Medimagazin logo

Sağlık Bakanlığı personeline uzman veya denetmen olma imkanı

Kaynak: MEMURLAR.NET
Sağlık Bakanlığı personeline uzman veya denetmen olma imkanı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlıkla ilgili olarak Ak Partili Vekil Cevdel Erdöl tarafından Meclise sunulan kanun teklifine göre, Sağlık Bakanlığı personeli uzman veya denetmen olabilecek. Kanun teklifine göre, en az 3 yıl bakanlıkta çalışmış ve yüksek lisans yapmış olanlar Sağlık uzmanlığına başvurabilecek. Ayrıca her bölüm mezunu değil, sadece yönetmelikte yer alan "En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik, tıp, eczacılık fakülteleri ile Bakanlığın hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yarışma sınavı duyurusu ile belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının" birinden mezun olmuş olan sağlık personeli başvurabilecek...

Teklif, Mecliste kabul edilip yasalaştıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girebilecek.

İşte Kanun teklifinin ilgili maddesi.

MADDE 4- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Sağlık uzmanlığına geçiş ve ürün denetmenliğine atanma

GEÇİCİ MADDE 13- (1)) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışmakta olan ve bu kuruluşlarda en az üç yıl hizmeti bulunan memurlardan, ilgili mevzuatındaki sağlık uzman yardımcılığına atanabilmek için gerekli eğitim şartını taşıyan ve belirlenen alanlarda yüksek lisans yapmış olanlar ile Daire Başkanlığı ve üstü görevleri en az bir yıl süre ile yapmış bulunanlar bir yıl içinde Bakanlıkça yapılacak mülakatla Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının sağlık uzman yardımcısı kadrolarına atanabilir.

(2) Bu madde kapsamında atananlar bir yıl içinde istihdam edildikleri birimin amiri tarafından belirlenecek konuda hazırlayacakları bilimsel esaslara uygun, ele aldığı konuyu tarihi gelişimi içinde ve karşılaştırmalı olarak inceleyen ve kendi görüş ve tavsiyelerini içeren uzmanlık tezini, bağlı bulunduğu birim başkanlığına teslim etmek zorundadır. Tez, Bakanlıkta müsteşar yardımcısı, bağlı kuruluşlarda ise başkan yardımcısı başkanlığında tez konusu ile ilgili uzmanlardan teşkil edilecek beş kişilik tez jürisi tarafından incelenir. Tezi yeterli görülenler sağlık uzmanı kadrolarına atanır. Tezi yeterli görülmeyenlere, düzeltmesi ve eksiklikleri tamamlaması için altı aya kadar ek süre verilebilir. Bu süre içerisinde tezini hazırlamayanlar veya tezi yeterli görülmeyenler eski kadrolarına, boş kadro veya ihtiyaç bulunmaması halinde durumlarına uygun kadrolara atanır.

(3) Bu madde kapsamında sağlık uzmanlığına atanacakların sayısı, sağlık uzmanı kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez.

(4) Sağlık Bakanlığınca, piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere tıbbi cihaz alanında sertifikalandırılan en az lisans mezunu personelden, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde talepte bulunanlar ürün denetmenliği kadrosuna atanabilir.

sağlık
bakanlığı
personeline
uzman
veya
denetmen
olma
imkanı
Yorum (1)
hasan güzel
Peki kozmetik, deterjanlar ve oyuncaklar alanında piyasa gözetimi ve denetimi yapan bu alanda eğitim almış kişilere neden denetmenlik hakkı verilmiyor?
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir