Medimagazin logo

10 maddelik sosyal güvenlik tasarısı neler getiriyor?

Sigortalı lehine bazı düzenlemeler içeren ve sosyal güvenlik destek prim borçlarını yeniden yapılandıran tasarı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
10 maddelik sosyal güvenlik tasarısı neler getiriyor?
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, lise ve dengi öğrenimlerini tamamlayıp aynı yıl içerisinde yükseköğrenimlerine başlayan öğrenciler, 120 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.

Terörle mücadele veya emniyet ve asayişin sağlanmasına ilişkin görevleri sebebiyle malul kalanlar ya da Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazisi olarak şeref aylığı bağlananlar ve bunların eşlerinden, özel hastaneye müracaatlarında ilave ücret alınmayacak.

Tasarıyla, 1 Ekim 2008 tarihinden önceki sigortalılık süresine ait değişiklikten dolayı tahakkuk eden prim borcu, usulüne uygun olarak ödenen af, tecil, taksitlendirme ve yapılandırma uygulamalarını etkilemeyecek hale getiriliyor.

Buna göre, 1 Ekim 2008'den önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, sigortalılık başlangıç veya bitiş tarihi değişenlerin daha önceden tespit edilmiş gelir basamakları ve bu basamakların yükselme tarihleri değiştirilemeyecek. Bu sigortalılardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alınanların eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasındaki sigortalılık sürelerine ilişkin gelir basamağı, ilk defa tescil edildiği tarih itibarıyla seçtiği veya intibak ettirildiği basamak olarak kabul edilecek.

Bu sigortalıların diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçen hizmet süreleri basamak tespitinde dikkate alınmayacak.

-Borçlar tahsil edilmeyecek-

Genel Sağlık Sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olanlardan, hak etmediği kapsamda sağlık hizmeti alanların 31 Ocak 2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetleriyle ilgili borçları, ilgililerin açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmeyecek.

Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, ödenmemiş sosyal güvenlik destek primi borçları ve fer'ileri, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde başvuruda bulunmaları halinde yapılandırılacak.

Emekli ve yaşlılık aylığı alanların kamuya ait işyerlerinde çalışmaya başlamalarından dolayı kesilmesi gereken aylıkları yapılandırılacak. Emeklilik veya yaşlılık aylığı alırken, kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere yersiz ödendiği tespit edilen aylıklarla ilgili borçları yapılandırılacak.

Emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih, yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanacak. Bunlardan yazılı istek şartı aranmayacak.

-İş ve meslek danışmanı alımı-

Tasarıyla, iş meslek danışmanı yeterlilik belgesine sahip olduğu halde 817 kişilik iş ve meslek danışmanı alımı ilanına başvuramayanların açtığı davalarda Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine ortaya çıkan hukuki sorunlar ve hak kayıpları da gideriliyor.

Buna göre, iş ve meslek danışmanı mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlardan, bu pozisyonda istihdam edilebilmek için 10-11 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'de en az 70 puan alanlardan, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde müracaat edenler boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanacak. 1 Kasım tarihi itibarıyla çalışanların yerleştirme işlemleri ve atanmalarına ilişkin hakları ise saklı olacak.

En son yayımlanan 2009 istatistiğinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi için başvuru hakkına sahip işçi sendikalarının 7 Kasım 2012'den sonraki yetki tespit talepleri, işyeri veya işletme çoğunluğu şartlarına göre sonuçlandırılacak.

Tasarının, ''Lise ve dengi öğrenim okullarında öğrenim gören öğrencilerin, liseyi bitirdikten sonra 120 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmelerine'' ilişkin hüküm 1 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, diğerleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kuruma 3 bin 969 kadro ihdas edilecek.

10
maddelik
sosyal
güvenlik
tasarısı
neler
getiriyor?
Yorum (1)
Atılgan Sakin
"Terörle mücadele veya emniyet ve asayişin sağlanmasına ilişkin görevleri sebebiyle malul kalanlar ya da Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazisi olarak şeref aylığı bağlananlar ve bunların eşlerinden, özel hastaneye müracaatlarında ilave ücret alınmayacak." Başkasının sırtından hizmet vermek ne kadar kolay değil mi? Devletin hiç hastanesi olmasa bu madeyi anlamak ve desteklemek çok kolay. Herkesin özel hastaneden hizmet alması bir hak değildir. Bu gazi de olsa böyle olmalıdır. Devlette yapılamayacak bir iş için yapılacak sevk olursa bu istisna tutulabilirse de oluşacak fark devlet tarafından karşılanmalıdır. Bu arada herhangi bir özel hastanede hissem ya da sahipliğim bulunmamaktadır. Liberal ekonomiyi savunum kanunla bunu sabote etmek ancak bizde rastlandır. Gazilerimiz ve onların aileleri elbette başımızın tacıdır. Liseyi bitirenlerin 120 gün süreyle SGK kapsamınmda olmaları olumlu bir adımdır. Ancak bu kişilerin mecburi sigortalı olmaları yanlıştır daha da yanlış olanı gelire göre prim ödüyor olmaldır. Herkes için eşit bir prim belirlenmeli ya da daha doğrusu temel sağlık hizmerleri bedelsiz olarak devlet tarafından verilmelidir. Kişinin sağlık primi belirlenirken anne babasının gelirine bakılması tamamiyle haksızlıktır. Eğer ebeveynin gelirine göre karar verilecekse bakmakla yükümlü kabul edildiği zimmen kabul edildiği analamına gelir ki, bu da anne babanın sağlık güvencesinden çocuğun 18 yaşını geçse bile yararlanma hakkını getirmelidir.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir