREN YENİ GENELGE

Bakanlık, bu genelgeyle bazı kurumlarda uygulamaya ilişkin “tereddüt yaşandığı ve yapılan tüm tıbbi cihaz hizmet alımı ihalelerinin iptal edilmesi yoluna gidildiği yönünde duyumlar alınması üzerine” yeni bir genelge yayınladı.

Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayınlanan son genelgede tıbbi cihaz alımlarıyla ilgili genelgenin tamamının yürürlükten kaldırılmasının söz konusu olmadığı, bunun sadece (g) bendinin yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Kurumlar tarafından yeni yapılacak olan ve ihale süreci devam eden tıbbi cihaz hizmet alımı ihalelerinde, bu genelge hükümlerinin ilave edilen (j) bendiyle birlikte uygulanmaya devam edilmesi istendi.

Bu çerçevede; ihale işlemlerine başlanılmış olmakla birlikte halen sözleşmeye bağlanmamış bulunan, yani ihale süreci devam eden tıbbi cihaz hizmet alımı ihalelerinden; ilave edilen (j) bendiyle birlikte yürürlüğü devam eden ilgili genelge hükümlerine uygun olanların ihale sürecinin kesintiye uğratılmadan tamamlanması gerektiği kaydedildi.

Genelgede, (g) bendi çerçevesinde ihale işlemlerine başlanılmış olan, yani ihale süreci devam etmekte olan tıbbi cihaz hizmet alımı ihalelerinin ise ilave edilen (j) bendiyle yürürlüğü devam eden ilgili genelgenin hükümlerine uygun hale getirilmek suretiyle hizmetin aksamasına meydan verilmeden ihale işlemlerinin yürütülmesi gerektiği belirtildi.


YARGI KARARLARINA UYUM SAĞLANDI

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Gümrükçüoğlu, AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken, “yeni düzenlemeyle yargı kararlarına tamamen uyum sağlandığını” söyledi.

Hizmet alımı yapılan kuruluştan, sadece kurdurulacak cihazların bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, kaliteli ve verimli hizmet verebilmesi için gerekli eleman bulundurmasının isteneceğini ifade eden Gümrükçüoğlu, şöyle konuştu:
“Bundan teknik destek ve eleman kast edilmektedir. Yani, artık hizmet alımı yapılan kuruluştan sağlık personeli ve raporlama görevlerini ifa edecek şekilde personel bulundurması istenmeyecek. Bu görevleri Bakanlığımızın personeli yerine getirecek.”

"ANLAM OLARAK BİR FARK YOK” İDDİASI

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise yaptığı açıklamada, hastanelerin para kaynağı olan ameliyathane, laboratuvar, röntgen ve yoğun bakım birimlerinin personeli ile birlikte ihale yöntemiyle sessiz sedasız özel sektöre satıldığını öne sürdü.

Kahveci, şu görüşleri dile getirdi:
“Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerini piyasaya açmaya çalışıyor. Biz de kararlılıkla bu manada yapılan her uygulamayı yargıya taşıyacağız. Hükümetin sağlık hizmetlerini piyasaya açma çabalarından biri olan taşeronlaştırma ihalelerine karşı hukuk mücadelesini sürdürüyoruz. Gaziantep, Ankara ve Bartın illerindeki sağlık kurumlarından sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin yapacağını duyurduğu ihaleyi yargıya taşıdık.”

Sağlık Bakanlığının kamu hizmetini kamu personeli eliyle yürütmek zorunda olduğunu kaydeden Kahveci, dışardan cihazlarla birlikte şirketlerin eleman çalıştırmasının “hukuka aykırı” olduğunu savundu.

İlgili genelge hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin ardından, Sağlık Bakanlığının hizmet alımının önünü açmak için yeni bir genelge yayınladığını hatırlatan Kahveci, “Yeni genelgede anlam olarak bir fark yoktur. Fark sadece genelgenin yeni olmasıdır” dedi.

AA
sağlık
kurumlarının
hizmet
alımları
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300