Medimagazin logo

Kamuda çalışan, ek ödeme almayan dişhekimleri ve Tam Gün

Türk Dişhekimleri Birliğinden yapılan açıklama...
Kamuda çalışan, ek ödeme almayan dişhekimleri ve Tam Gün
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

 

Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında çalışan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alamayan meslektaşlarımızla ilgili Hukuk Büromuzun değerlendirmesi aşağıya çıkarılmıştır.

Tam Gün Yasası olarak bilinen 5947 sayılı Yasanın 7. maddesi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12. maddesinde yapılan değişiklikle çeşitli çalışma sınırlamaları getirilmiş; anılan maddenin son fıkrasında da “… Sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabipler işyeri hekimliği yapabilir… Bu maddenin uygulamasına ve işyeri hekimliğine ilişkin esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan hükümde döner sermaye ek ödemesi almayan tabiplerin başka ikincil çalışmalarının sınırlandırılmasına karşın işyeri hekimliği yapabilme hakkının tanınması suretiyle gelir kaybının telafi edilmesi düşünülmüş ise de aynı statüde bulunan dişhekimleri bakımından benzer bir olanak açıkça düzenlenmiş değildir.

Bu durum, söz konusu düzenlemenin yasalaşması ve yayımlanması sürecinde Sayın Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde resmi olarak Birliğimiz tarafından dile getirilmiş ise de söz konusu haksızlık dikkate alınmamıştır. Yasanın yayımlanmasından sonra söz konusu hükmün yaratacağı sorunlar belirtilerek Anayasa Mahkemesine yapılacak başvuruda dikkate alınması için Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde girişimlerde bulunulmuş ve sonuçta ilgili hükmün kısmen de olsa iptali talep edilmiş, ancak istemin gerekçesinde eşitlik ilkesine aykırılığın yanı sıra dinlenme hakkına vurgu yapılmış; Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmede de kurum tabiplerinin işyeri hekimliği yapabilmelerinin isteğe bağlı olması sebebiyle istemi haklı bulmayarak iptal istemini bu sebeple reddetmiştir.

Gelinen aşamada, döner sermaye ek ödemesi almayan kurum tabiplerinin işyeri hekimliği yapması mümkün olmasına karşın, aynı konum ve koşullarda görev yapan dişhekimlerinin benzeri bir hakkı ilgili yasal düzenlemede belirtilmemiştir. Oysa, anılan dişhekimlerinin özel kurum ve işyerlerinde de dişhekimliği yapması olanağı mevcut olup aksi yöndeki düzenleme ve uygulamalar, Anayasal ilkelerden, eşitlik ilkesine aykırı olarak değerlendirilebilecektir.

Söz konusu eşitsizliğin giderilebilmesi ve ek gelir elde edebileceğiniz bir çalışma olanağınızın sağlanabilmesine yönelik yürütülecek mücadelenin bir parçası olarak, konuyu yargıya taşımak istemeniz durumunda, öncelikle ekte örneğini sunduğumuz bir dilekçe ile üniversiteye başvurmanız, talebin reddedilmesi ya da 60 gün içinde yanıtlanmaması halinde ise Bursa İdare Mahkemesinde, Anayasa’ya aykırılık savını da içeren iptal davası açmanızın mümkün bulunduğunu belirtir; bu aşamada talep etmeniz halinde, açılacak olan davanın dilekçesinin hazırlanması  sürecinde Birliğimiz ve odalarımız hukuk büroları tarafından gerekli hukuki desteğin verilebileceğini de hatırlatmak isteriz.


Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız...

kamuda
çalışan
ek
ödeme
almayan
dişhekimleri
ve
tam
gün
Yorum (2)
dt.bedia
dilekçe örnegini okudum fakat halen muayehane çalıştıran yada özel hastanelerde veya polikliniklerde çalışan diş hekimleri için faydası nedir anlayamadım.kurumlarda dısarda çalışsakta çalışmasakta ek ödeme alabilmemizi saglayan bir yöntem geliştirseniz daha iyi olmaz mı?mesala ''Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 500’ü oranında ek ödemenin Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak yapılmasına olanak sağlanması'' gibi...
0
Cevapla
emin demirpolat
performans uygulamasının amacı hastaya daha fazla sahiplenilmesi, daha iyi hizmet almasının sağlanamsı değil mi????? yani bir dr, özelde de çalışıyorsa, onun adı üstünde gösterdiği performans görmezden gelinecek, sana para yok "bizim(???) hastamıza özen göztermene de gerek yok, hatta bakmasan da olurdu" mu demek isteniyor, bu nasıl bir sağlık anlayışı. birincisi eşitsizlik ikincisi hastaya bakış açısının, ve verilen değerin, çok da samimi olmadığı gerçeği:((
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir