Medimagazin logo

Hasta ve Çalışan Güvenliği Uygulamaları

Hasta ve Çalışan Güvenliği Uygulamaları
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Hasta güvenliği uygulamaları

MADDE 6-(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları;

a) Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması,

b) Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın rızasının alınması,

c) Sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin sağlanması,

ç) İlaç güvenliğinin sağlanması,

d) Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanması,

e) Cerrahi güvenliğin sağlanması,

f) Hasta düşmelerinin önlenmesi,

g) Radyasyon güvenliğinin sağlanması,

ğ) Engelli hastalara yönelik düzenlemelerin yapılması,

hususlarında gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar.

 

Çalışan güvenliği uygulamaları

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları;

a) Çalışan güvenliği programının hazırlanması,

b) Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,

c) Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması,

ç) Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması,

d) Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme yapılması,

hususlarında gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar.

Hasta ve çalışan güvenliği ortak uygulamaları

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları;

a) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi ile ilgili olarak;

1) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik bir programın hazırlanması,

2) Hastane enfeksiyonlarının izlenmesine yönelik sürveyans çalışmalarının yapılması,

3) El hijyeninin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması,

4) İzolasyon önlemlerinin alınması,

5) Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalarının gerçekleştirilmesi,

b) Laboratuvar güvenliği ile ilgili olarak;

1) Biyogüvenlik düzeyine göre gerekli önlemlerin alınması,

2) Laboratuvarda çalışılan testlerin kalite kontrol çalışmalarının yapılması,

3) Panik değerlerin bildiriminin sağlanması,

c) Radyasyon güvenliği ile ilgili olarak; tanı ve tedavi amaçlı radyoaktif madde kullanılan alanlarda koruyucu önlemlerin alınması,

ç) Renkli kod uygulamaları ile ilgili olarak;

1) Mavi kod uygulamasının yapılması,

2) Pembe kod uygulamasının yapılması,

3) Beyaz kod uygulamasının yapılması,

d) Güvenlik raporlama sistemi ile ilgili olarak;

1) Güvenlik raporlama sisteminin kurulması,

2) Bildirimi yapılacak olayların asgari ilaç güvenliği, transfüzyon güvenliği, cerrahi güvenlik, hastaların düşmesi, kesici delici alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvıları ile temas konularını kapsaması,

3) Bildirimi yapılan olaylar ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulamaya konulması,

e) Eğitimler ile ilgili olarak; sağlık kurumlarında görevli tüm çalışanlara, hasta ve çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi,

f) Komitelerin kurulması ile ilgili olarak;

1) Hasta güvenliği komitesi,

2) Çalışan güvenliği komitesi kurulması,

hususlarında gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar.

 

Kaynak: Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik, 6 Nisan 2011

hasta
ve
çalışan
güvenliği
uygulamaları
Yorum (1)
me
ÖNEMLİ Çalışan güvenliği ne demek? sadece eline iğne batmasın,mikrop kapmasın mı? ya aşırı çalışma, aşırı yorgunlık,aşırı stres,az-eksik gelir,haksız gelir alanlar,eşitsizlik, şiddete maruz kalma,aşırı çalışma saatleri,az-eksik ödenen nöbet ücretleri,işler aksamasın diye nöbet izni kullanılmamasını tavsiye etme,HER İSTEYENİN HEMEN ŞİKAYETE TEŞVİK EDİLDİĞİ BİRİMLER VE MEMNUN OLMAYAN HERKESİN ŞİKAYET ETMESİ İÇİN KURULAN TELEFON HATLARI(Diğer resmi dairelere bu birimler varmı acaba. Bunlar bakanlığın bize uyguladığı MOBBİNG değil mi? Ya şimdi sağlığı bozulan binlerce çalışan dava açmaya başlarsa ve bu iş Avrupaya uzarsa!!!!!
1
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir