Medimagazin logo

Acil servis hemşiresi

Görev, Yetki ve Sorumluluklar Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;
Acil servis hemşiresi
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

1.Hemşirelik bakımı:

a) Hastanın acil servise kabulünü sağlar.

b) Hastaların monitörizasyonunu (EKG, solunum, SpO2, vücut ısısı, arteriyel kan basıncı) sağlar. Bu parametreleri izler, değerlendirir, sonuçlarını kaydeder ve normalden sapmaları hekime bildirir.

c) Hastaların hızlı fiziksel değerlendirmesini yapar, verileri değerlendirir, sonuçlarını kaydeder, normalden sapmaları hekime bildirir.

ç) Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirler.

d) Yatışına karar verilen hastaların ve ameliyata alınacak hastaların kurum içi transfer prosedürüne göre naklini gerçekleştirir.

e) Periferik IV kateter takar ve kateter pansumanlarını yapar, oksijen ve buhar tedavisini uygular, trakeal aspirasyon yapar; gerekirse endotrakeal tüp, trakeostomi, kolostomi, gastrostomi bakımı verir; nazogastrik tüp takar, gastrik lavaj uygular; rektal tüp uygular, lavman yapar; perine bakımı verir, prezervatif sonda/üriner kateter takar ve kateter bakımı verir; sıcak ve soğuk uygulama yapar; göğüs tüplerini ve diğer drenaj sistemlerini kontrol eder, drenaj torbalarını değiştirir; yaptığı işlemleri gözlemleri ile birlikte kaydeder.

f) İnfüzyon ve transfüzyon işlemlerini kurum politika ve talimatları doğrultusunda başlatır, izler ve kaydeder.

g) Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler (enteral ve parenteral beslenme), gereksinimlerine göre hemşirelik bakımını planlar ve uygular, beslenmede kullanılan cihazların sterilizasyonunun devamlılığını sağlar.

ğ) Hastaya uygun pozisyon verir, gereken sıklıkta pozisyonunu değiştirir ve mobilizasyonunu sağlar.

h) Sıvı-elektrolit dengesine yönelik mevcut ve olası sorunları dikkate alarak uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir. Aldığı-çıkardığı sıvı takibini yapar ve kaydeder.

ı) Hastaların solunuma ilişkin sorunlarını çözmeye yönelik girişimleri planlar, uygular, değerlendirir.

i) “Pace maker”li hastayı izler ve gerekli bakımı uygular.

j) Acil servis hastaları ve hasta yakınları ile terapötik iletişim kurar, onların psikososyal problemlerine uygun hemşirelik bakımı verir.

k) Acil servis infeksiyonlarının gelişmesi ve yayılmasının önlenmesi için gerekli önlemleri alır ve alınmasını sağlar (el yıkama, eldiven, izolasyon, maske, gömlek vb).

l) Yaşamı sona eren hastayı ilgili talimatlar doğrultusunda hazırlar, morga transferini sağlar ve yakınlarına destek olur.

2.Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılım:

a) Hekim tarafından gerçekleştirilen invaziv girişimlere katılır; hemşirelik işlevlerini yerine getirir.

b) Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur.

c) Acil durumlarda hekimle iş birliği sağlar. Arrest durumunda mavi kod çağrısı yapar. Kurumun benimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteği uygulamalarına katılır (oksijen verme, solunum desteği, kalp masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların uygulanması gibi). Eğer o an ünitede hekim yok ve (geçerlilik süresi dolmamış) ileri yaşam desteği sertifikası var ise temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını başlatır, kalp masajı, solunum desteği, defibrilasyon ve acil senkronize kardiyoversiyon uygular. Vakaları rapor eder.

ç) Hastanın laboratuvar tetkikleri için kan ve idrar örneklerini toplar, laboratuvara gönderir, sonuçlarını takip eder, değerlendirir ve hastanın hekimine bilgi verir.

d) Hastaya uygulanacak radyolojik tetkikler için hastayı hazırlar, ilgili birime transferini organize eder, gerekli durumlarda transfere eşlik eder.

 

Kaynak: Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Nisan 2011

acil
servis
hemşiresi
Yorum (3)
Filiz
Hemşireler sadece tansiyon ölçüyor ve iğne yapıyor diye biliyorduk,demek ki sadece bunları yapmıyormuş.Görev tanımında ki başlıkları tam olarak yerine getirebilmesi için uzman olması ve tabi ki yaptıklarına uygun bir ücret alması gerekir.Performansa dayalı ücret..
2
Cevapla
Bedrettin alyamaç
Bence bu kadar sorumluluğu vermeden önce hemşire hanımların çalışma koşullarını iyileştirecek ve insanca mutlu ve huzurlu çalışmayı sağlayacak ortamı hazırlamak için ciddi ve ivedi genelge çıkartılması gerek....hemşire kardeşlerimin ne kadar feci ve stresli ortamlarda çalıştıklarını ve haklarını yeterince alamadıklarını ekonomik sıkıntılarla boğuştuklarını benden iyi kimse bilemez 39 yıllık hekim olarak belirtmemde yarar vardır....yoksa bekara karı boşamak kolay değilmi?
4
Cevapla
neco
hastanede çalışan sağlık memuru ne iş yapar. biz hemşire değiliz. hemşirelik kanunu çıkmadan önce sağlık memuru(toplum sağlığı teknisyeni) olduğumuz için hemşire değiliz. bu yönetmelik bizi kanunen kapsamıyor. peki bizim hastanelerde görev ve yetkilerimiz neler?
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir