Medimagazin logo

Hacettepe Dahiliye mezunları, bu haber sizin için!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalının tarihçesi ve mezunların yer aldığı ‘Hacettepe Dahiliye Albümü’ basılarak mezunlarına dağıtılmaya başlandı.
Hacettepe Dahiliye mezunları, bu haber sizin için!
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol


1963 yılında ilk olarak kurulan ve o tarihten bu yana toplam 467 iç hastalıkları uzmanı yetişmiş olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalının tarihçesi ve mezunların yer aldığı ‘Hacettepe Dahiliye Albümü’ basılarak mezunlarına dağıtılmaya başlandı.

 Albümün Editörü olan ve halen İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Romatoloji Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışan Doç.Dr. Ömer Karadağ, ‘Meslek hayatım boyunca tıp eğitiminin sadece amfi veya servislerden ibaret olmadığı ve her türlü bilginin bazen farkında olmadan difüzyonla da öğrenildiği, belki de usta-çırak ilişkisinin başka başka normlarla yaşandığı bir süreç olduğunu düşündüm.  Prof.Dr. Serhat Ünal ve Prof.Dr. Mustafa Arıcı ile 2012 yılında oluşturmayı planladığımız albümde  kıdemli hocalarımızın anıları, fotoğrafları, Rektörlük, Dekanlık ve Anabilim Dalı arşivleri ile Mantar Dergilerinden yararlandık. Tıp Eğitimi sürecinin bizden sonraki nesillere aktarımı ve bizden sonraki arkadaşların bu meşaleyi daha ileriye taşıyabilmelerinde kısmen de olsa destek olabilmek için böyle bir albümü hazırlamayı amaçladık. Katkıda bulunan hocalarımıza, mesai arkadaşlarımıza ve Anabilim Dalımız tüm çalışanlarına sonsuz şükranlarımı sunarız.’ şeklinde konuştu.

Hacettepe Dahiliye’nin kurucusu Prof.Dr. Şeref Zileli Anma Gününde ilk olarak dağıtılmaya başlanan albümü, edinmek isteyen ve iç hastalıkları asistanlığını bu kurumda tamamlayan hekimler, hacettepedahiliyealbumu@gmail.com veya tfichast@hacettepe.edu.tr adresine e-posta ile iletişim adreslerini gönderirlerse, ‘Hacettepe Dahiliye Albümü’  kargo ile kendilerine gönderilebilecek.

 

hacettepe
dahiliye
mezunları
bu
haber
sizin
için!
Yorum (1)
Mücahit Altuntaş
Bu haberi revize ettim. "Bütünsel yaklaşan blüm mezunları, bu haber sizin için ! " Türkiyede bütünsel yaklaşım sorunu var. Organ hekimliği uzman fetişizmi + pratisyen hekimin değersizleştirilmesimesi ve sağlık ocaklarının kendi bilimsel otonomisi sağlayamaması ile bu süreç ivme kazandı. Dahiliye bölümü de bu konuda bir bütünlük sağlayamadı.Hatta " yandal fetişizmi ve bilginin sağlık sistemi içinde mezuniyet sonrası paylaşımı sorunları " nedeniyle kan ve güç kaybetti. Sağlıkta bütünsel yaklaşımın kaybı sistemi çok parçalı ve maliyetli hale getirmektedir.HAsta için , hekim ve , ülke ekonomisi için bu yaklaşım sorunludur.Ekonomik kaynakların sınırlı ve %80-85 oranında dışa bağlı olması , teknoloji üretme sorunumuz nedenylede maliyet anlamına , dış açık anlamına geliyor ! Bütünsel yaklaşan dahiliye , pediatri , aile hekimliği , pratisyen hekimlik ve tabiki halk sağlığı gibi bölümlerin ortak çalışma yürütmesi, dernek ve sağlık sistemi bazında bütünsel yaklaşımın , bilgi aktarımı ve paylaşımı SİSTEMİNİ birlikte ve ÖRGÜTLÜ gerçekleştirmesi icap etmektedir. Oysa ülkemizde sağlık siyasallaşma ve ticarileşme ile bu bütünlüğünü , ergonomisini , bütünsel yaklaşım kaybından dolayı doktor doktor gezme ve bilginin yaygın ve etkin kullanılmamasından dolayı sağlık ortamında konforunu ,estetiğini , empati ve işgüdümünü kaybolmasına neden oluyor. Dahiliye bölümüne de diğer bütünsel yaklaşan branşlar gibi bu konularda ve tüm Türkiye çapında bir görev düşümektedir. Dahiliyenin yada bahsettiği pediatri ve aile hekimi ve pratisyen hekimlerle birlikte bütünsel yaklaşımı SAĞLIK SİSTEMİNDE UYGULAMAK ! Türkiyenin Adan Zye bütünsel yaklaşımın güçlendirildiği ve bilgi birikimden dolayı bunu tüm branşlarla hızlı etkin nitelikli kullanacak işbirliğini sağlaması. Hacettepe ve Hacettepe Dahiliye Türkiyede ilk MEZUNİYET SONRAI EĞİTİM süreceini 1996 yılında başlatan atılımı birikimi ve kadrosuyla bunu hakeden birikimi gösteriyor. Sağlıkta bütünsel yaklaşım stratejisi , bilgiyi paylaşma stratejisi sağlanmadıkça sağlıkta empati eşgüdüm nitelik sağlamak mümkün değildir. Ülkemizde son yıllarda sağlıkta dönüşüm adıyla sağlık ve üniversite ortamı bilimsel otonomisini , özerkliğini son 20-30 yılda yavaş yavaş son on yılda oldukça hızlı yitirmiştir. Sağlıkta ticarileşme ve siyasallaşma , özelleşme bu süreçte bilimsel otonomi ve özerkliğin yitirilmesin alt katman nedenler ve sorunlarıdır. Türkiyede sağlık dahil hertürlü işin kendi otonomisi ve özerkliği gözetilmedi ve sağlanmadığı sürece ,"nitelikli zamanda nitelikli iş" , dolaysıyla SAĞLIK , "düşünülen ve mümkün olan hedeflere" çok uzak düşecektir. SGK ödemelerinde , sağlk genel harcamalarında , acillere hizmetlerinde bir yılda ülkenin nufusunu aşan mahşeri hallerde , sağlık ortamında şiddet , iş yükü , üniversitelerdeki liyakat ve huzursuzluk hallerinde görebildiğimiz açık sorunlar sağlıkta kamusal alanda sağlık sistemi çökmüş olduğuna işaret ediyor. Mevcut performans sistemi ve malpraktis sistemi iptal edilmeli ve derhal ülkenin alt yapı koşullarına göre Adan Zye bir sağlık sistemi organize edilmelidir. Hacettepe Dahiliye bölümünün ve mezunlarının sağlıkta "bütünsel ve bilişim özelliklerinin" organizasyon için Türkiyede adımları ve şarkları kollamasını diliyorum. İç hastalaıkları derneği SAĞLIKTA STRATEJİ çalıştayı yapmıştı.Arkası henüz gelmedi. Ülkemizin siyasallaşmamış , kendi otonomisi ÖZERKLİĞİ olan bu tür çalıştaylara ve uzun vadeli ekonomik ve ergonomik sağlık öngörülerine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçı en çok bütünsel düşünme becerileri olan branşlar ve tabiki HALK SAĞLIĞI bölümleri hakkıyla gerçekleştirebilir. Dr.Mücahit AlTuntaş İç hastalıkları uzmanı 08/05/2015
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir