Medimagazin logo

Hekimlerin bir günlük iş bırakma eylemi başladı

TBMM'ye getirilen yasa tasarısının geri çekilmesi üzerine alınan grev kararı bugün başladı. Türk Tabipler Birliği'nin bir gün sürecek olan iş bırakma eylemi tüm Türkiye'de sürüyor.
Kaynak: DHA - Ömer KOÇ
Hekimlerin bir günlük iş bırakma eylemi başladı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından alınan grev kararı bugün Türkiye'nin tüm illerinde uygulanıyor.

İstanbul'da Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden hekimler de iş bırakma eylemine destek verdi.

 

 

 

Ankara Tabip Odası, Ankara Aile Hekimleri Derneği (ANKAHED) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi bir grup sağlık çalışanı, TTB'nin aldığı 1 günlük grev kararı nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya geldi. 'Haklarımız için G(ö)revdeyiz' yazılı pankart açan grup,  "Emek bizim söz bizim" sloganı atarak, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi. 

Yaklaşık 500 kişilik grup adına açıklama yapan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Laleş Tunç, doktorların özlük haklarıyla ilgili düzenleme yapılacağı iddiasıyla TBMM'ye getirilen yasa tasarısının geri çekildiğini belirterek, "Bizler tasarının yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını, tüm sağlık çalışanlarını, tüm hekimleri kapsamadığını belirtirken bu teklif bile bize fazla görülmüş; ne zaman tekrar Meclis'e getirileceği, varsa eksiklerin yasa tasarısına eklenerek neden tamamlanmadığı gibi sorular havada bırakılarak usule aykırı bir şekilde geri çekilmiştir" dedi.

Sağlığın bir ekip işi olduğunu vurgulayan Dr.Tunç, "Ekibin her bir üyesi, insanca yaşayacak bir ücret ve güvenli çalışma koşullarında ekip olarak, iş barışı bozulmadan çalışmak istemektedir.  Sağlıkta özelleştirmeci, hastanelerimizi satan politikalara karşı bu uyarı grevi, Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması içindir. Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm iş kolları için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi, ek göstergelerin 3 bin 600'den 7 bin 200'e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir" diye konuştu.

 

 

 

İzmir:

 

Diğer taraftan Kahramanmaraş'ta da acil servislerde görevli doktorlar dışında 1200 doktor iş bırakma eylemi yaptı.

Kahramanmaraş Valiliği, il genelinde siyasi partiler yapacağı programlar ile toplum yararına yapılacak etkinlikler dışındaki tüm açık hava toplantılarını yasaklaması nedeniyle iş bırakan doktorlar, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin kantinin de bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, son günlerde doktorların özlük haklarına yapıldığı iddia edilen iyileştirmelere dair algı operasyonları yapıldığını, özlük hakları hakkında iyileştirme yapıldığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.


Hekimler grevde: Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırının altında çalışıyoruz


Doktorların, aldıkları eğitimin ve verdikleri emeğin karşılığını alamadığını, ek ödeme veya döner sermaye adı altında yapıldığı iddia edilen ödemeler ile doktorların ancak diğer eşdeğer statüdeki kamu çalışanlarının sabit aldığı maaş kadar ücret alabildiğini kaydeden Tiyekli, ,öyle devam etti:

"Tıp fakültesi hastanelerinde hem eğitim hem sağlık hizmeti veren meslektaşlarımızın aldıkları ücretler hekim statüsünde dahi olmayıp, katsayıları öğretmenlerimizin özlük hakları ile değerlendirilmektedir. Öğretim üyelerimizi bu eğitim yuvalarında tutmamız imkansız hale gelecektir. Serbest piyasa şartları ile çalışmak zorunda bırakılan Aile Hekimlerimize serbest piyasa şartlarının gerektirdiği ücretler verilmediği için yanlarında çalıştırdıkları binlerce personeli yılbaşından sonra işten çıkarmak sorunda kalacaktır. Özel sektörde çalışan hekimlerimiz de ücretleri devlet tarafından özel hastanelere yapılan ödemeler ile karşılanmaktadır. Yıllardır bu ödemeler artırılmadığı için aldıkları ücretler artmadığı gibi maalesef düşmektedir. Özel hastane fark ücretlerinin sınırlarının artırılması kaçınılmazdır. Türk hekimleri dünyadaki meslektaşlarının katbekat üstünde çalışırken ücretleri nerede ise yurt dışındaki meslektaşlarının onda biri düzeyindedir. Son çıkan haberlere konu olan Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Sağlık Bakanının açıkladığı iyileştirmeler iptal edilmiştir. Yetkili makamlarca bizzat yapılan açıklama her zaman ki gibi bir algı operasyonu olmaktan öteye gidememiştir. Hekimlerimize yurtdışından sürekli teklif gelmektedir. Binlerce hekim emeğinin karşılığını hakkıyla veren ülkelerde çalışmaya başlamıştır. Binlercesi de gitmek için hazırlanmaktadır. Ülkemiz, yetiştirdiği kalifiye insanları maalesef yanlış politikalar ile başka ülkelerde çalışmaya zorlamaktadır. Zaten yetersiz olan hekim sayımızı artıramamamızın acısını halkımız çekecektir. Bu yanlış politikalarda biz hekimlerin sorumluluğu yoktur.


Aile hekimleri de iş bıraktı: Mücadelemiz sürecek


Yapılan yanlışlara dikkat çekmek için bu iş bırakma eylemini yapıyoruz. Şu anda Kahramanmaraş'ta açık hava toplantı yasağı olduğu için tıp fakültesindeyiz. Bir de tıp fakültelerimizdeki öğretim üyelerinin sorunları çok ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Buna da özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Şu anda Kahramanmaraş genelinde 1200 civarı hekim bu eyleme katılmıştır."

Lütfi Tiyekli'nin açıklamasının ardından iş bırak doktorlar uzun bir süre alkışlayarak seslerini duyurmak istedi.

Denizli Pamukkale Üniversitesi anestezi asistanları da eyleme katıldı. (@drmervesumer)

 

 

Samsun:

 

 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası'nın (HEKİM-SEN) grev çağrısı sonrası Antalya'da da doktorlar iş bıraktı.

Hekimlerin özlük haklarında yapılacak düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geri çekilmesi üzerine TTB ve HEKİM-SEN, Türkiye genelinde aciller dışında çalışan doktorlara grev çağrısında bulundu. Grev nedeniyle Antalya'daki kamu hastanelerinin koridorları boş kaldı. Greve çıkan doktorlar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklamalarda bulundu.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen Antalya Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Antalya Aile Hekimleri Derneği adına konuşan Prof. Dr. Nursel Şahin "Hazırlanan yasa tasarısı, Meclis'e getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir. Bizler tasarının yeterli olmadığını, tüm sağlık çalışanlarını, tüm hekimleri kapsamadığını belirtirken bu teklif bile bize fazla görülmüş, ne zaman tekrar Meclis'e getirileceği, neden tamamlanamadığı gibi sorular cevaplanmayarak geri çekilmiştir" dedi.

'Maaşlarımız açlık sınırının dahi altındadır'

Sağlığın ağır ve tehlikeli işler kapsamında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Maaşlarımız açlık sınırının dahi altındadır. Bu grev; koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak, emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz, şiddete karşı etkili yasa, güvenli iş yeri, Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkartılması, her yıla 120 gün yıpranma payı içindir. Taleplerimiz kabul edilmediği, düzenleme Meclis'e getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Dr. Ceren Kahraman ise asistan doktorların 36 saat nöbet tuttuklarını, bu sistemin son bulması gerektiğini belirterek yaşadıkları zorlukları anlattı.

 

 

 

Bolu:

 

 

iş bırakma eylemi
kahramanmaraş
doktor
grev
Yorum (10)
OPR
HEKİMSEN SENDİKASI BASIN AÇIKLAMASIDIR Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlar; 1 Aralık 2021 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilen ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Sağlık Bakanımız tarafından DUYURULAN önergenin basında yanlış olarak hekimlere 2500 TL zam yapılacağı haberi; yetersiz olsa bile ağustos ayında Toplu İş Sözleşmesinde maaşı düşürülen tek meslek grubu olan biz Tıp ve Diş HEKİMLERİ için umut verici ve kısmen şartları düzeltici mahiyette olmuştur. Akabinde HEKİMLER’in maaşı düşürülürken sağlığın EKİP İŞİ olduğu akıllarına gelmeyen sendikalar ve taraflarca yapılan baskı sonucu, bu yetersiz, genişlettirilerek artırılması gereken MECLİSİMİZCE (tüm partilerin) onayı alınmış olmasına rağmen önergenin, GERİ ÇEKİLME durumu oluşmuştur. Bu süreçte HEKİMLERİN hak kaybına uğramaması, daha önce tarafımızca yapılan eylemlerin gerekçesi olan diğer özlük haklarımızın savunulması ve mesleki itibarsızlaştırmaya karşı TÜM TOPLUMUN VİCDANINI zedeleyen bu şartların düzeltilerek iade edilmesi için 14-15/12/2021 Salı ve Çarşamba günü YARIM GÜN, 16/12/2021 Perşembe günü TAM GÜN iş bırakma sendikal eylemi kararı alınmıştır. Ancak henüz yanıt alamadık.
79
Cevapla
OPR
HEKİMSEN SENDİKASINIDA GÖRÜRSENİZ SEVİNİRİZ.....
39
Cevapla
Osman teyze
Bırakırsanız bırakın. Suriyeli dr lar var
18
Cevapla
crisscross
Yıllardır ülkemizde yapılan doktoru itibarsızlaştırma çabaları sonucu artık mes.yük.okul mezunları,2 yıllık,4 yıllık okul mezunları kendilerini doktorla kıyaslayacak kadar hadsizleştiler.Yayılan bu doktor düşmanlığının nelere mal olabileceğini düşünemeyecek kadar öngörüsüz ,cahil insanlar etrafta cirit atıyor.5-10 yıl sonra hastalar IQ su 100-110 olanlar değil,80-90 olan kardiyoglar dahiliyeciler veya kabiliyetsiz cerrahlara kaldığında insanlar ölür..Şu an genç doktorların hepsi kamu dışı yerler için ,yurtdışı için arayışta,dil kurslarında. .Suriyeli doktorlar gelir diyenler var,!Bu adamlar bizi tedavi eder diyenler varsa,bunu diyen hemşire ise zaten vay milletimizin haline..
60
Cevapla
osman teyzeye cevap
bu tarz paylaşımları hemşirelerin yaptıgını düşünmüyorum..ortalık karıştırmak isteyenler var şimdi arttı...cevap verip zaman harcamayın
18
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir