Medimagazin logo

Pandemik A(H1n1) 2009 Grip Aşısı İçin Aşı Sonrası İstenmeyen Etki İzleme Sistemi Konusunda Bilgi Notu

Aşılama sonrası istenmeyen etkilerin (ASİE) izlenmesi ve değerlendirilmesi hem erken tanı ve tedavinin sağlanması hem de aşılama hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve halkın aşı uygulamasına güveninin geliştirilmesi bakımından önem taşımaktadır. <p>Pandemik A(H1N1) 2009 aşılaması sonrası da sıklıkla hafif, oldukça nadir olarak da ciddi istenmeyen etkiler gözlenebilir.
Pandemik A(H1n1) 2009 Grip Aşısı İçin Aşı Sonrası İstenmeyen Etki İzleme Sistemi Konusunda Bilgi Notu
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Aşılama sonrası istenmeyen etkilerin (ASİE) izlenmesi ve değerlendirilmesi hem erken tanı ve tedavinin sağlanması hem de aşılama hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve halkın aşı uygulamasına güveninin geliştirilmesi bakımından önem taşımaktadır.

Pandemik A(H1N1) 2009 aşılaması sonrası da sıklıkla hafif, oldukça nadir olarak da ciddi istenmeyen etkiler gözlenebilir.

Pandemik A(H1N1) 2009 aşısı uygulaması sonrası ortaya çıkabilecek yaygın (yüzde 1-10) durumlar şunlardır; Bu durumlar genellikle aşıdan hemen sonra ortaya çıkabilir ve bir iki gün içinde tedavi gerektirmeksizin kaybolur. Bu durumların bildirilmesine gerek yoktur.

• Aşı uygulanan yerde kızarıklık, hassasiyet ya da şişlik

• Baş ağrısı

• Kas ve eklem ağrısı

• Ateş

• Mide bulantısı

• Terleme artışı

• Üşüme, titreme

• Kasık, koltuk altı ve boyun lenf bezlerinde şişlik

Pandemik A(H1N1) 2009 aşı uygulaması sonrasında bildirilmesi gereken istenmeyen etkiler; asıl olarak mevsimsel grip aşılaması sonrasında görülmüş ve literatürde geçen yan etkiler olup, bu yan etkilerin pandemik aşıdan sonra da görülebileceği varsayımından yola çıkılarak tanımlanmış olan aşağıda sayılan çok nadir ortaya çıkabilecek tıbbi durumlardır.

Aşı uygulaması sonrası ortaya çıkabilecek çok nadir durumlar şunlardır;

• Ciddi allerjik reaksiyon, anafilaksi

• Bir ya da birkaç sinirde ağrı, nörit

• Trombositopeni

• Nefrit, vaskülit

• Konvülsiyon, ensefalomiyelit, ensefalit gibi nörolojik bozukluklar,

Guillain Barré Sendromu, Bell paralizisi, demiyelinizasyon bozuklukları

• Okülorespiratuvar sendrom

Bunların yanı sıra, sağlık personeli ya da toplum tarafından aşılamayla ilgisi olduğu düşünülen ciddi olguların (ölüm, sakatlık, konjenital anomali ile sonuçlanan veya hastanede yatış gerektiren) ile kümelenme gösteren durumların ve toplumda ciddi kaygı ya da olumsuz propaganda nedeni olan durumların da ASİE kapsamında bildirimi ve incelenmesi gerekmektedir.

Aşı Uygulaması Konusunda Bilgi Notu:

Aşı Uygulaması:

Focetria aşısı adjuvanıyla birlikte 10 dozluk flakonda sunulmaktadır.

• 1 doz 0,5 mL'dir.

• Tüm yaş gruplarında 0,5 mL olarak 90º açı ile kas içine (intramusküler) uygulanır.

• 12. ayın altına uyluğun orta veya üst 1/3 kısmında, vastus lateralis kasının ön yan bölümüne kas içine,

• 12. ay ve üzerinde ise kolun üst kısmına deltoid kas içine yapılır. Kol dirsekten, bacak dizden 45° içe bükülür ve enjektör 90° dik açıyla cilde girerek, kas içine (intramusküler) uygulanır.

• Mevsimsel influenza aşısı ile aynı anda uygulanabilir. Bu durumda farklı ekstremitelerden uygulama yapılmalıdır.

• GBP kapsamındaki diğer aşılar ile birlikte veya herhangi bir süre içerisinde uygulanabilir. Bu durumda farklı ekstremitelerden uygulama yapılmalıdır.

• Aşı uygulandıktan sonra tarih bilgisinin hacı adaylarının aşı kartlarına işlenmesi ve ekteki tablonun doldurularak Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Aşı Takvimi:

Focetria aşısı;

• 10 yaş ve üzerindeki kişilere tek doz olarak uygulanacaktır.

• 9 yaş ve altında olan kişiler ile immün süprese iki doz uygulanması gerekmektedir. İki doz arasındaki süre en az 3 hafta olmalıdır.

• 6 ay ve altındaki bebeklere aşı uygulanmamalıdır.

• Dünya Sağlık Örgütünün Aşı Konusundaki Uzmanlar Komitesi (SAGE) tarafından halen dünyadaki ruhsatlı pandemik A (H1N1) 2009 aşılarının gebelerde uygulanabileceğine ilişkin bir karar alınmıştır. Aşının 20. haftadan ileri gebeliklerde güvenilir olduğu gösterilmiştir. 20. haftadan erken gebeliklerde de herhangi bir istenmeyen etki görülmemiştir. Bu nedenle; 20. haftadan sonraki gebeliklerde aşının önerilmesi, 20. haftadan önceki gebeliklerde ise kişinin yazılı onamı ile aşının uygulanması gerekmektedir.

• Emzirme döneminde aşının uygulanması için bir sakınca yoktur.

Kontrendikasyonlar:

• Yumurtaya karşı anafilaksi öyküsü,

• Önceki grip aşılaması sonrası anafilaksi öyküsü

• Guillian Barré sendromu geçirme öyküsü

• Latekse karşı anafilaksi öyküsü (aşının tıpasından kaynaklanabilecek)

Aşının ertelenmesi gereken durum;

Yüksek ateş (38ºC ve üzeri) ve tablosu netleşmemiş hastalık durumunda ertelenebilir (geçici kontrendikasyon).

Açılan Aşı Şişesi Kullanım Süresi:

Focetria aşısı flakonu açıldıktan sonra 8 saat içinde tüketilecek şekilde planlanma yapılmalıdır.

Soğuk Zincir:

• Focetria aşısı aşırı soğuk ve sıcağa ve ışığa maruz kalmayacak şekilde muhafaza edilmelidir.

• Aşı, +2-+8°C'de buzdolabının orta rafında muhafaza edilmelidir.

• Kayıt ve Bildirim Sistemi:

1. A. Her aşılanan kişiye aşı kartı verilecektir:

• Aşı kartı, kişilerin aşılanıp aşılanmadığının belirlenebilmesi için önemli bir göstergedir.

• Bu nedenle aşılanan herkese mutlaka aşı kartı verilmelidir.

• Kişilere aşı kartını saklamaları konusunda uyarıda bulunulmalıdır.

• Aşı kartındaki bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

• Hacı adaylarına ayrıca aşı kartı verilmeyecek, kendi hac aşı kartları kullanılacaktır.

1. B. Form 1: Pandemik A (H1N1) 2009 Grip Aşısı Kayıt Formu:

• Aşılanan kişiler Pandemik A (H1N1) 2009 Grip Aşısı Kayıt Formu'na (Form 1) kaydedilecektir.

- Form 1A: İki doz aşı yapılan grup için kullanılacak ve ilk doz aşıdan en az 3 hafta sonra ikinci doz aşı da bu forma kaydedilerek devam takip edilecektir.

- Form 1B: Tek doz aşı yapılan grup için kullanılacaktır.

- Form 1C: Sağlık personeline aşı uygulamasında kullanılacaktır.

- Form 1D: Hacı adaylarına aşı uygulamasında kullanılacaktır.

• Eğer aşı yapılamadıysa, aşı yapılmama nedenleri aşağıdaki gruplara göre kodlanarak yazılacaktır:

(1) Kontrendikasyon var

(2) Kişi aşıyı reddetmiş (Retdurumunda kişinin -çocuk ise ebeveynin- imzası alınacaktır)

(3) Ulaşılamadı

(4) Diğer (İlgili sütunda açıklanacaktır)

• İlinize hacı adayları ve sağlık çalışanları için gönderilmiş olan ilk parti aşı için form 1C ve 1D, 2, 3 ve 4 kullanılacak ve formda belirtilen kodlama sistemine göre kodlanacaktır. Daha sonra gönderilecek aşılar için hedef grupları dikkate alınarak diğer formlar da belirtilen kodlama sistemine göre doldurulacaktır.

pandemik
a(h1n1)
2009
grip
aşısı
i̇çin
aşı
sonrası
i̇stenmeyen
etki
i̇zleme
sistemi
konusunda
bilgi
notu
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir