Medimagazin logo

Danıştay'da doktor olmak ister misiniz?

Danıştay Doktor Alım İlanı
Danıştay'da doktor olmak ister misiniz?
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Danıştay Başkanlığı'nda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre istihdam edilmek ve iş yeri hekimi olarak da görevlendirilmek üzere münhal bulunan 1 inci veya 8 inci dereceli 1 (bir) Daire Tabibi kadrosuna açıktan atama yoluyla alım yapılacaktır.

I- BAŞVURULARIN TARİHLERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 29 Şubat 2016 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayıp 4 Mart 2016 Cuma günü 17:30'da sona erecek olup, Danıştay Başkanlığı'na şahsen ve bizzat yapılacaktır.

II- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER A-GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. Daire tabibi kadrosuna atanabilmek için; tıp fakültesi mezunu olmak,

2. Dahiliye uzmanı olmak atanmada öncelikle dikkate alınacaktır,

3. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümlerine göre devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmamak veya son başvuru tarihi itibarıyla devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olmak,

4. Uzman tabip veya tabip unvanını almış olmak.

III- ATAMA

1. Atamaya esas alınacak belgeler başvuru esnasında teslim edilecektir.

2. Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3. Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilecektir.

IV- İSTENEN BELGELER

1. Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır),

2. Erkekler için askerlik durumunu gösterir belge, askerlik yapmış ise terhis belgesi,

3. Sağlıkla ilgili olarak, görevine devamlı yapmaya engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı,

4. Mal bildirim beyanı,

5. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

6. Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgenin başvuru formu ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

7. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

8. İlanda yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulmuş ıslak imzalı çıktısı.

V- SINAV

Başvurusu kabul edilenlere ilişkin sınav, sözlü sınav şeklinde Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir yolu 10.KM) Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup sözlü sınav tarihi ve sözlü sınava alınacaklar ayrıca duyurulacaktır.

Başvuru formu www.danistay.gov.tr adresinden temin edilebilir.

danistay
doktor alımı
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir