Medimagazin logo

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 11 akademik personel almak için ilan açtı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alacak
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Profesör, Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim görevlisi ve Araştırma görevlisi olarak istihdam etmek üzere 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına ilişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (ilkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

  • İlanda belirtilen kadroya müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
  • Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların 2547 sayılı Kanun'un 23 ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir.
  • Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, başvuru formlarına ve ayrıntılı bilgilere https://ksbu.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından ulaşabilir.
  • Adaylar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunacaklardır.
  •  

 

Genel ve Özel Şartlar:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

4- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkriptlerde hem 4'lük hem de 100'lük not yazılı olan adayların not döküm belgesinde bulunan 100'lük notu değil Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın "4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları" dönüşüm tablosundaki notlar kullanılır.

5- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için; sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak gerekir.

6- Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık, salgın vb. diğer sebepler) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz. Yasal mazeretlere sahip adaylar başvurularına enstitüden alacakları belgeyi eklemelidir.

7- Lisansüstü eğitimde azami eğitim süresini aşmış olan veya süre sıfırlamasına tabi olan (lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle) öğrenciler ile lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrosundan ilişiği kesilen öğrenciler araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

8- Araştırma görevlisi kadrolarına atanmaya hak kazanan adayların atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak aynı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

Muafiyet:

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Şekli, Yerleri ve Eklenecek Belgeler:

1- Adaylar, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili birimlerin aşağıda belirtilen adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda

bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Birim

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

Rektörlük

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Adres : Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 22 Merkez / KÜTAHYA

Posta Kodu: 43020 - personel@ksbu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Adres: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Germiyan Yerleşkesi Afyonkarahisar Yolu 10. Km. Merkez/KÜTAHYA -0 (274) 260 00 43 - sbf@ksbu.edu.tr

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Adres: Kütahya Karayolu 3. Km Gediz MYO Yerleşkesi Gediz / KÜTAHYA 0 (274) 413 01 15 -

gedizsaglikhmyo@ksbu.edu.tr

2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

3- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

4- ilanda yer alacak özel şartlara göre öğretim elemanı kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.

5- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ayrıca idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

6- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

İstenilen Belgeler

1- Başvuru Formu. (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)

2- Özgeçmiş, (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- Öğrenci Belgesi (Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için)

5- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf,

6- Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi,

7- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi, (Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir.)

8- Lisans/lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),

9- Lisans/yüksekokul transkript belgesi,

10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

11- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten askerlik belgesi,

12- Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan onaylı hizmet belgesi,

13- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Aydınlatma ve Açık Rıza Metni (www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)

14- İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

 

kutahya saglik bilimleri universitesi
ilan
ogretim uyesi
Yorum (1)
Musa Onar
hayret bir sey! i̇lk kez bir akademik ilanda parantez içinde adrese teslim özellikler yerine sadece uzmanlık alanları yazılmış. üniversitenin yeni rektörünü tebrik ederim. diger rektörlere örnek olmasını dilerim. .
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir