Medimagazin logo

Açıktan Atama Kurasına Göre Yerleştirmesi Yapılan Personelin Dikkatine

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından Açıktan Atama Kurası'na göre yerleştirmesi yapılan personelin dikkatine duyuru yayımlandı.
Açıktan Atama Kurasına Göre Yerleştirmesi Yapılan Personelin Dikkatine
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

2013/2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI VE DİŞ TABİPLERİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) SONUCUNA GÖRE KURUMUMUZA YERLEŞTİRMESİ YAPILAN PERSONELİN DİKKATİNE

PBS başvuru formu ve dilekçesine ekli belgeleri ile Noter tarafından 27/09/2013 tarihinde yapılan 2013/2. Dönem İlk defa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası (Eczacı ve Diş Tabipleri ile emekli olan Tabip ve Uzman Tabipler dahil) sonucuna göre Kurumumuza evraklarını teslim eden adayların ataması yapılmıştır. Ataması yapılan personelin 06/11/2013 – 20/11/2013 tarihleri arasında Kurumumuza başlaması gerekmektedir. Bu tarihler arasında geçerli bir mazereti olmadan başlayış yapmayan personelin ataması iptal edilecek olup doğacak hak kayıplarından Kurumumuz mesuliyet kabul etmeyecektir.

 

Kurumumuza Başlayış İçin Gelen Personelden İstenen Evraklar;

1) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının Kurumca onaylı sureti.

2) 657 sayılı Kanunun 48.inci Maddesi gereğince görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığının belirtildiği sağlık raporu ibraz edilecektir. Sağlık raporu Aile Hekimi, Özel Hastane veya Devlet Hastanesinden alınabilir.  (Evrakları ile bu belgeyi teslim edenler için bu madde geçerli değildir.)

3) Askerliğini yapan personelin askerlik belgesinin aslının Kurumca onaylı sureti.

4) Nüfuz Cüzdanı Fotokopisi.

NOT:Teslim edilen evraklarda gerçeğe aykırılık olanların ataması yapılmayacaktır.

 

Yapılan bu duyuru tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

 

                                                            İnsan Kaynakları Birimi                                                                           İletişim: 0312 218 36

açıktan
atama
kurasına
göre
yerleştirmesi
yapılan
personelin
dikkatine
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir