Medimagazin logo

Kamuda tek maaş düzenlemesini içeren kanun teklifi komisyonda

Kamuda birden fazla kurumda görev alanlara tek maaş ve bu maaşa da üst sınır getiren, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlandı.
Kaynak: DHA
Kamuda tek maaş düzenlemesini içeren kanun teklifi komisyonda
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeleri içeren, 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini' görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. 

Kanun teklifinde ilk imza sahibi olan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, teklifle mali disiplini güçlendirmek, uygulamaya koyulan maliye politikası çerçevesinde kamuda tasarrufların artırılması, tasarruf kültürü ve bilincinin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirterek, "Bu bağlamda kamuda tasarruf anlayışına riayet edilmesi ve kaynakların rasyonel bir şekilde kullanımı elbette bir gereklilik arz ediyor. Yine, bu kapsamda teklifle öncelikle kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımının sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması, bunun yanı sıra bazı kanunlarda değişiklik ve düzenlemelerin de hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Yine, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bir kısım kanunlarla ilgili de düzenlemeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BOTAŞ'ın nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor'

Kırkpınar, taşıt ve iş makinelerinin bütüncül ve hızlı bir şekilde satışının gerçekleştirilmesi konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verildiğini kaydederek, "Bu şekilde idareler adına yapılan satışların bedellerinden satış masrafı düşürüldükten sonra kalan tutarın ilgilisine göre genel bütçeye ya da ilgili kamu kurum ve kuruluşların bütçesine gelir kaydedilmek üzere aktarılmasını amaçlıyoruz. Diğer bir maddeye baktığımızda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla, 'Yatırımlarda Devlet Yatırımları Hakkında Kararlar' kapsamında ülkemize doğrudan yatırım yapan yatırımcılar arasında imzalanan ve yatırım teşviklerine ilişkin hükümler içeren yatırım sözleşmelerinin, yatırım teşvik belgelerine istinaden uygulanan damga vergisinden istisna tutulmasını bu maddeyle amaçlıyoruz. 2809 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun ek 207'nci maddesinin Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla iptal edilmesi üzerine kadro cetvellerinin de kanunun ekinde yer alması amaçlanıyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) borçlarının mahsuplaşmasına ilişkin bu maddeyle BOTAŞ'ın doğalgaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile yine idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilmesine yönelik olarak bir düzenleme yapıyoruz. Böylelikle şirketin nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor" diye konuştu.

'Hazine ve Maliye Bakanlığı denetleyecek'

Kanun teklifiyle kamuda tasarruf tedbiri uygulamasının denetimi, etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik katkı sağlaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın adımlar atabileceğini belirten Kırkpınar, "Hazine ve Maliye Bakanlığı veya idarelerince yapılacak izleme ve denetim sonucunda tasarruf tedbirlerine aykırı iş ve işlemlerde bulunduğu tespit edilenlere disiplin cezasının verilmesi ve yapılan iş ve işlemlerin sonuçlarının da idarece Cumhurbaşkanlığına bildirilmesi bu maddeyle öngörülüyor. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının il özel idareleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar karşılığı kaynak transferlerinin, avans ödemeleri hariç olmak üzere, hak ediş raporlarına göre yapılması zorunluluğu getirilmekte ve 5302 sayılı Kanun’a eklenmekte olan geçici maddeyle de halihazırda daha önce il özel idarelerine aktarılmış olan kaynakların iadesi ve bütçeleştirilmesine ilişkin hususları da yine bu maddelerde düzenliyoruz" dedi.

Kırkpınar, İl Özel İdarelerine ve belediyelere genel bütçe ve vergi gelirlerinden aktarılan payın düzenlendiğine işaret ederek, "Deprem bölgesinde, depreme dayalı olarak nüfusu azalan belediyeler için bu kanun uyarınca, nüfus esas alınarak, genel bütçeden yapılacak pay dağılımında 2023 yılı nüfusu esas alınarak deprem sebebiyle nüfusu azalan belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalmasının engellenmesi amaçlanmaktadır" dedi.

'Ücretlere üst sınır getirilmektedir'

Birden fazla kamu kurumunda çalışan kamu görevlilerinin maaşlarına üst sınır getirildiğini ifade eden Kırkpınar, şu ifadeleri kullandı:

"631 sayılı, 'Kanun Hükmünde Kararname' uyarınca yönetim kurulu, denetim kurulu ve benzeri organlarda görev alan memurlara ve diğer kamu görevlilerine tek bir yerden ödeme yapılabilmektedir. Söz konusu düzenlemenin kapsamı genişletilmekte ve ödenecek ücretlere de bir üst sınır getirilmektedir. Ayrıca, mevcut uygulamada olduğu gibi tek bir görev için tek bir yerden ödeme yapılması da devam edecektir. Böylelikle özel veya kamu ayrımı gözetmeksizin her türlü statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim ve denetim organlarında görev alan her statüdeki kamu görevlilerine, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri de dahil olmak üzere, kurum içi ve kurum dışı ayrımı da yapılmaksızın bu görevlerden sadece biri için ödeme yapılmasını sağlayan bir madde düzenliyoruz."

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın kanun teklifi üzerine gerçekleştirdiği konuşmanın ardından muhalefet milletvekilleri, görüşlerini ve teklif üzerine önergelerini verdi. 

28'inci madde çıkarıldı

Milletvekillerinin kanun teklifi üzerine yaptığı genel görüşmelerin ardından kanun teklifinin maddelerine geçildi. Maddeler üzerinde milletvekillerinin sunduğu önergeler ve değişiklik teklifleri değişmezken 28'nci madde partilerin ortak oylarıyla kanun teklifinden çıkarıldı. Teklifte, Genel aydınlatma giderleri için il özel idareleri payından ve belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesintilerin artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeriyordu.

Kanun teklifi komisyondan geçti

32 maddelik kanun teklifi üzerine yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Teklifin önümüzdeki haftalarda Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

kamu
maas
kamuda tasarruf tedbirleri
tbmm
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir