Medimagazin logo

AYM'den eczacılar hakkındaki disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal

Anayasa Mahkemesi, eczacılar hakkında uygulanabilecek disiplin cezalarını düzenleyen Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 30. maddesini Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.
Kaynak: AA - Mehmet Tosun
AYM'den eczacılar hakkındaki disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Eczacı Odası Haysiyet Divanı tarafından bir eczacıya verilen "180 gün sanat icrasından men" cezasının iptalini davasına bakan Ankara 5. İdare Mahkemesi, kanunun cezaya dayanak 30. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

İdare Mahkemesi, başvurusunda, söz konusu düzenlemede disiplin uygulamalarıyla ilgili hiçbir ilkenin belirlenmediğini, hangi disiplin fiillerine ne tür cezaların uygulanacağının ayrıntılı şekilde düzenlenmediğini, Haysiyet Divanlarının sıra gözetmeksizin bu cezaların verilmesinde takdir hakkını kullanabileceklerine yönelik düzenlemenin idareye sınırsız yetki tanıdığını belirterek, bunun "hukuki belirlilik ile suçta ve cezada kanunilik ilkelerini" ihlal ettiğini kaydetti.

Başvuruyu inceleyen AYM, ilgili maddeyi Anayasa'nın 2. maddesinde düzenlenen "hukuki belirlilik" ilkesine aykırı bularak iptal etti.

Kararın gerekçesinde, Haysiyet Divanının, üyenin, meslek adap ve haysiyetine aykırı olan fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre "yazılı ihtar, fiilin işlendiği tarihteki oda yıllık aidatının 4 katından 15 katına kadar para cezası, 3 günden 180 güne kadar sanat icrasından men ve bir bölgede 3 defa sanat icrasından memnuiyet cezası almış olanları o mıntıkada çalışmaktan men etmek" şeklinde disiplin cezalarıyla cezalandıracağının ve bunlarla ilgili takdir hakkı kullanacağının 30. maddede hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Hukuk devletinin temel unsurlarından birinin belirlilik ilkesi olduğu vurgulanan gerekçede, bu ilkeye göre yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılabilir ve uygulanabilir olmasının ve kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesinin gerekliliğine işaret edildi.

"Hukuki güvence sağlamıyor"

İtiraz konusu kuralda, eczacılar hakkında uygulanabilecek disiplin cezalarının sayıldığı ancak eczacının meslek adap ve haysiyetine aykırı olan fiil ve hareketlerinde hangi disiplin cezasının uygulanacağına ilişkin düzenlemenin bulunmadığı kaydedilen gerekçede, bunun, keyfi yorum ve uygulamalara karşı hukuki güvencenin sağlanamadığını gösterdiği ifade edildi.

İptal kararının, Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine de karar verildi.

anayasa mahkemesi
eczacı
türk eczacıları birliği kanunu
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir