Medimagazin logo

Aile Hekiminden Yapılacak Kesintiler

Sevk kesintisi: Aile hekiminin, kendisine kayıtlı kişi sayısı esas alınarak 2'nci ve 3'üncü basamak sağlık kuruluşlarına sevk yapması halinde, aşağıda gösterilen oranlarda kesinti yapılır
Aile Hekiminden Yapılacak Kesintiler
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Aile hekiminden yapılacak kesintiler aşağıda gösterilmiştir:

A) Sevk kesintisi: Aile hekiminin, kendisine kayıtlı kişi sayısı esas alınarak 2'nci ve 3'üncü basamak sağlık kuruluşlarına sevk yapması halinde, aşağıda gösterilen oranlarda kesinti yapılır:

1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi için 17'inci maddenin (A) bendine göre hesaplanan brüt ücretin;

a) Bir önceki ay sevk oranı %15'ten az ise %0'ı,

b) Bir önceki ay sevk oranı %15 (dahil)-%20 (hariç) ise %1'i,

c) Bir önceki ay sevk oranı %20 (dahil)-%25 (hariç) ise %2'si,

d) Bir önceki ay sevk oranı %25 ve daha fazla ise %5'i,

2) Aile hekimliği uygulamaları için Bakanlıkça görevlendirilen uzman tabip ve tabipler için 17'inci maddenin (A) bendine göre hesaplanan brüt ücretin;

a) Bir önceki ay sevk oranı %15'ten az ise %0'ı,

b) Bir önceki ay sevk oranı %15 (dahil)-%20 (hariç) ise % 1'i,

c) Bir önceki ay sevk oranı %20 (dahil)-%25 (hariç) ise %2'si,

d) Bir önceki ay sevk oranı %25 ve daha fazla ise %5'i,

3) 31.12.1980 tarihli ve 2368 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesine göre serbest olarak çalışanlardan Bakanlıkça aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen uzman tabip ve tabipler için 17'inci maddenin (A) bendine göre hesaplanan brüt ücretin;

a) Bir önceki ay sevk oranı %15'ten az ise %0'ı,

b) Bir önceki ay sevk oranı %15 (dahil)-% 20 (hariç) ise %1'i,

c) Bir önceki ay sevk oranı %20 (dahil)-%25 (hariç) ise %2'si,

d) Bir önceki ay sevk oranı %25 ve daha fazla ise %5'i,

esas alınmak suretiyle hesaplanacak miktar, aile hekimine yapılacak ödemeden düşülür.

B) Diğer kesintiler: Koruyucu hekimlik hizmetlerinde; aşı takibi, gebe takibi ve çocuk-bebek takibi için ayrı ayrı kesinti oranları uygulanır. Bu takiplerde;

1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi için 17'inci maddenin (A) bendine göre hesaplanan brüt ücretin;

a) Aylık başarı oranı %90 (dahil)-95 (dahil) ise %1'i,

b) Aylık başarı oranı %80 (dahil)-90 (hariç) ise %2'si,

c) Aylık başarı oranı %80'den daha düşük ise %5'i,

2) Aile hekimliği uygulamaları için Bakanlıkça görevlendirilen uzman tabip ve tabipler için 17'inci maddenin (A) bendine göre hesaplanan brüt ücretin;

a) Aylık başarı oranı %90 (dahil)-95 (dahil) ise %1'i,

b) Aylık başarı oranı %80 (dahil)-90 (hariç) ise %2'si,

c) Aylık başarı oranı %80'den daha düşük ise %5'i,

3) 31.12.1980 tarihli ve 2368 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesine göre serbest olarak çalışanlardan Bakanlıkça aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen uzman tabip ve tabipler için 7'inci maddenin (A) bendine göre hesaplanan brüt ücretin;

a) Aylık başarı oranı %90 (dahil)-95 (dahil) ise %1'i,

b) Aylık başarı oranı %80 (dahil)-90 (hariç) ise %2'si,

c) Aylık başarı oranı %80'den daha düşük ise %5'i esas alınmak suretiyle hesaplanacak miktarlar aşı, gebe ve çocuk-bebek takibi için ayrı ayrı değerlendirilerek aile hekimine yapılacak ödemeden düşülür.

Ancak, köy yolunun kar nedeniyle kapanması gibi mülki idare amirinin takdir edeceği mücbir sebepler ile aşı veya gebelik takibi yaptırılmaması gibi nedenlerle ihbar düzenlenmesine rağmen yerine getirilemeyen hizmetler bu hesaplamalarda dikkate alınmaz.

Bu madde uyarınca aile hekiminden yapılacak kesintilerin toplamı, 17'inci maddenin (A) bendi uyarınca hesaplanan brüt tutarın %20'sinden fazla olamaz.

Kaynak: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler Ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik

aile
hekiminden
yapılacak
kesintiler
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir